Dr.Ing. Eduard Krumpolc, CSc.Th.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585637130, 585637111
Pracoviště:
Katedra systematické teologie
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
3.10
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Krumpolc E. Erich Wasmann a jeho přínos k teorii evoluce. Studia Theologica. 2017.
Czudek J., Filo V., Franc J., Krumpolc E., Opatrný D., Pospíšil CV., Urban F. Systematicko-teologické přístupy k encyklice Laudato si´. Studia Theologica. 2016.
Krumpolc E. Dialog mezi teologií a ostatními vědami. Studia Theologica. 2013.
Krumpolc E. I problemi dell’inculturazione del vangelo nella cultura postmoderna. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2013.
KRUMPOLC E. Atheism in the Czech Post-Communist Society as a Challenge for Christianity. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2011.
KRUMPOLC E. Přirozený mravní zákon a Boží zjevení. Studia Theologica. 2011.
Krumpolc E., Chalupová Z. I mimozemské bytosti by závisely na Bohu. Katolický týdeník. 2009.
Krumpolc E. Proč není církevní kalendář totožný s občanským? Katolický týdeník. 2007.
Krumpolc E. Stvoření v pohledu vědy a víry. Katolický týdeník. 2004.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Krumpolc E. Il principio antropico nella prospettiva del dialogo tra scienza della natura, filosofia e teologia. Il principio antropico nella prospettiva del dialogo tra scienza della natura, filosofia e teologia. 2002.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
KRUMPOLC E. Antropický princip a problém zla ve světě. In Kišš Iak. (Eds.) Božia prozreteľnosť a zlo vo svete. Zborník príspevkov z vedeckého medzinárodného ekumenického sympózia. 2011.
KRUMPOLC E. Příspěvek do diskuse nad knihou Richarda Dawkinse „Boží blud“. In POSPÍŠIL C. (Eds.) K výzvě jménem „Boží blud“. 2010.
Krumpolc E. Kompendium sociální nauky církve z pohledu fundamentální teologie. Interdisciplinární úvod do četby Kompendia sociální nauky církve. 2009.
Krumpolc E. Hlásej slovo vhod či nevhod - 2 Tim 4,2. Vydávat počet ze své naděje. Sborník k 60. narozeninám olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, Velkého kancléře CMTF UP v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Kosmický Kristus v Teilhardově pojetí. Věda a náboženství 2005. 2008.
Krumpolc E. Editorial. Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. 2007.
Krumpolc E. Etické aspekty antropického principu. Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. 2007.
Krumpolc E. L'origine, lo sviluppo e le conseguenze del principio antropico per il pensiero filosofico e teologico. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Theologica, Theologica. 2006.
Krumpolc E. Antropický princip a jeho teologické důsledky. Věda a náboženství 2000: Od konfliktu k dialogu. 2004.
Krumpolc E. Panna Maria v islámu. Interdisciplinární přístupy k dokumentu Matka Páně. 2004.
Krumpolc E. Úvod. Výběr z modliteb a posvátných textů různých náboženství. 2001.
Krumpolc E. Encyklika Fides et ratio z hlediska fundamentální teologie. Prezentace encykliky Fides et ratio a dokumentu Ad tuendam fidem. 1999.
KNIHA - CELEK
Krumpolc E. Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filozofií a teologií. Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filozofií a teologií. 2006.
KAPITOLA V KNIZE
Krumpolc E. Epilog: Země – jedinečná planeta, nositelka života. Kapitoly z dialogu mezi vědou a vírou. 2013.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Krumpolc E. Antropický princip jako typické téma pro dialog mezi přírodními vědami a teologií. vědecká konference na téma " Předpoklady a cíle dialogu teologů s přírodovědci". .
Krumpolc E. Dialog vědy a náboženství včera a dnes. vědecké symposium k encyklice Jana Pavla II. Fides et ratio. .
Krumpolc E. Asijská náboženství a jejich poselství. Masarykova univerzita Brno, Univerzita třetího věku. 2009.
Krumpolc E. Prezentace dokumentu Mezinárodní teologické komise: Naděje na spásu pro děti, které umírají nepokřtěné. prezentace nových dokumentů Mezinárodní teologické komise. 2009.
Krumpolc E. Proč uskutečňovat dialog mezi náboženstvími? Spirituální dimenze člověka, Univerzita třetího věku v Brně. 2009.
Krumpolc E. Příspěvek ke kritické diskusi o knize Richarda Dawkinse: Boží blud. Kritická diskuse o knize Richarda Dawkinse "Boží blud". 2009.
Krumpolc E. Židé - starší bratři křesťanů. Spirituální dimenze člověka, Univerzita třetího věku v Brně. 2009.
Krumpolc E. Křesťanství v postmoderní společnosti. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Arabů a jimi dobytých území a národů: islám I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Arabů a jimi dobytých území a národů: islám II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Číny: kult Nebeské bytosti, taoismus a konfucianismus I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Číny: kult Nebeské bytosti, taoismus a konfucianismus II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Indie: védské náboženství, brahmanismus a hinduismus. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Indočíny (Jihovýchodní Asie): buddhismus I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Indočíny (Jihovýchodní Asie): buddhismus II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Židů: judaismus I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Náboženství Židů: judaismus II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Největší světové náboženství: křesťanství I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Největší světové náboženství: křesťanství II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Poznání Boha ze stvoření I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Poznání Boha ze stvoření II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Poznání Boha ze zjevení I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Poznání Boha ze zjevení II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Prezentace knihy: Antropický princip v dialogu mezi přírodními vědami, filozofií a teologií. Přednáška pro veřejnost organizovaná Katedrou systematické teologie CMTF UP v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Sekty a nová náboženská hnutí. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2008.
