Mgr. Lenka Mazalová, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632814
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.006
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  VYBRANÉ PUBLIKACE
  Mazalová L., Mikšová Z., Kameníčková J. Validizační studie ošetřovatelské diagnózy Strach u hospitalizovaných dětí. Kontakt. 2013. (ČLÁNEK)
  Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení pohybové aktivity pomocí krokoměru u všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
  Machálková L., Mikšová Z., Mazalová L., Šamaj M. Hodnocení tělesných charakteristik a fyzické zátěže všeobecných sester. Česká antropologie. 2012. (ČLÁNEK)
  MAREČKOVÁ J., MIKŠOVÁ Z., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J. Ošetřovatelská diagnostika strachu u dětí. Pediatrie pro praxi. 2011. (ČLÁNEK)
  ČLÁNEK
  Opavská I., Mazalová L. Příčiny strachu u nemocných po cévní mozkové příhodě. Florence. 2016.
  Danosová M., Machálková L., Mazalová L., Bubeníková Š, Pastucha D. Vnímaní zdraví u romského etnika. Medicína pro praxi. 2015.
  Štrbová P., Mikšová Z., Mazalová L. Výuka farmakologie ve vysokoškolském kvalifikačním vzdělávání všeobecných sester v České republice. Klinická farmakologie a farmacie. 2014.
  Marečková J., Bocková S., Stefanová P., Mazalová L., Matějková R., Zapletalová J. Model klinické rozvahy v ošetřovatelském procesu (předvýzkum). Kontakt. 2013.
  Marečková J., Bocková S., Matějková R., Mazalová L., Stefanová P. Nástroje klinické rozvahy pro výuku ošetřovatelského procesu. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2013.
  Marečková J., Bocková S., Stefanová P., Mazalová L., Matějková R., Zapletalová J. OPT model klinické rozvahy a erudice studentů ošetřovatelství při využívání pojmů Aliance 3N. Profese on-line. 2013.
  Mazalová L., Marečková J. TYPY VALIDITY VE VÝZKUMU KOMPONENT NANDA INTERNATIONAL. Profese on-line. 2012.
  Mazalová L., Marečková J. Metody ověření polohy výživové sondy u dětí- analýza EBP podkladů. Profese on-line. 2010.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Danosová M., Machálková L., Mazalová L., Sikorová L., Bužgová R. Podpora zdraví jako ošetřovatelský diagnostický fenomén u romského etnika. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2013.
  Mazalová L., Marečková J., Vránová V., POSPÍŠILOVÁ A., Juřeníková P. INOVACE VÝUKY ODBORNÝCH PRAXÍ A KURZ PRO MENTORY S DŮRAZEM NA PŘESNOST OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNOSTIKY. VI. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2011.
  Žiaková K., Mazalová L., Marečková J., Kameníčková J., Mikšová Z., Čáp J. KLINICKÁ VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY STRACH – 00148 V PEDIATRICKÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI. TEÓRIA, VÝSKUM A VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE. 2011.
  ŽIAKOVÁ K., MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., BUBENÍKOVÁ Š, ZAPLETALOVÁ J., ČÁP J. OŠETŘOVATELSKÁ DIAGNOSTIKA NANDA-INTERNATIONAL REALIZOVANÁ STUDENTY A MENTORY FZV. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2011.
  Mazalová L. Využití systému NANDA- International v profesní přípravě všeobecné sestry. Nové trendy v ošetřovatelské péči. Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství. 2009.
  KNIHA - CELEK
  Jarošová D., Bocková S., Marečková J., Mazalová L., Sikorová L., Stefanová P., Zeleníková R., Žiaková K. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. 2012.
  KAPITOLA V KNIZE
  Machálková L., Mazalová L. 14 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTA- PO OPERACI ŠTÍTNÉ ŽLÁZY. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
  Machálková L., Mazalová L. 15 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTA- PO OPERACI PLIC. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
  Mazalová L., Machálková L. 19 NANDA, NOC A NIC v ošetřovatelské péči - o dítě s Crohnovou chorobou. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
  Machálková L., Mazalová L. 5 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTKU- S HLUBOKOU ŽILNÍ TROMBÓZOU. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
  Machálková L., Mazalová L. 7 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTA- PO INFARKTU MYOKARDU. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
  Machálková L., Mazalová L. 8 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTKU- S INFEKCÍ MOČOVÝCH CEST. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
  Machálková L., Mazalová L. 9 NANDA, NOC A NIC V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI O PACIENTA- S ISCHEMICKOU CHOROBOU DOLNÍCH KONČETIN. Příklady využití terminologií NNN v ošetřovatelské péči. 2015.
