MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D.,MBA

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
588443497,585632882, 588445831
Pracoviště:
Ústav radiologických metod
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Kliniky onkologie,plicních nemocí a TBC
Místnost:
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Melichar B., Študentová H., Vitásková D., Šrámek V., Kujovská Krčmová L., Pešková E., Solichová D., Kalábová H., Ryška A., Hrůzová K., Havlík R. Association of urinary neopterin, neutrophil-to-lymphocyte, lymphocyte-to-monocyte and platelet-to-lymphocyte ratios with long-term survival of patients with breast cancer. Pteridines. 2016.
Študentová H., Indráková J., Petrová P., Kamínek M., Kalábová H., Šrámek V., Adam T., Melichar B. Risk factors of atherosclerosis during systemic therapy targeting vascular endothelial growth factor. Oncology Letters. 2016.
Študentová H., Vitásková D., Šrámek V., Indráková J., Adam T., Juráňová J., Petrová P., Kujovská Krčmová L., Pešková E., Solichová D., Kalábová H., Melichar B. Correlations of neutrophil-to-lymphocyte, lymphocyte-to-monocyte and platelet-to-lymphocyte ratios with biomarkers of atherosclerosis risk and inflammatory response in patients with a history of breast cancer. Pteridines. 2015.
Melichar B., Kalábová H., Ungermann L., Krčmová L., Hyšpler R., Kašparová M., Pecka M., Šrámek V., Procházková H., Svobodník A., Pecen L. Carotid Intima-media Thickness and Laboratory Parameters of Atherosclerosis Risk in Patients with Breast Cancer. Anticancer Research. 2012.
KRÁLÍČKOVÁ P., KALÁBOVÁ H., ŠRÁMEK V., ŠTUDENTOVÁ H., ZEZULOVÁ M., MELICHAR B. Correlation of Peripheral Blood CD14+CD16+ Monocytes, Urinary Neopterin and the Risk Factors of Atherosclerosis in Patients with Breast Carcinoma. Pteridines. 2011.
Cincibuch J., Neoral Č., Aujeský R., Šrámek V. Prognostic Factors in Patinets with Esophageal Carcinoma Treated with Chemoradiationk Single Center Experience. Hepato-Gastroenterology. 2010.
Pospíšková M., Špenerová M., Pilka R., Kudela M., Hajdúch M., Šrámek V., Melichar B., Cwiertka K. Repeated chemosensitivity testing in patiens with epithelial ovarian carcinoma. European Journal of Gynaecological Oncology. 2010.
DISERTAČNÍ PRÁCE
ABSTRAKT
SROVNAL J., VYSLOUŽIL K., Wieczek S., DRÁBEK J., RADOVÁ L., DUDA M., SKALICKÝ P., KLEMENTA I., STARÝ L., CWIERTKA K., STRÁŽNICKÁ J., ŠRÁMEK V., MELICHAR B., HAJDÚCH M. THE DETECTION OF CIRCULATING TUMOR CELLS IS A NEGATIVE PROGNOSTIC FACTOR IN COLORECTAL CANCER. Prague onco journal. 2011.
Srovnal J., Vysloužil K., Jančík S., Drábek J., Radová L., Duda M., Skalický P., Klementa I., Starý L., Cwiertka K., Strážnická J., Šrámek V., Melichar B., Hajdúch M. The detection of circulating tumor cell sis a negative prognostic factor in colorectal cancer. Proceedings of the 101st Annual Meeting of the American Association for Cancer Research. 2010.
Srovnal J., Benedíková A., Vysloužil K., Skalický P., Klementa I., Duda M., Strážnická J., Šrámek V., Cwiertka K., Růžková V., Radová L., Drábek J., Jančík S., Hajdúch M. Analýza přežití u pacientů s kolorektálním karcinomem vzhledem k přítomnosti minimální reziduální choroby, mikrosatelitní nestability a mutace genu k-ras. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2009.
Srovnal J., Kesselová M., Vysloužil K., Skalický P., Starý L., Klementa I., Duda M., Strážnická J., Šrámek V., Cwiertka K., Bílková R., Růžková V., Radová L., Hajdúch M. Prognostický význam minimální reziduální choroby u pacientů operovaných pro kolorektální karcinom-výsledky tříletého sledování. Edukační sborník, XXXIII. Brněnské onkologické dny. 2009.
Srovnal J., Kesselová M., Vysloužil K., Skalický P., Strážnická J., Šrámek V., Cwiertka K., Růžková V., Radová L., Hajdúch M. The minimal residual disease is an independent. Analytical Cytometry V - Book of Abstracts. 2009.
Srovnal J., Kesselová M., Vysloužil K., Skalický P., Strážnická J., Šrámek V., Cwiertka K., Růžková V., Radová L., Hajdúch M. THE MINIMAL RESIDUAL DISEASE IS AN INDEPENDENT NEGATIVE PROGNOSTIC FACTOR IN. Sborník abstraktů přednášek MŠM 6198959216. 2009.
Srovnal J., Kesselová M., Kořínková G., Vysloužil K., Skalický P., Starý L., Klementa I., Duda M., Strážnická J., Šrámek V., Cwiertka K., Bílková R., Růžková V., Radová L., Hajdúch M. Prognostický význam minimální reziduální choroby u pacientů operovanách pro kolorektální karcinom-výsledky tříletého sledování. Onkologie - příloha Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.