Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632708,585632817
Pracoviště:
Ústav zdravotnického managementu
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.018
Pracovní zařazení:
odborný asistent
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  Atestační komise
  • Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci (člen, 2017-)
  Jiné komise a orgány
  • Ekonomická komise UPOL (člen, 2015-)
  ČLÁNEK
  Vévodová Š, Andrlová M., Vévoda J. Deprese a kvalita života pacientů s chronickým srdečním selháním. Profese on-line. 2017.
  Kisvetrová H., Joanovič E., Vévoda J., Školoudík D. Dying Care Nursing Intervention in the Institutional Care of End-of-Life Patients. International Journal of Nursing Knowledge. 2017.
  Kisvetrová H., Martincová L., Vévodová Š, Vévoda J. Quality of life assessment in WHOQOL-BREF domains amongst home care clients in selected regions of the Czech Republic. Pielęgniarstwo i Zdrowie Publiczne / Nursing and Public Health. 2017.
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L., Grygová B., Kozák J. Syndrom vyhoření u rodinných a profesionálních pečujících. Profese on-line. 2017.
  Vévodová Š, Ročková Š, Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S., Kisvetrová H., Vévoda J. Compingové strategie a jejich vztah k syndromu vyhoření u onkologických sester. Psychologie a její kontexty (online). 2016.
  Vévoda J., Vévodová Š, Bubeníková Š, Kisvetrová H., Ivanová K. Dataminig techniques - Desesion tree: new view of nurses' intention to leave. Central European Journal of Nursing and Midwifery. 2016.
  Vévodová Š, Šperková A., Vévoda J., Kozáková R., Dobešová Cakirpaloglu S. Osobnostní profil studentů nelékařských zdravotnických oborů. Ošetrovateľstvo. Teória - výskum - vzdelávanie. 2016.
  Vévodová Š, Petrášová B., Vévoda J., Boriková A., Nakládalová M. The impact of shift work on sleep and anxiety in general nurses. Pracovní lékařství. 2016.
  Vévodová Š, Vévoda J., Vetešníková M., Kisvetrová H., Chrastina J. The relationship between burnout syndrome and empathy among nurses in emergency medical services. Kontakt. 2016.
  Vévoda J., Vévodová Š, Nakládalová M., Grygová B., Kisvetrová H., Grochowska N., Chrastina J., Svobodová D., Przeczková P., Merz L. The relationship between psychological safety and burnout among nurses. Pracovní lékařství. 2016.
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L. Důvody oddálení narození prvního dítěte u matek po 35. roce. Profese : časopis pro nelékařská zdravotnická povolání. 2015.
  Vévodová Š, Vévoda J., Nakládalová M., Reimerová K. Psychická bezpečnost práce. Pracovní lékařství. 2015.
  Ježorská Š, Vévoda J., Petrášová H., Ivanová K. Hodnocení vlivu sociální opory na míru úzkosti a deprese u pacientů s kolorektálním karcinomem. PsychoSom. 2014.
  Ježorská Š, Vévoda J., Chrastina J. Motivace sester a syndrom vyhoření: existuje souvislost?. Profese on-line. 2014.
  Ivanová K., Vévoda J., Nakládalová M., Marečková J. Trendy pracovní spokojenosti všeobecných sester. Kontakt. 2013.
  Ivanová K., Nakládalová M., Vévoda J. Pracovní satisfakce všeobecných sester v ČR podle hodnotových distancí. Pracovní lékařství. 2012.
  Nakládalová M., Vévoda J., Ivanová K., Marečková J. Pracovní spokojenost všeobecných sester na lůžkových odděleních nemocnic. Pracovní lékařství. 2011.
  Ivanová K., Nakládalová M., Marečková J., Vévoda J. Pracovní spokojenost všeobecných sester. Profese on-line. 2010.
  VÉVODA J., IVANOVÁ K., Horváth M. Pracovní motivace zdravotních sester. Zdravotnictví v České republice. 2005.
