Mgr. et Mgr. Petra Bastlová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
588442628, 588443570
Pracoviště:
Klinika neurologie
Org. jednotka:
Lékařská fakulta
Adresa:
Chirurgické obory (modrá kostka)
Místnost:
A_D203540
Pracovní zařazení:
ČLÁNEK
Gaul Aláčová P., Bastlová P. Fyzioterapie u dětí s Brachiálním plexem. .
Konečný P., Elfmark M., Bastlová P., Lerchová I., Můčková A. Elektrostimulace suprahyoidních svalů u pacientů po cévní mozkové příhodě s dysfagií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie (online). 2017.
Konečný P., Elfmark M., Bastlová P., Gaul Aláčová P. New orofacial physiotherapy of dysphagia after stroke. International journal of physical medicine and rehabilitation. 2017.
Bastlová P., Zelená A., Míková M., Gabrhelík T. RESPIRAČNÍ FYZIOTERAPIE V INTENZIVNÍ PÉČI UP-TO-DATE. Umění fyzioterapie. 2017.
Kolářová B., Krobot A., Habermannová P., Kolář P., Bastlová P. Využití představy a observace pohybu v kognitivní a pohybové rehabilitaci. Rehabilitace. 2015.
Máslová V., Nakládalová M., Bastlová P. Kinezioterapie u syndromu karpálního tunelu. Pracovní lékařství. 2014.
Bastlová P., Frgalová I., Frgalová B., Kolářová B., Elfmark M., Krobot A. Úchopová funkce pacientů po iktu v obraze povrchové elektromyografie. Profese on-line. 2014.
Kolářová B., Eliáš R., Bastlová P. Fyzioterapie formou hry u pacientů po iktu. Profese on-line. 2012.
BASTLOVÁ P., KROBOT A., Zítková L., MÍKOVÁ M. Svalové synergie horní končetiny: PolyEMG studie pro klinickou praxi. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2011.
Schusterová B., Krobot A., Bastlová P., Mlíka R., Miková M. Podstata a cíle léčebné rehabilitace ramenního pletence u hemiparetika. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2004.
Schusterová B., Krobot A., Bastlová P., Míka R., Míková M. Podstata a cíle léčebné rehabilitace ramenního pletence u hemiparetika. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2004.
Krobot A., Miková M., Bastlová P. Poznámky k vývojových aspektům rehabilitace poruch ramene. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2004.
Bastlová P., Krobot A., Miková M., Skoumal P., Friewald .. Strategie rehabilitace po frakturách proximálního humeru. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Bastlová P. Svalové synergie horní končetiny. In Holibka V. (Eds.) 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Máslová V., Nakládalová M., Bastlová P., Žídková V., Brlková I. KOMPENZAČNÍ CVIKY U LÉZE NERVUS MEDIANUS V OBLASTI ZÁPĚSTÍ. In Hudečková H., Švihrová V., Baška T. (Eds.) Aktuálné problémy verejného zdravotnictva vo výzkume a praxi II. 2015.
KNIHA - CELEK
Bastlová P., Jurutková Z., Tomsová J., Zelená A. Výběr klinických testů pro fyzioterapeuty. 2015.
KAPITOLA V KNIZE
Navrátilová L., Kynčlová P., Bastlová P., Krobot A. FUNCTIONAL TRAINING OF WALKING WITH THE USE OF AUGMENTED REALITY FOR PATIENTS RECOVERING FROM A STROKE. Current Research in Motor Control V – Bridging Motor Control and Biomechanics. 2016.
Gabrhelík T., Bastlová P., Míková M. Rehabilitace v intenzivní péči. Intenzivní medicína. 2014.
ABSTRAKT
Bastlová P., Martínková J., Červená K., Tečová D. The acute effects of two different types of stretching of hamstrings and triceps surae muscles on postural control. PROGRESS IN MOTOR CONTROL XI. 2017.
