Zasedání Akademického senátu PF UP

7. prosinec 2020, 15:00 – 17:00

Zasedání

V pondělí 7. 12. 2020 od 15.00 hodin se uskuteční zasedání Akademického senátu PF UP. Senátoři se sejdou online na platformě Zoom. Zároveň bude opět probíhat přenos jednání na fakultním YouTube kanále v zájmu zajištění veřejnosti zasedání. Odkaz na přenos bude všem členům akademické obce PF UP včas zaslán.

Program:

  1. Schválení programu zasedání
  2. Schválení Strategického záměru PF UP 21+ 
  3. Změna Jednacího řádu Akademického senátu PF UP
  4. Vnitřní norma o doktorských stipendiích + informace o úspěšnosti v DSP
  5. Záměr novelizace vnitřní normy PF-B-18/10- náležitosti kvalifikačních prací na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci – zpřesnění citační normy 
  6. Vnitřní norma - Stipendium Petra Zoubka mimořádně nadaným studentům PF UP
  7. Výzva AS PřF UP ostatním fakultním akademickým senátům UP týkající se procesu odvolání rektora UP

Pořádá

Akademický senát PF UP

Místo

online (platforma Zoom, YouTube kanál PF UP

Přílohy