  DISERTAČNÍ PRÁCE
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  Juríčková L., Ivanová K., Pastorková R., Vévoda J., Pospíšil D., Smutková L., Matulayová T. Jak lékaři hodnotí spolupráci s veřejnými opatrovníky při péči o nesvéprávné pacienty. Podpora člověka v jeho přirozeném prostředí ISBN 978-80-7421-121-8. 2017.
  Vévodová Š, Vévoda J., Špatenková N., Chrastina J., Dobešová Cakirpaloglu S. Fear death among older adults in home environment. Social Sciences and Arts SGEM 2016. 2016.
  Špatenková N., Vévodová Š, Olecká I., Chrastina J., Vévoda J. Palliative care for LGBT older adults: a reflection of the situation in the Czech Republic. SGEM2016 Conference Proceedings. 2016.
  Vévoda J. Psychological safety and job satisfaction among nurses: Is there a link?. Book 1 Psychology & Psychiatry, Sociology & Healthcare, Education. 2016.
  Vévodová Š, Vévoda J., Chrastina J., Grygová B., Kozáková Z. The role of nutrition support in the terminal stage of Alzheimers disease and dementia. Social Sciences and Arts SGEM 2016. 2016.
  Kozáková R., Reiterová E., Vévodová Š, Vévoda J., Grygová B. Vzájemné vztahy mezi kvalitou života, zátěží a syndromem vyhoření při poskytování profesionální zdravotně-sociální péče. Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech. Sborník přspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatleství. 2016.
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L. Zátěž a syndrom vyhoření u rodinných pečujících. Sborník přspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatleství. 2016.
  Vévoda J., Vévodová Š, Soušková A. Influence of canistherapy against anxiety and depression of older adults. 2nd International multidisciplinary scientific conferece on Social Sciences and Arts SGEM 2015. 2015.
  Vévoda J., Vévodová Š, Skarupová H., Kozáková R. The quality of life of persons with visual impairment. 2and International multidisciplinary scientific conferece on Social Sciences and Arts SGEM 2015. 2015.
  Vévodová Š, Vévoda J., Juríčková L. Motivace, pracovní spokojenost a syndrom vyhoření u všeobecných sester.. Příklady aplikace metodik výzkumů pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. 2014.
  Vévodová Š, Kučerová K., Vévoda J., Merz L. THE EFFECT OF METABOLIC SYNDROME ON PSYCHE. Conference Proceedings - Internacional symposium science and research in nursing. 2014.
  Vévoda J., Vévodová Š, Merz L. The importance of social support in oncology patients. Psychology and Psychiatry and Sociology and Healthcare Education. 2014.
  Vévoda J., Ivanová K., Nakládalová M., Juřeníková P., Straková J., Pospíšilová A. Challenge for personal management of nurses. Source: VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF GENERAL NURSES AND WORKERS EDUCATING PARAMEDICAL STAFF. 2013.
  Vévoda J., Ivanová K., Nakládalová M., Pospíšilová A., Straková J., Juřeníková P. Výzvy pro personální management všeobecných sester. SBORNÍK VII. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2013.
  NAKLÁDALOVÁ M., IVANOVÁ K., MAREČKOVÁ J., VÉVODA J. Faktory pracovní spokojenosti všeobecných sester. Podpora zdravia, prevencia a hygiena v teórii a praxi – VII.. 2011.
  Vévoda J., Ivanová K., Nakládalová M., Marečková J., Pospíšilová A., Juřeníková P. Motivace a pracovní spokojenost všeobecných sester pracujících v ambulancích nemocnic z pohledu Herzbergovy dvoufaktorové motivační teorie. SBORNÍK k VI. Mezinárodní konference všeobecných sester a pracovníků vzdělávajících nelékařská zdravotnická povolání. 2011.
  VÉVODA J., IVANOVÁ K., NAKLÁDALOVÁ M., MAREČKOVÁ J., Juřeníková P., POSPÍŠILOVÁ A., Straková J. Motivation and Job Satisfaction of general Nurses working in out patient hospital departments from the Prespective of Herzberg´s Two-Factor motivation Theory. IV. International Conference of General Nurses and Workers Educating Paramedical Staff. 2011.