  MAREČKOVÁ J., STEFANOVÁ P., MAZALOVÁ L., BOCKOVÁ S. Přehled informací k mezinárodním terminologickým systémům v ošetřovatelství. Využitelnost ošetřovatelských klasifikací NANDA International a NIC v domácí péči. 2012.
  ABSTRAKT
  Mazalová L. Mentor a jeho funkce při realizaci ošetřovatelské praxe. Sborník abstraktů z I. ročníku konference SVVS Sestra v proměnách času. Profese sestry v širších souvislostech aneb nejen o vzdělávání.... 2017.
  Mazalová L. Role mentora při realizaci ošetřovatelských praxí. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2017.
  Mazalová L., Marešová A. Kouření v perioperačním období - praxe založená na důkazech. Nové trendy v ošetrovateľstve III.. 2016.
  Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Posouzení prožívání u pacientů po CMP. Kontakt. 2016.
  Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Posouzení strachu u pacientů po cévní mozkové příhodě. Zdravotnické listy. 2016.
  Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Strach po CMP z pohledu pacientů a všeobecných sester. Konference CEREBROCON 2016. 2016.
  Mikšová Z., Školoudík D., Jalůvková K., Mazalová L., Konečná J. ADAPTAČNÍ PROCES VŠEOBECNÝCH SESTER V ČR. Nové trendy v ošetrovateľstve II, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 2015.
  Danosová M., Mazalová L., Machálková L., Opavská I. Možnosti posouzení strachu u pacientů po CMP. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
  Mazalová L., Mikšová Z. Obsahová validizace výsledku ošetřovatelské péče v pediatrické péči. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
  Mikšová Z., Mazalová L., Jalůvková K., Baťková A., Řeháková P. OŠETŘOVATELSKÝ TÝM – VZDĚLÁVÁNÍ A KOMPETENCE. Nelékařské zdravotnické obory v proměnách času. 2015.
  Mazalová L., Zaoralová R. Standardizovaná terminologie ve výuce všeobecných sester. Nelékařské zdravotnické obory v proměnách času. 2015.
  Machálková L., Mazalová L., Danosová M., Dobešová V. Využití masáže stimulující dýchání v ošetřovatelské péči u seniorů v sociální instituci. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
  Mazalová L. Content validation nursing diagnosis Fear in pediatric care. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve. 2014.
  Mazalová L. Obsahová validizace ošetřovatelských intervencí v pediatrické péči. Sborník vědeckých abstrakt Mezinárodní symposium Věda a výzkum v ošetřovatelství. 2014.
  Machálková L., Mazalová L., Danosová M., Dobešová V., Bóriková I., Farský I., Žiaková K. Využití masáže stimulující dýchání v ošetřovatelské péči. Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovatelstve, zborník abstraktov. 2014.
  Štrbová P., Mazalová L., Urbánek K. Adverse drug reactions: A nursing perspective. Praha. 2013.
  Štrbová P., Mikšová Z., Mazalová L., Urbánek K. Teaching clinical pharmacology in baccalaureate nursing programs in the Czech Republic. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
  Marečková J., Stefanová P., Bocková S., Mazalová L., Matějková R. PŘÍPRAVA ZKOUMÁNÍ VLIVU OPT MODELU NA OŠETŘOVATELSKOUKLINICKOU ROZVAHU. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
  Morávek M., Mazalová L. Standardní terminologie ošetřovatelské diagnostiky a její validizace v pediatrické péči. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
  Machálková L., Mazalová L., Mikšová Z., Šamaj M. Variabilita pohybové aktivity v profesní skupině všeobecná sestra. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
  Stefanová P., Marečková J., Mazalová L. ZKOUMÁNÍ VLIVU OPT MODELU NA OŠETŘOVATELSKOUKLINICKOU ROZVAHU. Profesionalita v ošetřovatelství. 2012.
