Pocta romantismu

14. prosinec 2017, 18:00 – 18:30

Koncert

Koncert z cyklu "Pocta romantismu" je již tradičně pořádán ve vzájemné spolupráci olomouckých uměleckých škol - ZUŠ "Žerotín" Olomouc, Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc a Katedry hudební výchovy PdF UP Olomouc. V letošním roce jsou na programu významní autoři raného romantismu od velikána hudby, který položil jeho základy (L.van Beethoven: úmrtí 26.3.1827, F.Schubert: narození 31.1.1797 a F.Mendelssohn-Bartholdy: úmrtí 4.11.1847). Cílem koncertů je propojení výkonů jednotlivých žáků tak, aby zazněly skladby od těch jednodušších až po významná díla. Od těch nejmenších až po budoucí profesionály se navzájem inspirují a mohou tak lépe pochopit linii hudebního vývoje i možnosti interpretace. Pro publikum a pedagogy je pak cyklus koncertů možností vzájemného setkávání, výměny názorů, podnětů i zkušeností.

Pořádá

ZUŠ "Žerotín" Olomouc | Konzervatoř Evangelické akademie Olomouc | Katedra hudební výchovy PdF UP

Místo

Umělecké centrum UP, Univerzitní 3, Kaple Božího Těla

Přílohy