  IVANOVÁ K., ADAMCOVÁ J., VÉVODA J., MAREČKOVÁ J., NAKLÁDALOVÁ M. Možnosti konceptualizace Herzbergovy motivační teorie ve vztahu ke zjišťování pracovní satisfakce všeobecných sester. Sociológia zdravia a choroby. Nové poznatky a trendy.. 2011.
  VÉVODA J., Ivanová K., Gladkij I. Pracovní (ne)spokojenost zdravotních sester. Doctus 2006. 2006.
  VÉVODA J, Ivanová K, Horváth M Pracovní spokojenost zdravotních sester jako ekonomický fenomén. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2006.
  KNIHA - CELEK
  Vévodová Š, Ivanová K., Vévoda J., Juríčková L., Olecká I., Klugar M., Tučková D. Základy metodologie výzkumu pro nelékařské zdravotnické propfese. 2015.
  Vévoda J., Ivanová K., Nakládalová M., Bártlová S., Špatenková N., Prošková E. Motivace sester a pracovní spokojenost ve zdravotnictví. 2013.
  KAPITOLA V KNIZE
  Kopecký M., Vévoda J., Vévodová Š BODY MASS INDEX AND QUALITY OF LIFE IN ADULT UNIVERSITY STUDENTS. 2016.
  ABSTRAKT
  Vévoda J., Dobešová Cakirpaloglu S. GENDER DIFFERENCES IN WORK VALUES OF PHYSICIANS. STEF92 Technology Ltd.. 2017.
  Vévoda J. Job satisfaction priorities in nursing: A gender viewpoint. Journal of Nursing and Patient Care. 2017.
  Juríčková L., Ivanová K., Dobiáš M., Honig P., Vévoda J. Alcohol intoxication at deceased elderly: findings from the national study. European Sociological Association. 2015.
  Vévoda J., Bubeníková Š, Vévodová Š PSYCHICKÁ BEZPEČNOST ČLENŮ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU. NOVÉ TRENDY VE ZDRAVOTNICKÝCH VĚDÁCH III. Sborník abstraktů. 2015.
  Vévoda J., Vévodová Š Syndrom vyhoření jako rizikový faktor psychické bezpečnosti práce. Sborník 32. kongresu pracovního lékařství v Jihlavě. 2015.
  Vévoda J., Vévodová Š Vliv sociální opory na strach a úzkost ze smrti u seniorů. Sborník abstrakt OHD XXIX. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, XIX. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů.. 2015.
  Vévodová Š, Kučerová K., Merz L., Vévoda J. Effect of the metabolic syndrome on the psyche. Věda a výzkum v ošetřovatelství. Sborník vědeckých abstrakt. 2014.
  Chrastina J., Ivanová K., Vévoda J. Lifestyle Limitations in the Chronically Ill. Výzkum ve zdravotnictví - příklady metodiky. 2014.
  Chrastina J., Ivanová K., Vévoda J. Limity životního stylu chronicky nemocných. Výzkum ve zdravotnictví - příklady metodiky. 2014.
  Vévoda J., Ježorská Š Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u všeobecných sester. XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí, XVIII. Konference ošetřovatelství a zdravotních laborantů. Sborník abstrakt. 2014.
  Vévoda J., Vévodová Š Syndrom vyhoření u onkologických sester. Pracovní lékařství. 2014.
  Vévoda J., Ježorská Š Euclidean distances in personal management of nurses. Adding Years to Life and Life to Years in V4 Countries. 2013.
  Juríčková L., Vévoda J., Ivanová K., Filka J. Formal Care about the Incompetent Elderly with Mental Disorder. ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change. 2013.
  Vévoda J., Juríčková L., Ivanová K., Ježorská Š How to Motivate Nurse in the Financial Crisis of the Health Care Systém?. ESA 2013 Torino. 2013.
  Juríčková L., Vévoda J., Ivanová K., Filka J. Legitimacy of the system of care for adults with mental disorders: yesterday, today and tomorrow (pilot study from the Czech Republic). 3rd Annual Health Transition Conference. 2013.
  Ivanová K., Vévoda J., Juríčková L., Tučková D. Mýty a realita pracovních hodnot všeobecných sester. XXVII. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí. 2013.