Krumpolc E. Sekty a nová náboženská hnutí. Přednáška pro studenty Univerzity Palackého organizovaná Vysokoškolským katolickým hnutím. 2008.
Krumpolc E. Věda a víra. Přednáška pro Farní křesťanskou akademii v Českém Těšíně. 2008.
Krumpolc E. Židé - naši starší bratři ve víře II. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Židé - starší bratři křesťanů I. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2008.
Krumpolc E. Křesťanství a ostatní náboženství: dějiny a současnost vzájemných vztahů, dialog a misie. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženský úpadek vyšších kultur, vznik animismu, fetišismu, totemismu a polyteismu. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství Arabů a jimi dobytých území a národů: islám. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství Číny: kult Nebeské bytosti, taoismus a konfucianismus. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství Indie: védské náboženství, brahmanismus a hinduismus. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství Indočíny (Jihovýchodní Asie): buddhismus. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství starých Indoevropanů a polyteistická náboženství indoevropských národů. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Náboženství Židů: judaismus. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Polyteistická náboženství starověku a profétický monoteismus, náboženské reformy. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Postavení člověka ve vesmíru: antropický princip. Přednáška pro členy české sekce Evropské společnosti pro katolickou teologii organizovaná českou sekcí ESKT. 2007.
Krumpolc E. Postavení člověka ve vesmíru: antropický princip. Přednáška pro veřejnost organizovaná Muzeem Kroměřížska. 2007.
Krumpolc E. Poznání Boha ze stvoření a ze zjevení. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2007.
Krumpolc E. Sekty a nová náboženská hnutí. Přednáška pro veřejnost organizovaná Římskokatolickou farností Doloplazy. 2007.
Krumpolc E. Sekty a nová náboženská hnutí. Přednáška pro veřejnost organizovaná Římskokatolickou farností Cholina. 2007.
Krumpolc E. Sekty a nová náboženská hnutí. Přednáška pro studenty Univerzity Palackého organizovaná Vysokoškolským katolickým hnutím v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Vznik náboženství, doklady o náboženství v pravěku, monoteismus primitivních kultur. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Olomouci. 2007.
Krumpolc E. Židé - naši starší bratři ve víře. Přednáška pro Univerzitu třetího věku v Brně. 2007.
Krumpolc E. Postavení člověka ve vesmíru: antropický princip. Přednáška pro veřejnost organizovaná MSKA v Kyjově. 2006.
Krumpolc E. Věda a víra. Přednáška pro veřejnost organizovaná Římskokatolickou farností Doloplazy. 2006.
Krumpolc E. Nová náboženská hnutí ve světě a u nás. Veřejná přednáška Moravskoslezské křesťanské adademie Kyjov. 2005.
Krumpolc E. Judaismus. přednáška pro veřejnost v rámci programu místní pobočky Moravskoslezské křesťanské akademie. 2004.
Krumpolc E. Antropický princip z hlediska vědy. akademický týden (CMTF UP). 2002.
Krumpolc E. Islám a křesťanství. přednáška pro veřejnost (Řk. farnost Nezamyslice). 2002.
Krumpolc E. Církev a dnešní svět. . 1999.
Krumpolc E. Věda a víra. . 1999.
Krumpolc E. Islám a křesťanství. . 1998.
Krumpolc E. Judaismus a křesťanství. . 1998.
Krumpolc E. Věda a víra. . 1998.
SBORNÍK - CELEK
Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. In Krumpolc E., Poláková J., Pospíšil CV. (Eds.) Z plnosti Kristovy. Sborník k devadesátinám Oto Mádra. 2007.
Donum vitae. Sborník studií a Instrukce Kongregace pro nauku víry O respektování počínajícího lidského života a důstojnosti plození. In Šipr K., Krumpolc E., Mičo M. (Eds.) Donum vitae. Sborník studií a Instrukce Kongregace pro nauku víry O respektování počínajícího lidského života a důstojnosti plození. 2006.
Mičo M. Aktuální bioetické texty, Deklarace o eutanazii. In Šipr K., Krumpolc E. (Eds.) Aktuální bioetické texty, deklarace o eutanazii. 2005.
AUDIOVIZUÁLNÍ MATERIÁL
Filip M., Pospíšil CV., Krumpolc E., Mičo M., Chvátal M. Cyrilometodějská fakulta prezentuje důležité dokumenty. Prezentace tří dokumentů Mezinárodní teologické komise. 2009.
Krumpolc E. Antropický princip. Informace o připravovaném vydání knihy v češtině. Antropický princip. Informace o připravovaném vydání knihy v češtině. 2005.
PŘEKLAD
Donum vitae. In Krumpolc E., Mičo M., Šipr K. (Eds.) Donum vitae, sborník. 2006.
RATZINGER, Joseph: Komm, Heiliger Geist. In Krumpolc E. (Eds.) RATZINGER, Joseph: Přijď, Duchu Svatý. 2006.
Kongregace pro nauku víry: Declaratio de Euthanasia. In Krumpolc E. (Eds.) Aktuální bioetické texty, deklarace o eutanazii. 2005.
Modlitby k Nejvyšší bytosti v tradičních náboženstvích Afriky. In Krumpolc E. (Eds.) Výběr z motliteb a posvátných textů různých náboženství. 2001.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.