Zasedání Akademického senátu PF UP

2. listopad 2020, 15:00 – 17:00

Zasedání

Zasedání AS PF UP se uskuteční 2. listopadu od 15:00 na platformě Zoom. Odkaz bude senátorům a všem členům akademické obce PF UP včas zaslán.

Program:

  1. Předjednání Strategického záměru PF UP 21+
  2. Nominace člena Sněmu Rady vysokých škol
  3. Informace o průběhu dostavby knihovny 
  4. Informace o dosavadním průběhu distanční výuky
  5. Stav stipendijního fondu, změna prospěchových stipendií 
  6. Stav přijetí citační směrnice 

Pořádá

Akademický senát PF UP

Místo

online

Přílohy