  Klugar M., Tučková D., Vévoda J., Juríčková L., Ivanová K. New approach to education of medical law. European Journal of Public Health. 2013.
  Vévoda J., Hrach K. Pracovní hodnoty všeobecných sester. Nové trendy ve zdravotnických vědách. 1. mezinárodní konference. 2013.
  Ježorská Š, Vévoda J. Risk and protective faktors of burnout syndrome in healthcare staff at the univerzity hospital Olomouc. Výzkum ve zdravotnictví - příklady metodiky. 2013.
  Ježorská Š, Vévoda J. Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc. Výzkum ve zdravotnictví - příklady metodiky. 2013.
  Nakládalová M., Vévoda J., Ivanová K., Marečková J. Analýza pracovní spokojenosti všeobecných sester. Sborník souhrnů, XXXV. Pachnerovy dny pracovního lékařství. 2010.
  Vévoda J., Nakládalová M., Marečková J., Ivanová K. Pracovní spokojenost všeobecných sester ve světle Herzbergovy teorie. Pracovní lékařství. 2010.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Vévodová Š, Vévoda J. Empathy as a risk factor for burnout. 2017.
  Vévoda J., Vévodová Š GENDER DIFFERENCES IN WORK VALUES OF PHYSICIANS. 2017.
  Vévodová Š, Vévoda J. SYNDROM VYHOŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ. 2017.
  Kozáková R., Vévodová Š, Vévoda J., Merz L. Zátěž a syndrom vyhoření u rodinných pečujících. 2016.
  Bubeníková Š, Vévoda J., Procházka M. Psychická bezpečnost členů zdravotnického týmu. 2015.
  Vévoda J., Vévodová Š Syndrom vyhoření u onkologických sester. 2014.
  Kozáková R., Ježorská Š, Vévoda J., Merz L. Věk matek při narození prvního dítěte. 2014.
  Vévodová Š, Kučerová K., Merz L., Vévoda J. Vliv metabolického syndromu na psychiku. 2014.
  Vévoda J., Ježorská Š Euklidovy distance v personálním řízení sester. 2013.
  Juríčková L., Tučková D., Vévoda J., Ivanová K., Klos R. Evaluation of Blended Learning in the Teaching of Course Public Health and Ethics. 2013.
  Juríčková L., Vévoda J., Ivanová K., Filka J. Formal Care about the Incompetent Elderly with Mental Disorder. 2013.
  Vévoda J., Juríčková L., Ivanová K., Ježorská Š How to Motivate Nurse in the Financial Crisis?. 2013.
  Ivanová K., Vévoda J., Juríčková L., Tučková D. Mýty a realita pracovních hodnot všeobecných sester. 2013.
  Klugar M., Tučková D., Vévoda J., Juríčková L., Ivanová K. New approach to education of medical law. 2013.
  Vévoda J., Ivanová K., Nakládalová M. Výzvy pro personální management všeobecných sester. 2013.
  Nakládalová M., Vévoda J., Ivanová K., Marečková J. Analýza pracovní spokojenosti všeobecných sester. 2010.
  KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
  Vévoda J. Statistika pro nestatistiky. 2014.
  SBORNÍK - CELEK
  KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
  Vévoda J. Statistika pro nestatistiky. 2014.
  Vévoda J., Nakládalová M., Marečková J., Ivanová K. Pracovní spokojenost všeobecných sester ve světle Herzbergovy teorie. I. Sympozium nemocí z povolání s mezinárodní účastí. 2010.
  PROJEKT
  Vévoda J., Bubeníková Š Psychická bezpečnost práce nelekařských zdravotnických pracovníků. Univerzita Palackého. 2015.
  Vévoda J., Bubeníková Š Psychická bezpečnost práce nelekářských zdravotnických pracovníků. Univerzita Palackého. 2015.
  Vévoda J. Psychická bezpečnost práce všeobecných sester. Ministerstvo zdravotnictví. 2015.
  Ježorská Š, Vévoda J., Balarinová L., Chrastina J. Rizikové a protektivní faktory syndromu vyhoření u zdravotnických pracovníků Fakultní nemocnice Olomouc. Univerzita Palackého. 2013.