Bastlová P., Navrátilová L., Kolářová B., Krobot A. Evidence Based Medicine and Mirror Therapy for Hemiparetic Upper Limb. Book of abstracts of Vth International Scientific Conference Motor Control 2016. Bridging Motor Control and Biomechanics. 2016.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Bastlová P., Tarasová M., Dobšák P., Mikulík R. Rehabilitace po CMP – Orofaciální rehabilitace. 44. český a slovenský cerebrovaskulární kongres. Sborník abstrakt. 2016.
Navrátilová L., Havelková J., Katolická T., Bastlová P., Krobot A. The efficiency of cognitive therapy using virtual reality on upper limb mobility in stroke patients. International Scientific Conference, Motor Control 2016 – Bridging motor control and biomechanice - Book of Abstracts. 2016.
Bastlová P., Kolářová B., Navrátilová L., Krobot A. The Hand Function of Stroke Patients in the View of Surface Electromyography. Book of proceedings Bridges to innovation. 2016.
Bastlová P., Juřičková M., Štěrbová V., Kolářová B., Krobot A. Zrcadlová terapie horní končetiny hemiparetiků aspektem evidence based medicine. Sborník abstrakt z konference. 2016.
Bastlová P., Frélichová E. Zrcadlová terapie pohledem evidence based practice. Sborník abstrakt z konference s mezinárodní účastí. 2016.
Bastlová P., Martínková J., Szmeková L., Tomsová J., Krobot A. Efekt PNF strečinku dorzální skupiny svalů dolní končetiny na posturální stabilitu. XXII. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2015.
Szmeková L., Kynčlová P., Bastlová P., Krobot A. Funkční trénink chůze s využitím virtuální reality u pacientů po cévní mozkové příhodě. Sborník konference Neurorehabilitace chůzí. 2015.
Habermannová P., Kolářová B., Krobot A., Bastlová P. Action observation therapy in stroke patients. Movement Analysis and its practical application in physiotherapy: Sborník abstraktů z mezinárodní konference. 2014.
Bastlová P., Javůrková N., Jančíková V., Tomsová J. Funkční testy a povrchová elektromyografie - možnosti hodnocení horní končetiny. Sborník abstrakt. 2014.
Bastlová P., Javůrková N., Jančíková V., Tomsová J. Funkční testy a povrchová elektromyografie – možnosti hodnocení horní končetiny u hemiparetiků. Sborník abstrakt (XXI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny). 2014.
Bastlová P., Javůrková N., Szmeková L., Kolářová B. Funkční testy a povrchová elektromyografie v hodnocení horní končetiny u hemiparetiků. Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii – sborník abstrakt z mezinárodní konference. 2014.
Szmeková L., Bastlová P., Krobot A. Kognitivně vedená funkční terapie horní končetiny – Systém ArmeoSpring. 1. Sympozium roboticky asistované rehabilitace: sdílené poznatků. Sborník abstrakt. 2014.
Crhonková R., Szmeková L., Bastlová P. Možnosti využití pohyblivých pásů v terapii chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě. Sborník abstrakt (XXI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny). 2014.
Kolářová B., Krobot A., Bastlová P., Kolář P., Hluštík P., Polehlová K. MUSCLE ACTIVITY IN LOWER LIMB MUSCLES DURING GAIT IMAGERY AND OBSERVATION. XX Congress of the International Society of Electrophysiology and Kinesiology: Book of Proceedings. 2014.
Kolářová B., Krobot A., Bastlová P., Kolář P., Szmeková L. Představa a observace pohybu v pohybové a kognitivní rehabilitaci. Sborník abstrakt: XXI. Sjezd společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2014.
Szmeková L., Jurutková Z., Bastlová P., Kolářová B., Krobot A. Efekt funkčního tréninku chůze s využitím virtuální a rozšířené reality na symetrii a rychlost chůze u pacientů v postakutní fázi iktu. XX. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. Sborník abstrakt. 2013.
Szmeková L., Jurutková Z., Bastlová P., Kolářová B., Krobot A. The efficiency of functional gait training by using virtual and agumented reality on symmetrization and speed of walking in postacute stroke patient. 2nd Joint World Congress of ISPGR and Gait & Mental Function. 2013.
