doc. Ing. Pavel Kopeček, Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637153, 525637200, 518631468
Pracoviště:
Katedra liturgické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
5.15
Pracovní zařazení:
Docent
ČLÁNEK
Kopeček P. Česká liturgika 19. století na stránkách ČKD. Studia Theologica. 2014.
Kopeček P. O jaký kostel se jedná? Naše rodina. 2009.
Kopeček P. Křest, křesťanství a starověké rituály. Dialog Evropa XXI. 2006.
Kopeček P. Liturgické texty adventu. Studia Theologica. 2004.
Kopeček P. Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2004.
Kopeček P. Posvátný prostor a směrnice biskupských konferencí. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2004.
Kopeček P. Setkání jednoho architekta s jedním liturgem. ERA 21 ekologie, realizace, architektura. 2004.
Kopeček P. Tajemství za stříbrným plátnem. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2004.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Kopeček P. Budu ti hrát před anděly. O liturgické úctě ke svatému Michaeli. Archanděl Michael dynamický obhájce života. Vhled do života andělů. 2009.
Kopeček P. Boží a lidské slovo v liturgii. Hlas těla nebo vtěleného Slova. Fórum pastorálních teologů VII. Jak vykládat Písmo svaté. 2008.
Kopeček P. L?orientamento della preghiera liturgica nei primi secoli. Antice vie all´eternità. Colloquium internazionale sugli aspetti dell´ascesi nei primi secoli del cristianesimo. 2006.
Kopeček P. Postava Marie v liturgii, Marialis cultus a Sbírka mší o Panně Marii. Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
KAPITOLA V KNIZE
Kopeček P. Křesťanské rituály ve středověku. Člověk slavící. Pojetí kultu a liturgie v judaismu, křesťanství a islámu mezi antikou a novověkem. 2015.
Kopeček P. Pohřební obřady v římské tradici a současné Ordo exsequiarum. Pohřební obřady v různých liturgických tradicích. 2015.
Kopeček P. Význam rituálů v manželství. Jak tradice udržuje a prohlubuje rodinný život. Evangelium pro rodinu dnešní doby. Pastorační výzvy v podmínkách evangelizace. 2014.
Kopeček P. Dočká se naše církev Římského misálu? Krátké poohlédnutí za prací překladatelské skupiny. Tajemství eucharistie: Pascha, oběť, iniciace a spiritualita. Fórum pastorálních teologů X. 2013.
Kopeček P. Euchologický rozbor obřadů uzavírání manželství v římské liturgii. Obřady manželství v různých liturgických tradicích. 2013.
Kopeček P. Die mittelalterliche Liturgie und die Architektur der Benediktinerklöster. Benediktiner: Leben, Geschichte und Gegenwart. 2012.
Kopeček P. Liturgie římského obřadu a liturgické hnutí v ČSR do roku 1950. Liturgická a eklesiální pluralita na území Československa v první polovině 20. století. 2011.
Kopeček P. Středověká liturgie a architektura benediktinských klášterů. In Matějek M. (Eds.) Benediktini ve středověku. 2011.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Kopeček P. Liturgická hudba a hudba liturgie. přednáškový cyklus jarního semestru MSKA Brno. 2009.
Kopeček P. Apoštol Pavel a jeho liturgická praxe. Setkání kněží brněnské diecéze. 2008.
Kopeček P. Co to je církevní hudba? Setkání kněží. 2006.
Kopeček P. Kostel sv. Michala ? teologická četba sakrálního prostoru. Seminář pro průvodce v sakrálních objektech. 2006.
Kopeček P. Proč není liturgie spojená s životem? České liturgické hnutí a pokoncilní liturgická reforma. Přednášky podzimního semestru MSKA ? region Brno. 2006.
Kopeček P. Současná česká sakrální architektura. Přednášky letního semestru MSKA ? region Kyjov. 2006.
Kopeček P. Svatí v liturgickém slavení církve. Kurz pro formátory a formátorky: Naši nebeští přátelé ? hagiografické modely v řeholní formaci. 2006.
Kopeček P. Teologie a sakrální umění - terminologie. Seminář pro průvodce v sakrálních objektech. 2006.
Kopeček P. Teologie interpretace výtvarného umění. Seminář pro průvodce v sakrálních objektech. 2006.
Kopeček P. Benedikt XVI ? tradiční papež a netradiční liturgie. Přednáška pro laiky v rámci MSKA. 2005.
Kopeček P. Eucharistie a kněžství. Formační setkání pro kněze. 2005.
Kopeček P. Liturgická architektura a teologie sakrálního prostoru. Přednáška pro kněze. 2005.
Kopeček P. Liturgická instrukce Redemptionis sacramentum. Přednáška na kněžském dnu. 2005.
Kopeček P. Liturgie a umění ? dialog na společné téma. Přednáška pro laiky v rámci MSKA. 2005.
Kopeček P. Proč byla ustanovena eucharistie? Theo-antropologický rámec našeho vykoupení. Přednáška pro laiky v rámci MSKA. 2005.
Kopeček P. Eucharistie a formace. formační setkání pro řeholnice. 2004.
Kopeček P. Liturgická architektura a teologie sakrálního prostoru. přednáška pro vysokoškoláky. 2004.
Kopeček P. Liturgická architektura a teologie sakrálního prostoru. Přednáška pro kněze. 2004.
Kopeček P. Liturgická instrukce Redemptionis sacramentum. přednáška na kněžském dnu. 2004.
Kopeček P. Slavení neděle ve farnosti v rámci církevního roku. formační kurs pro kněze Brněnské diecéze. 2004.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Kopeček P. Komentář k Velikonočním obřadům. Komentář k Velikonočním obřadům. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.