  Mazalová L., Marečková J. Metody ověření polohy výživové sondy u dětí- analýza EBP podkladů. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. 2010.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Mikšová Z., Reiterová E., Mazalová L., Šaňáková Š Klinická výuka studentů s využitím konceptu student – mentor – tutor – supervizor. 2017.
  Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Posouzení prožívání u pacientů po CMP. 2016.
  Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Posouzení strachu u pacientů po cévní mozkové příhodě. 2016.
  Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. Posouzení strachu u pacientů po CMP. 2016.
  Mikšová Z., Školoudík D., Jalůvková K., Mazalová L., Konečná J. ADAPTAČNÍ PROCES VŠEOBECNÝCH SESTER. 2015.
  Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská I. ASSESSEMENT OF FEAR IN PATIENT AFTER STROKE. 2015.
  Mikšová Z., Bouzek P., Růžková D., Mazalová L., Reiterová E. NIEMEDYCZNE PRACOWNIK SOCJALNY W ODDZIALE DLA OSÓB STARSZYCH W CZECHY. 2015.
  Mikšová Z., Mazalová L., Jalůvková K., Baťková A., Řeháková P. OŠETŘOVATELSKÝ TÝM – VZDĚLÁVÁNÍ A KOMPETENCE. 2015.
  Machálková L., Mazalová L., Danosová M., Dobešová V. Využití masáže stimulující dýchání v ošetřovatelské péči. 2014.
  MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., ZAPLETALOVÁ J., MIKŠOVÁ Z. Clinical validation of the nursing diagnosis Fear – 00148 in pediatric nursing care. 2012.
  MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., KAMENÍČKOVÁ J., BUBENÍKOVÁ Š, ZAPLETALOVÁ J. NANDA-I in clinical decision-making of students of the Faculty of Health Sciences, Palacký University Olomouc. 2012.
  MAREČKOVÁ J., STEFANOVÁ P., BOCKOVÁ S., MAZALOVÁ L., Matějková R. PŘÍPRAVA ZKOUMÁNÍ VLIVU OPT MODELU NA OŠETŘOVATELSKOU KLINICKOU ROZVAHU. 2012.
  Machálková L., MAZALOVÁ L., MIKŠOVÁ Z., ŠAMAJ M. VARIABILITA POHYBOVÉ AKTIVITY V PROFESNÍ SKUPINĚ VŠEOBECNÁ SESTRA. 2012.
  STEFANOVÁ P., MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., BOCKOVÁ S., MATĚJKOVÁ R. Zkoumání vlivu OPT modelu na ošetřovatelskou klinickou rozvahu. 2012.
  MAZALOVÁ L. Diagnostic process. 2011.
  Mazalová L., Marečková J., Mikšová Z., Kameníčková J. KLINICKÁ VALIDIZACE OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY STRACH – 00148 V PEDIATRICKÉ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI. 2011.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Váverková R., Mikšová Z., Kisvetrová H., Mazalová L. GUIDELINES in nursing research and palliative care. 2015.
  Mikšová Z., Školoudík D., Mazalová L., Machálková L., Kisvetrová H., Váverková R., Růžková D., Danosová M., Vašková M., Konečná J., Galuszka J. PROFESIONALITA V OŠETŘOVATELSTVÍ II. 2015.
  PROJEKT
  Mazalová L., Machálková L., Danosová M., Opavská H. Posouzení strachu u hospitalizovaných pacientů po CMP. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
  Machálková L., Mazalová L., Mikšová Z., Reiterová E., Šamaj M. Inovace předmětů vědy a výzkumu, odborných ošetřovatelských předmětů a předmětů organizace a řízení ve studijním oboru ošetřovatelská péče v interních oborech, včetně přípravy výukových materiálů. FRUP – Rozvojové projekty v rámci institucionárního plánu Univerzity Palackého v Olomouci. 2015.
  Mikšová Z., Mazalová L., Kisvetrová H., Machálková L., Konečná J., Danosová M., Merz L., Vašková M. INTERNACIONALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ V PODPOŘE ROZVOJE TVŮRČÍ, VĚDECKÉ A PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ ÚSTAVU OŠETŘOVATELSTVÍ FZV UP. UP v Olomouci. 2015.