Bastlová P., Jurutková Z., Szmeková L., Krobot A. Using of visual feedback for teaching of gait kinesiology. Sborník abstraktů konference Mefanet 2013. 2013.
Bastlová P., Frgalová I., Fábryová L., Krobot A. Hodnocení ideomotorických funkcí horní končetiny u hemiparetiků pomocí povrchové elektromyografie. Sborník abstraktů XIX. Sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2012.
Bastlová P., Kolářová B., Tomsová J., Krobot A. Multimuscle synergy changes in rotator cuff disease. Neuroplasticity, Motor Control, Cutting-Edge Technology and Rehabilitation. Proceedings of the XIXth Congress of the International Society of Electrofyziology and Kinesiology. 2012.
Kolářová B., Bastlová P., Kolář P., Marková M., Elfmark M. Voluntary and automatic posture control in traumatic transtibial amputees. From bench to bedside. 1st Joint world congres of ISPGR and Gait and mental function, Symposia, oral and posters sessions. Authors, titles, affiliations and abstracts. 2012.
BASTLOVÁ P., Martynková A., KOLMANOVÁ J. Indirektivní terapeutické přístupy PNF. Sborník abstraktů 2.ročníku mezinárodní konference Fyzioterapie 2011. 2011.
KOLÁŘOVÁ B., Hradilová L., KROBOT A., BASTLOVÁ P. Objektivizace účelově zaměřených pohybů horních končetin ve fyzioterapii. Sborník abstrakt - VII. SJEZD SPOLEČNOSTI REHABILITAČNÍ A FYZIKÁLNÍ MEDICÍNY. 2011.
BASTLOVÁ P., Rybářová J., KOLÁŘOVÁ B., MARKOVÁ M. Vliv kinesiotapu ramenního pletence na posturální chování hemiparetiků. Sborník abstrakt z XVIII. Sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2011.
BASTLOVÁ P., Zítková L. Využití matematické korelace pro sEMG hodnocení svalových synergií. Sborník abstrakt z Odborné konference České kineziologické společnosti. 2011.
Konečný P., Krobot A., Elfmark M., Schusterová B., Urbánek K., Kaňovský P., Bastlová P. Orofaciální rehabilitace neurologických pacientů s dysfagií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Bastlová P. PolyEMG studie reaktivity pletencového svalstva na akrální motoriku horní končetiny. III. absolventská konference Katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury. 2010.
Bastlová P. Aplikace principů PNF v praxi fyzioterapeuta. Sborník abstraktů 4. mezinárodní konference fyzioterapeutů. 2009.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Bastlová P., Navrátilová L., Kolářová B., Krobot A. Mirror therapy in hand rehabilitation after stroke: summary of evidence. 2016.
Konečný P., Elfmark M., Horák S., Bastlová P., Tarasová M., Dobšák P., Mikulík R. Rehabilitace po CMP – Orofaciální rehabilitace. 2016.
Navrátilová L., Havelková J., Katolická T., Bastlová P., Krobot A. The efficiency of cognitive therapy using virtual reality on upper limb mobility in stroke patients. 2016.
Bastlová P., Tomsová J., Navrátilová L., Crhonková R. Vážně i nevážně o rovnováze. 2016.
Bastlová P., Juřičková M., Štěrbová V., Kolářová B., Krobot A. Zrcadlová terapie horní končetiny hemiparetiků aspektem evidence based medicine. 2016.
Bastlová P., Frélichová E. Zrcadlová terapie pohledem evidence based practice. 2016.
Bastlová P., Martínková J., Szmeková L., Tomsová J., Krobot A. Efekt PNF strečinku dorzální skupiny svalů dolní končetiny na posturální stabilitu. 2015.
Calabová N., Kovařík J., Horák S., Bastlová P., Kastelík J., Valášek P. Limity motoriky horní končetiny po luxaci AC skloubení bez chirurgické intervence. 2015.
Calabová N., Kovařík J., Horák S., Bastlová P., Kastelík J., Valášek P., Jiráčková M. Luxační trauma v oblasti ramene. 2015.
