Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585632861, 582331765
Pracoviště:
Ústav zdravotnického managementu
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
2.020
Pracovní zařazení:
odborný asistent
ČLÁNEK
Bellová J., Zlámal J. Specifické případy zápisů v daňové evidenci. Daně a právo v praxi. 2017.
Bellová J., Zlámal J. Specifické případy zápisů v daňové evidenci (2. část). Daně a právo v praxi. 2017.
Zlámal J., Bohanesová E. Leasing. Daně a právo v praxi. 2015.
Zlámal J., Bohanesová E. Rozvoj podniku a daňové aspekty - I. část. Daně a právo v praxi. 2015.
Zlámal J., Bohanesová E. Rozvoj podniku a daňové aspekty - II. část. Daně a právo v praxi. 2015.
Zlámal J. Tvorba finančního plánu podniku. Daně a právo v praxi. 2015.
Kalábová L., Křečková N., Zlámal J. Co může praktický lékař poradit svým pacientům při volbě nemocnice? Praktický lékař. 2014.
Bellová J., Zlámal J., Kalábová L. Daňové aspekty poskytovatele zdravotní péče v postavení fyzických osob v roce 2014. Daně a právo v praxi. 2014.
Kalábová L., Bellová J., Zlámal J. Ekonomické předpoklady poskytování zdravotní péče v ČR. Medicína pro praxi. 2014.
Bellová J., Zlámal J. Ekonomické základyy zdravotnictví a sociální politiky - 1.část. Zdravotnické fórum. 2013.
Bellová J., Zlámal J. Specifika tržního mechanismu ve zdravotnictví. Zdravotnické fórum. 2013.
Kalábová L., Křečková Tůmová N., Zlámal J. Očekávání pacientů v oblasti zdravotních služeb (Prezentace závěrů pilotní studie). Zdravotnictví v České republice. 2012.
BELLOVÁ J., Zlámal J. Vybrané aspekty DPH v kontextu s EU. Právo a podnikání. 2008.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J. Ekonomické aspekty v řídící práci zdravotnického pracovníka. Zdravotnictví a právo. 2007.
Zlámal J. Odpočet DPH na vstupu u automobilů. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále. 2006.
Zlámal J. Uplatnění odpočtu DPH při první registraci. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále. 2006.
Zlámal J. Zrušení registrace plátce DPH a daňové přiznání. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále. 2006.
Zlámal J. Grundsätze der Rechnungslegung und Bilanzierung. Center of Legal Competence. 2005.
Ivanová K., Špirudová L., Zlámal J. Origin and Development of Healh Care Management Field at the Faculty of Medicine, Palacky University, Olomouc, Czech Republic. Journal of Central Asian Health Service Research. 2004.
Zlámal J., Ivanová K. Štúdium manažmentu zdravotnictva v ČR. Sestra. 2004.
Petřek M., Drábek J., Kolek V., Zlámal J., Welsh K., Bunce M., Weigl E., du Bois R. M. CC chemokine receptor gene polymorphism in Czech patients with pulmonary sarcoidosis. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 2000.
Zlámal J. Mzdy v jednoduchém účetnictví. Právo a zaměstnání. 1999.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Kalábová L. Možnosti intenzifikace a optimalizace činností v nemocnicích. In Zlámal J. (Eds.) null. 2014.
Bellová J. Nástroje a formy marketingového řízení ve zdravotnictví. In Zlámal J. (Eds.) Nástroje a formy marketingového řízení ve zdravotnictví. 2010.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Bellová J., Zlámal J. Ekonomická stránka poskytování zdravotní péče. In Ralbovská R. (Eds.) AWHP 2013. 2013.
BELLOVÁ J., ZLÁMAL J. Ekonomická integrace. In Bendová K., Vavrysová L. (Eds.) Znalosti pro tržní praxi 2011. 2012.
Zlámal J. Modernizace výuky na ÚSLZP LF UP v Olomouci. In . (Eds.) Mefanet 2010. 2010.
Zlámal J. Postavení ženy ve starořecké společnosti z ekonomického hlediska. In . (Eds.) Pocta Eduardovi Vlčkovi k 70. narozeninám. 2010.
Bellová J., Zlámal J. Veřejný sektor a jeho financování. In . (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2010.
Zlámal J. Financování nemocnic systémem DRG. Ekonomické znalosti pro tržní praxi, mezinárodní konference 2009. 2009.
