Fyzické básnictví pro každého

8. únor 2018 - 9. únor 2018

Workshop s Petrem Vášou

Fyzické básnictví je zvláštní způsob práce s jazykem. Kromě běžné mluvené a psané řeči používá také řeč pohybů, zvuků, gest a obrazů, v různé míře a v různých vzájemných kombinacích, případně běžnou řeč opouští a vytváří řeč novou, osobní a přitom obecně srozumitelnou.

Náplní workshopu bude soubor pohybových, hlasových, výtvarných a řečových cvičení, her a námětů k tvorbě pro jednoho nebo více "aktérů".Výsledkem může být hlasová a pohybová improvizace nebo interpretace textu, potěšení z méně obvyklé činnosti, rozvinutí schopnosti sebevyjádření, výtvarná práce, případně prožitek, podstatně rozšiřující představu o sobě samém.

Cvičení a hry jsou jednoduché a nevyžadují žádné zvláštní předběžné znalosti.

Workshop bude probíhat v Divadle K3 na v Uměleckém centru v časech - čtvrtek: 13.00 - 19.00, pátek 10.00 - 17.00, od 18.00 proběhne ukázka práce seminaristů a vystoupení Petra Váši.

Maximální počet účastníků: 22
Lektor: Petr Váša - fyzický básník, literát, skladatel, performer a výtvarník
Kontaktní osoba: MgA. et Mgr. Markéta Zborníková
Informace a rezervace na e-mailu: reactor.up@gmail.com

Pořádá

reactor Katedry divadelních a filmových studií FF

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Divadelní sál K3

Přílohy