Calabová N., Kovařík J., Horák S., Bastlová P., Kastelík J., Valášek P. Verifikace funkčního stavu ramenního pletence po konzervativně léčené AC luxaci. 2015.
Bastlová P., Javůrková N., Szmeková L., Kolářová B. Funkční testy a povrchová elektromyografie v hodnocení horní končetiny u hemiparetiků. 2014.
Máslová V., Nakládalová M., Bastlová P. KOMPENZAČNÍ CVIKY U LÉZE N. MEDIANUS V OBLASTI ZÁPĚSTÍ. 2014.
Kolářová B., Krobot A., Bastlová P., Kolář P., Hluštík P., Polehlová K. MUSCLE ACTIVITY IN LOWER LIMB MUSCLES DURING GAIT IMAGERY AND OBSERVATION. 2014.
HAbermannová P., Kolářová B., Krobot A., Bastlová P. Observace pohybu v terapii pacientů po CMP. 2014.
Jančíková V., Bastlová P., Tomsová J., Szmeková L., Jurutková Z. Mozek a svaly nerozluční kamarádi. 2013.
Bastlová P., Frgalová B., Frgalová I. Úchopová funkce hemiparetiků v polyelektromyografickém obraze. 2013.
Bastlová P., Jurutková Z., Szmeková L., Krobot A. Vyžití vizuální zpětné vazby ve výuce kineziologie chůze. 2013.
Bastlová P., Kolářová B., Tomsová J., Krobot A. Multimuscle synergy changes in rotator cuff disease. 2012.
Kolářová B., Bastlová P., Kolář P., Marková M., Elfmark M. Voluntary and automatic posture control in traumatic transtibial amputees. 2012.
BASTLOVÁ P., Martynková A., KOLMANOVÁ J. Indirektivní terapeutické přístupy PNF. 2011.
KOLÁŘOVÁ B., Hradilová L., KROBOT A., BASTLOVÁ P. Objektivizace účelově zaměřených pohybů horních končetin ve fyzioterapii. 2011.
BASTLOVÁ P., Rybářová J., KOLÁŘOVÁ B., MARKOVÁ M. Vliv kinesiotapu ramenního pletence na posturální chování hemiparetiků. 2011.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Bastlová P. Kinesio Taping Method. 2017.
Můčková A., Jančíková V., Navrátilová L., Tečová D., Lerchová I., Wolfová K., Crhonková R., Bastlová P., Stacho J., Gaul Aláčová P., Horák S., Kolářová B. Neurorehabilitační strategie u pacientů po cévní mozkové příhodě; varia. 2016.
Krobot A., Kolář P., Kolářová B., Bastlová P., Crhonková R., Stacho J., Zelená A., Konečný P., Gaul Aláčová P. „Movement Analysis and its practical application in physiotherapy“ / „Analýza pohybu a její praktické aplikace ve fyzioterapii“. 2014.
PROJEKT
Wolfová K., Bastlová P., Vyskotová J., Můčková A., Tečová D., Konečný P. Studijní program Ergoterapie. Univerzita Palackého v Olomouci. 2018.
Bastlová P., Calabová N., Zelená A. Inovace předmětů studijního oboru Fyzioterapie na FZV UP. Univerzita Palackého. 2015.
Calabová N., Bastlová P., Kastelík J., Valášek P. VERIFIKACE FUNKČNÍHO STAVU RAMENNÍHO PLETENCE PO KONZERVATIVNĚ LÉČENÉ AKROMIOKLAVIKULÁRNÍ LUXACI. Univerzita Palackého Olomouc. 2015.
Bastlová P., Calabová N., Jančíková V., Marková M., Zemánek T. Inovace předmětů studijního oboru Fyzioterapie. UP. 2014.
Bastlová P., Frgalová I., Fábryová L., Frgalová B., Krobot A. Objektivizace svalových synergií ideomotorických funkcí horní končetiny. Studentská grantová soutěž UP v Olomouci. 2012.
Bastlová P. Podpora mezinárodní spolupráce FZV. MŠMT Institucionální rozvojový program. 2012.