Zlámal J. Systém francouzského školství a postavení CNEDu. In . (Eds.) Rozvoj systémů vzdělávání ve veřejné správě. 2009.
Zlámal J. Specifické charakteristiky oděvního podniku v závislosti na evaluaci ekonomické výkonnosti. In . (Eds.) Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2008.
Zlámal J. Použití metody BSC v manažerské praxi. Ekonomické znalosti pro tržní praxi. 2006.
Zlámal J., Ivanová K. Efektivní řízení nemocnic s využitím informačních technologií. Manažer ve zdravotnictví a jeho profesní status. 2005.
Zlámal J., Ivanová K. Management zdravotnictví - výuka manažerů na LF UP v Olomouci. Progressive Methods. 2005.
ZLÁMAL J., IVANOVÁ K. Mangement zdravotnictví - výuka manažerů na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. In . (Eds.) Sborník 3. Mezinárodní vědecké konference Progressive Methods and Tools of Management and Economics of Companies. 2005.
Gladkij I., Zlámal J., Ivanová K. Výuka zdravotnického managementu na LF UP v Olomouci. Současný stav a perspektivy výuky ekonomických disciplín na neekonomických fakultách vysokých škol. 2004.
Zlámal J. Financování zdravotní péče v ČR ve vztahu k seniorům. In Ivanová K., Králová J. (Eds.) Sociálně právní ochrana a pomoc seniorům ve zdraví a nemoci. Sborník. 2003.
Zlámal J. K některým apsektům financování zdravotnictví ve vztahu k seniorům. Sociálně právní ochrana a pomoc seniorům ve zdraví i nemoci. 2003.
KNIHA - CELEK
Bačík P., Bellová J., Jedličková I., Langová K., Mikšová Z., Šamaj M., Vomáčka J., Zapletalová J., Zlámal J. The Basics of Management for the Followers of Health Sciences. null. 2017.
Bellová J., Bačík P., Zlámal J. Management - Základy managementu - Cvičebnice - Zadání. null. 2016.
Bellová J., Bačík P., Zlámal J. Management. Základy managementu. Cvičebnice - řešení. null. 2016.
Zlámal J., Bellová J., Haluza J. Právo. null. 2014.
Zlámal J., Vomáčka J., Mikšová Z., Šamaj M., Jedličková I., Langová K., Zapletalová J., Bellová J., Bačík P. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. null. 2014.
Sýkora T., Havelka J., Zlámal J., Jára M., Bellová J. Minimum podnikatele. null. 2013.
BELLOVÁ J., ZLÁMAL J., MUSILOVÁ L. Ekonomika a legislativa pro optometristy. null. 2012.
BELLOVÁ J., ZLÁMAL J., MENDL Z., NAVRÁTILOVÁ P. Ekonomie. null. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J., Haluza J. Právo. null. 2011.
ZLÁMAL J., BAČÍK P., BELLOVÁ J. Základy managementu. null. 2011.
Zlámal J., Bellová J. Manažerské účetnictví pro zdravotníky. null. 2010.
Bellová J., Zlámal J. Marketing. null. 2010.
Zlámal J., Bačík P. Podnikové finance. null. 2010.
Bellová J., Zlámal J. Základy ekonomie. null. 2010.
Bellová J., Bohanesová E., Zlámal J. Ekonomie nejen k maturitě V. Ekonomické výpočty a projekty. Ekonomie nejen k maturitě V. Ekonomické výpočty a projekty. 2009.
BOHANESOVÁ E., ZLÁMAL J., BELLOVÁ J. Ekonomie nejen k maturitě V: Ekonomické výpočty a projekty. Ekonomie nejen k maturitě V: Ekonomické výpočty a projekty. 2009.
Zlámal J., Bellová J. Ekonomika zubní ordinace. Ekonomika zubní ordinace. 2009.
Zlámal J., Bellová J. Ekonomika zubní ordinace. Ekonomika zubní ordinace. 2009.
Zlámal J., Bačík P. Finance a finanční trhy. Finance a finanční trhy. 2009.
Zlámal J., Bačík P. Finance a finanční trhy. Finance a finanční trhy. 2009.
Zlámal J., Horváth M. Řízení lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů. 2009.
Zlámal J., Horváth M. Řízení lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů. 2009.
Zlámal J., Bellová J. Účetnictví pro právníky. Účetnictví pro právníky. 2009.
Bellová J., Zlámal J. Základy účetnictví pro právníky. Účetnictví pro právníky. 2009.
