Kulatý stůl s Pavlem Rychetským

6. prosinec 2017, 13:15 – 14:45

Přednáška s následnou dizkuzí

Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP pořádá Kulatý stůl s předsedou Ústavního soudu ČR Pavlem Rychetským na téma Vztah evropského a českého práva prizmatem Ústavního soudu ČR. Setkání se uskuteční 6. 12. (od 13:15 do 14:45) v rotundě PF UP. Zváni jsou všichni zájemci o téma.

Pořádá

Jean Monnet Centre of Excellence při PF UP

Místo

Právnická fakulta UP, rotunda

Přílohy