  Mazalová L. Posouzení strachu u pacientů po CMP: vytvoření hodnotícího nástroje. Posouzení strachu u pacientů po CMP: vytvoření hodnotícího nástroje. 2014.
  Machálková L., Mazalová L., Danosová M., Dobešová V. Využití masáže stimulující dýchání v ošetřovatelské péči u seniorů v sociálních institucích. FZV UP v Olomouci. 2014.
  Danosová M., Machálková L., Mazalová L., Bubeníková Š Podpora zdraví jako ošetřovatelský diagnostický fenomén u romského etnika. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2013.
  MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., STEFANOVÁ P., BOCKOVÁ S., Matějková R. Vliv modifikovaného OPT modelu s terminologií Aliance 3N na klinickou rozvahu. IGA UP. 2012.
  MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., STEFANOVÁ P., BOCKOVÁ S. Příprava výzkumu vlivu OPT modelu s 3N terminologií na klinickou rozvahu. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2011.
  MAREČKOVÁ J., MAZALOVÁ L., STEFANOVÁ P., BOCKOVÁ S., MATĚJKOVÁ R. Vliv modifikovaného OPT modelu s terminologií Aliance 3N na klinickou rozvahu. Studentská grantová soutěž, Univerzita Palackého v Olomouci. 2011.
  VEDENÍ PRÁCE
  Zvončáková M., Mazalová L. Hodnocení mobility a sebepéče v ošetřovatelské péči u pacientů po CMP. Bakalářská práce. 2017.
  Mazalová L., Brančíková A. Hodnocení rizika pádů ve zdravotnických zařízeních. Diplomová práce. 2017.
  Smýkalová I., Mazalová L. Pohled všeobecných sester na EBP. Bakalářská práce. 2017.
  Sztefková K., Mazalová L. Prožívání strachu u hospitalizovaných dětí. Bakalářská práce. 2017.
  Hudosová T., Mazalová L. Prožívání strachu z invazivních postupů u pacientů. Bakalářská práce. 2017.
  Remešová O., Mazalová L. Vliv žvýkání žvýkaček v brzkém pooperačním období po kolorektální operaci. Bakalářská práce. 2017.
  Wiedermannová I., Mazalová L. Hodnocení rizika vzniku dekubitu pomocí hodnotících škál. Bakalářská práce. 2016.
  Opavská I., Mazalová L. Hodnocení strachu u nemocných po cévní mozkové příhodě v ošetřovatelské péči. Magisterská diplomová práce. 2016.
  Sedlářová V., Mazalová L. Hodnotící škály bolesti v ošetřovatelské péči u pacientů s demencí. Bakalářská práce. 2016.
  Petrová V., Mazalová L. Hygiena zevního zvukovodu.. Bakalářská práce. 2016.
  Jarošová J., Mazalová L. Nefarmakologické tišení bolesti u dětí- praxe založená na důkazech. Bakalářská práce. 2016.
  Kutálková A., Mazalová L. Ošetřovatelská péče o cévní přístupu u hemodialyzovaných pacientů. Magisterská diplomová práce. 2016.
  Vančová M., Mazalová L. Prevence aspirace při výživě nasogastrickou sondou. Bakalářská práce. 2016.
  Marešová A., Mazalová L. Vliv kouření cigaret na předoperační, peroperační a pooperační období. Bakalářská práce. 2016.
  Soudková V., Mazalová L. Vliv muzikoterapie na úzkost a depresi u pacientů s demencí. Bakalářská práce. 2016.
  Kovaříková B., Mazalová L. Hodnotící techniky v ošetřovatelské péči. Bakalářská práce. 2014.
  Szotkowská D., Mazalová L. Prevence komplikací u dospělého pacienta s CŽK – praxe založená na důkazech. Bakalářská práce. 2013.
  Kuchařová Z., Mazalová L. Vliv pohybové aktivity na děti s obezitou-praxe založená na důkazech. Bakalářská práce. 2013.
  Zmrzlá A., MAZALOVÁ L. Možnosti sester pečovat o chronickou ránu. Bakalářská práce. 2012.
  Petruželová T., MAZALOVÁ L. Role zdravotnického asistenta v ošetřovatelském procesu. Diplomová práce. 2012.