Krobot A., Kolářová B., Bastlová P., Tomsová J., Kolář P., Schusterová B., Horák S., Marková M. Přístrojové strukturální a funkční hodnocení kosterních svalů v rámci experimentální a praktické výuky studentů. Fond rozvoje vysokých škol (FRVŠ). 2012.
KROBOT A., KOLÁŘOVÁ B., TOMSOVÁ J., GALLO J., SCHUSTEROVÁ B., KOLÁŘ P., BASTLOVÁ P., HORÁK S. Rozšíření přístrojového vybavení Kineziologické laboratoře pro praktickou a experimentální výuku studentů. Fond rozvoje vysokých škol. 2011.
VEDENÍ PRÁCE
Gwizdžová M. Fyzioterapie u ruptur rotátorové manžety pohledem EBP. In Bastlová P. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Gwizdžová M. Fyziotrapie u ruptur rotátorové manžety, konzervativní a operativní léčba. In Bastlová P. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Mihálová D. Prehľad dôkazov o účinnosti Proprioceptívnej neuromuskulárnej facilitácie. In Bastlová P. (Eds.) Bakalářská práce. 2017.
Červená K. Rozdíly v účinku statického strečinku a PNF techniky kontrakce-relaxace na posturální stabilitu. In Bastlová P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2017.
Moravcová K. Evidence důkazů o účinnosti PNF strečinku. In Bastlová P. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Vrbková B. Korelace grafomotorického projevu a posturální motoriky. In Bastlová P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2016.
Frélichová E. Přehled ověřených poznatků o zrcadlové terapii. In Bastlová P. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Kuželová R. Vliv obuvi na lidskou lokomoci. In Bastlová P. (Eds.) Bakalářská práce. 2016.
Juřičková M. Zrcadlová terapie horní končetiny u hemiparetiků. In Bastlová P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2016.
Pudilová V. Aplikace botulotoxinu u hemiparetiků po CMP- vliv na kvalitu funkce ruky. In Bastlová P. (Eds.) Bakalářská práce. 2015.
Martínková J. Efekt PNF strečinku dorzální skupiny svalů dolní končetiny na posturální stabilitu. In Bastlová P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2015.
Sajdlová P. Srovnání efektu analytického cvičení dle svalového testu a elektrogymnastiky u svalové hypotrofie. In Bastlová P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2015.
Keblúšková A. Vplyv prostredia na výsledky klinických testov chôdze u pacientov po cievnej mozgovej príhode. In Bastlová P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2015.
Javůrková N. Klinické a experimentální testování funkcí ruky. In Bastlová P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2014.
Vrbková B. Multidisciplinární přístup k edukaci a reedukaci grafomotoriky v dětském věku. In Bastlová P. (Eds.) BAkalářská práce. 2014.
Bubeníková J. Hodnocení svalové únavy v rehabilitaci. In Bastlová P. (Eds.) Bakalářská práce. 2013.
Mirská E. SEMG objektivizace indirektivních přístupů v PNF. In Bastlová P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2013.
Tichá A. Srovnání technik PNF a strečinku na zvětšení rozsahu pohybu z pohledu EBM. In Bastlová P. (Eds.) Bakalářská práce. 2013.
Hubálková L. Co skutečně víme o svalové dysbalanci - význam pro terapii a diagnostiku. In Bastlová P. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2012.
Fábryová L. SEMG analýza aktivity pletencového a akrálního svalstva HK při úchopu. In Bastlová P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2012.
Javůrková N. Testování funkcí ruky. In Bastlová P. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2012.
Hubálková L. Co skutečně víme o svalové dysbalanci - význam pro terapii a diagnostiku. In BASTLOVÁ P. (Eds.) Bakalářská diplomová práce. 2011.
Martynková A. EMG objektivizace indirektivních přístupů v terapii PNF. In BASTLOVÁ P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2011.
Jurutková Z. Komparace testů funkce a aktivity dle ICF u pacientů po CMP. In BASTLOVÁ P. (Eds.) Magisterská diplomová práce. 2011.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.