Bellová J., Zlámal J. Základy účetnictví pro management zdravotnictví. Základy účetnictví pro management zdravotnictví. 2008.
Zlámal J., Mendl Z. Ekonomie nejen k maturitě. Část 1 - Obecná ekonomie. Ekonomie nejen k maturitě. Část I ? Obecná ekonomie. 2007.
Zlámal J., Mendl Z. Ekonomie nejen k maturitě 2 - Podniková ekonomie. Ekonomie nejen k maturitě. Část II - Podniková ekonomie. 2007.
Zlámal J., Bellová J., Bohanesová E. Podniková ekonomie a management. Podniková ekonomie a management. 2007.
Affonzi D., Hobza V., Zlámal J. Ekonomie. Ekonomie. 2006.
Zlámal J. Marketing firmy. Marketing firmy. 2006.
Zlámal J. Marketing ve zdravotnictví. Marketing ve zdravotnictví. 2006.
Hobza V., Assenza D., Zlámal J. Základy ekonomie. Základy ekonomie: studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření. 2006.
Affonzi D., Hobza V., Zlámal J. Základy ekonomie: studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření. Základy ekonomie: studijní texty pro denní studium na vysokých školách neekonomického zaměření. 2006.
Kotíková H., Zlámal J. Základy marketingu. Základy marketingu. 2006.
Kotíková H., Zlámal J. Základy marketingu. Základy marketingu. 2006.
Zlámal J., Horvath M. Řízení lidských zdrojů. Řízení lidských zdrojů. 2005.
Zlámal J. Ekonomie a etika. Kapitoly z lékařské etiky. 2004.
Zlámal J. Vybrané kapitoly z aplikované ekonomie. Vybrané kapitoly z aplikované ekonomie. 2004.
Gladkij I., Ivanová K., Koldová Z., Králová J., Strnad L., Zlámal J. Management ve zdravotnictví. Management ve zdravotnictví. 2003.
Zlámal J. Jednoduché účetnictví pro právníky. Jednoduché účetnictví pro právníky. 2002.
Zlámal J. Podnikové finance. Podnikové finance. 2002.
Zlámal J. Účetní evidence a operace jednoduchého účetnictví. Účetní evidence a operace jednoduchého účetnictví. 2002.
Zlámal J. Jednoduché účetnictví ve zdravotnictví. Jednoduché účetnictví ve zdravotnictví. 2000.
Zlámal J. Základy účetnictví pro právníky. Základy účetnictví pro právníky. 2000.
Zlámal J. Finanční nástroje a operace použitelné ve zdravotnictví. Finanční nástroje a operace použitelné ve zdravotnictví. 1999.
KAPITOLA V KNIZE
Zlámal J. Ekonomika zdravotnické instituce ( zařízení ). Managament ve zdravotnictví. 2003.
Zlámal J., Gladkij I. Financování zdravotnictví. Financování zdravotnictví. 2003.
Zlámal J. Financování zdravotnictví v ČR. Managament ve zdravotnictví. 2003.
Zlámal J. Právní postavení účastníků zdravotní péče v ČR. Managament ve zdravotnictví. 2003.
Zlámal J. Řízení finančních toků zdravotnického zařízení. Managament ve zdravotnictví. 2003.
Zlámal J. Zdravotnická instituce ( zařízení ) jako firma. Managament ve zdravotnictví. 2003.
ABSTRAKT
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Klugar M., Zlámal J. PraGraM - Právní gramotnost v medicíně. null. 2012.
ELEKTRONICKÁ PREZENTACE
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J., MUSILOVÁ Z. Ekonomie. ESF. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J. Ekonomika a marketing ve zdravotnictví. OP. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J. Ekonomika zubní ordinace. ESF. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J. Marketing. ESF. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J., BOHANESOVÁ E. Podniková ekonomika a management. ESF. 2011.
ZLÁMAL J., BELLOVÁ J. Základy účetnictví. ESF. 2011.
Zlámal J., Bellová J. Ekonomika zubní ordinace. Ekonomika zubní ordinace. 2009.
Zlámal J. Marketing. Marketing. 2007.
Zlámal J. Podniková ekonomika. Podniková ekonomika. 2007.
Zlámal J. Řízení podnikového hospodářství. Řízení podnikového hospodářství. 2003.
KONFERENCE, WORKSHOP - PASIVNÍ ÚČAST
Aktuálně vyučované předměty
název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Jana BELLOVÁ LEF Sociální lékařství 2010
Peter FREY LEF Sociální lékařství 2011
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.