  VEDENÍ PRÁCE
  Koudelková H., Vévoda J. Sociální služby poskytované občanům pobírajícím příspěvek na péči v regionu Konicka. Bakalářská diplomová práce. 2012.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Ekonomika zdrav. a soc. služeb, pojišť. MNG/PAB32 LS Se 1
  Ekonomika zdrav. a soc. služeb, pojišť. MNG/PAK32 LS 2
  Ekonomika zdrav. a soc. služeb, pojišť. MNG/PAK32 LS Se 3
  Ekonomika zdrav. a soc. služeb, pojišť. MNG/PAB32 LS 1
  Etické a právní aspekty intenz. medicíny HUM/IPK02 ZS Se 4
  Etické a právní aspekty intenz. medicíny HUM/IPA02 ZS 3
  Etické a právní aspekty intenz. medicíny HUM/IPK02 ZS 3
  Etické a právní aspekty intenz. medicíny HUM/IPA02 ZS Se 3
  Etika specializované oš. péče OSE/ODA21 ZS 0
  Etika specializované oš. péče OSE/ODK21 ZS 5
  Etika v ošetřovatelství HUM/VSA22 ZS Se 6
  Etika v ošetřovatelství HUM/VSK22 ZS 2
  Etika v ošetřovatelství HUM/VSK22 ZS Cv 6
  Etika v ošetřovatelství HUM/VSA22 ZS 4
  Etika v ošetřovatelství HUM/VSA22 ZS Cv 11
  Etika v ošetřovatelství HUM/VSK22 ZS Se 3
  Etika ve fyzioterapii HUM/R0031 LS Se 5
  Sociologie HUM/PAK24 LS 3
  Sociologie HUM/PAK24 LS Se 3
  Sociologie HUM/PAB24 LS Se 2
  Sociologie HUM/PAB24 LS 2
  Sociologie - základy pro všeobec. sestry HUM/VSK21 ZS Cv 4
  Sociologie - základy pro všeobec. sestry HUM/VSA21 ZS Cv 2
  Sociologie - základy pro všeobec. sestry HUM/VSA21 ZS Se 6
  Sociologie - základy pro všeobec. sestry HUM/VSK21 ZS Se 4
  Sociologie - základy pro všeobec. sestry HUM/VSA21 ZS 4
  Sociologie - základy pro všeobec. sestry HUM/VSK21 ZS 2
  Úvod do managementu MNG/IPK02 ZS Se 8
  Úvod do managementu MNG/IPK02 ZS 11
  Úvod do managementu MNG/IPA02 ZS Se 3
  Úvod do managementu MNG/IPA02 ZS 3
  Veřejné zdravotnictví MNG/IPA21 ZS Se 2
  Veřejné zdravotnictví MNG/IPK21 ZS 3
  Veřejné zdravotnictví MNG/IPA21 ZS 2
  Veřejné zdravotnictví MNG/IPK21 ZS Se 2
  Výzkum a statistika v por. asistenci HUM/PAK26 LS 4
  Výzkum a statistika v por. asistenci HUM/PAB26 LS 4
  Výzkum a statistika v por. asistenci HUM/PAK26 LS Cv 4
  Výzkum a statistika v por. asistenci HUM/PAB26 LS Se 4
  Výzkum a statistika v por. asistenci HUM/PAB26 LS Cv 3
  Výzkum a statistika v por. asistenci HUM/PAK26 LS Se 4
  Zdravotní politika a zdravot. systémy MNG/ORA11 ZS 2
  Zdravotní politika a zdravot. systémy MNG/ORK11 ZS 7
  Zdravotní politika, zdravotnické systémy MNG/IPK01 ZS 8
  Zdravotní politika, zdravotnické systémy MNG/IPA01 ZS Se 8
  Zdravotní politika, zdravotnické systémy MNG/IPK01 ZS Se 4
  Zdravotní politika, zdravotnické systémy MNG/IPA01 ZS 4
  Zdravotnická etika a komunikace HUM/ZEK ZS Se 0
  Zdravotnická etika a komunikace HUM/ZEK ZS Cv 0