  Maloušková L., MAZALOVÁ L. Využití standardizované ošetřovatelské terminologie při popisu akutní bolesti. Bakalářská práce. 2012.
  Laníková B., MAZALOVÁ L. Diagnostický proces v ošetřovatelské péči. Bakalářská práce. 2011.
  Poštulková L., MAZALOVÁ L. Edukace klienta v anesteziologické péči.. Bakalářská práce. 2011.
  Bialończyková B., MAZALOVÁ L. Kompetence členů ošetřovatelského týmu při zajištění zdravotní péče.. Bakalářská práce. 2011.
  Ochmannová L., MAZALOVÁ L. Kompetence sester pracujících na novorozenecké JIRP dle zákonných norem.. Bakalářská práce. 2011.
  Henzlová A., MAZALOVÁ L. Ošetřovatelská péče u děti s athma bronchiale v domácím prostředí.. Bakalářská práce. 2011.
  Horáková A., MAZALOVÁ L. Ošetřovatelská péče u pacientů s tracheostomií.. Bakalářská práce. 2011.
  Tančiboková D., MAZALOVÁ L. Praxe založená na důkazech v intenzivní ošetřovatelské péči.. Bakalářská práce. 2011.
  Bařinová D., MAZALOVÁ L. Úrazy dětí a jejich prevence dříve a nyní. Bakalářská práce. 2011.
  Štecová A., MAZALOVÁ L. Využití holistického přístupu v ošetřovatelské profesi. Diplomová práce. 2011.
  ZÁVĚREČNÁ PRÁCE
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  EBP v ošetřovatelství OSE/VSB11 LS Se 2
  EBP v ošetřovatelství OSE/VSK11 LS Cv 4
  EBP v ošetřovatelství OSE/VSK11 LS Se 4
  Obecná farmakologie OSE/ODA12 ZS 4
  Ošetřovatelský proces OSE/VSB07 LS Cv 15
  Ošetřovatelský proces OSE/VSB07 LS Se 3
  Ošetřovatelský proces OSE/VSK07 LS 2
  Ošetřovatelský proces OSE/VSK07 LS Se 5
  Ošetřovatelský proces OSE/VSB07 LS 2
  Ošetřovatelský proces OSE/VSA02 ZS 2
  Ošetřovatelský proces OSE/VSA02 ZS Se 7
  Ošetřovatelský proces OSE/VSK02 ZS Cv 16
  Ošetřovatelský proces OSE/VSA02 ZS Cv 10
  Ošetřovatelský proces OSE/VSK02 ZS 2
  Ošetřovatelský proces OSE/VSK02 ZS Se 4
  Ošetřovatelství OSE/VSK01 ZS 2
  Ošetřovatelství OSE/VSK01 ZS Se 8
  Ošetřovatelství OSE/VSA01 ZS 2
  Ošetřovatelství OSE/VSA01 ZS Se 7
  Ošetřovatelství OSE/ZZA02 ZS Se 6
  Vědecké ošetřovatelství OSE/ODA20 ZS 0
  Vědecké ošetřovatelství OSE/ODA20 ZS Se 0
  Vědecké ošetřovatelství OSE/ODK20 ZS 4
  Vědecké ošetřovatelství OSE/ODK20 ZS Se 2
  Výzkum v ošetřovatelství OSE/ODK02 ZS Se 2
  Výzkum v ošetřovatelství OSE/VSA15 ZS Cv 11
  Výzkum v ošetřovatelství OSE/VSK15 ZS 4
  Výzkum v ošetřovatelství OSE/VSK15 ZS Cv 2
  Výzkum v ošetřovatelství OSE/VSA15 ZS 4
  Výzkum v ošetřovatelství OSE/ODA02 ZS 2
  Výzkum v ošetřovatelství OSE/ODK02 ZS 7
  Výzkum v ošetřovatelství OSE/ODA02 ZS Se 2
  Výzkum v ošetřovatelství OSE/VSA15 ZS Se 3
  Výzkum v ošetřovatelství OSE/VSK15 ZS Se 1
  Zdravotnická dokumentace OSE/ODK05 LS 2
  Zdravotnická dokumentace OSE/ODB05 LS 0
  Zdravotnická dokumentace OSE/ODK05 LS Se 3
  Zdravotnická dokumentace OSE/ODB05 LS Se 0