doc. Mgr. Jan Stejskal, MA, Ph.D.

Fotografie zaměstnance
Kontaktní údaje
Telefon:
585633246
Pracoviště:
Katedra historie
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Pracoviště:
Katedra historie
Org. jednotka:
Filozofická fakulta
Adresa:
tř. Svobody 8
Místnost:
3.03
Pracovní zařazení:
 • (Katedra historie)
 • docent (Katedra historie)
Funkce a členství v akademických a dalších orgánech UP i mimo ni:
  VYBRANÉ PUBLIKACE
  Parma T., Kalous A., Kalous A., Miller J., Stejskal J., Prchal Pavlíčková R., Elbel M., Murdock G., Jakubec O. The Transformation of Confessional Cultures in a Central European City: Olomouc, 1400-1750. 2015. (KNIHA - CELEK)
  ČLÁNEK
  Stejskal J. Hus, pražští univerzitáni a katolická Olomouc. Theologická revue. 2016.
  Stejskal J., Antonín Malaníková M. Obraz islámu v textu řeholníka z 1. poloviny 15. století. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2016.
  Stejskal J. Konciliarismus a jeho ozvěny v toskánském eremu. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2014.
  Stejskal J. Kateřina Sienská v kontextu kázání Jana Jeronýma z Prahy. Salve : Revue pro teologii a duchovní život. 2013.
  Stejskal J. Text jako "pohyblivý" cíl putování aneb první "naši" doložení poutníci. Východočeský sborník historický. 2013.
  Stejskal J. Cestami reformy. Nad přípravou cestovního deníku Ambrogia Traversariho. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
  Stejskal J. "Nejsem snad váš král i kněz?" Tzv. caesaropapismus a ravennští arcibiskupové. Historica Olomucensia. Sborník prací historických. 2012.
  STEJSKAL J. Mír se zavřenýma očima. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2005.
  STEJSKAL J. Světlonoši a žháři. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2005.
  STEJSKAL J. České cesty dějinami. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2003.
  STEJSKAL J. Stručné dějiny migrace. Přítomnost : měsíčník pro politiku a kulturu. 2002.
  Stejskal J. Humanismus a reforma benediktinského monasticismu. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2001.
  STEJSKAL J. Na rozhraní dvou epoch. Mnich Jeroným Pražský a Mikuláš Kusánský. Studia Comeniana et historica. 1997.
  Stejskal J. Na rozhraní věků. Studia Comeniana et historica. 1997.
  STEJSKAL J. De Lituania. Medium Aevum Quotidianum. 1994.
  PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
  ŠRÁMEK J., STEJSKAL J. Otazníky nad nejstaršími dějinami břevnovského konventu. Mladá historie. 2008.
  STEJSKAL J., ŠPIČKA J. Gli ussiti e l''Italia. Humanitas Latina in Bohemis. 2007.
  STEJSKAL J., ŠPIČKA J. Husité a Itálie. Humanitas Latina in Bohemis. 2007.
  Šlachta R., Stejskal J., Řehová I., Jakubec A., Kalman M. Complex weight reduction program - influence of 6 weeks specific wieght loss program on resting energy expenditure, anthropometry parameters and heart rate variability. Movement and health, 4th international conference: Proceedings. 2005.
  Stejskal J. Memory and Heresy. Few Remarks on Hussites in Italian polemics of 15.c.. Evropa a Čechy na konci středověku sborník příspěvků věnovaných F.Šmahelovi. 2004.
  Stejskal J. Ambrogio Traversari. Několik poznámek k humanismu.. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas Philosophica, Historica - Sborník prací historických. 2002.
  Stejskal J. The Approach to Spiritual Revival in the Life and Work of John-Jerome of Prague. Colloquia medievalia Pragensia 1. Geist, Gesellschaft, Kirche in 13.- 16. Jahrhundert, Herausgegeben. 1999.
  Salinger J., Opavský J., Stejskal J., Vychodil R., Olšák S., Janura M. The evaluation of heart rate variability in physical exercise by using the telemetric VariaPulse TF 3 system. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Culturae Physicae. Gymnica. 1998.
  KNIHA - CELEK
  Stejskal J. Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. Podivuhodný příběh Jana Jeronýma. 2004.
  KAPITOLA V KNIZE
  Stejskal J. Nebeský žebřík ve snu svatého Romualda. Sny mezi obrazem a textem. 2016.
  Stejskal J. Vybraná kázání Jana Jeronýma z Prahy (Jana Silvana) v kontextu jeho italského působení. Česko-polské kazatelské vztahy ve středověku. 2016.
  Jadrná Matějková H., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. "A tak mají báby rodícím ženám kazatelkyně býti." Duchovní rozměr v úloze porodních bab v českojazyčné babické literatuře raného novověku. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Tomášková E., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Historik a jeho pes aneb Neznámá tvář Bedy Dudíka. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Doová L., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Christianizace Islandu pohledem domácí tradice. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Šrámek J., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Kláštery olomoucké diecéze za episkopátu Bruna ze Schauenburka (1245-1281). Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Prchal Pavlíčková R., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Konverze v luteránském pohřebním kázání z Magdeburku. Obrácení kanovníka Albrechta Krachta v pohřebním kázání Siegfrieda Sacca z roku 1569 a mediální prezentace konfese. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Kalous A., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Království a republika slepýma očima Aurelia Brandoliniho. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Stejskal J. Liber vitae a Velká Morava. Velká Morava a velkomoravská staroslověnština. 2014.
  Somer T., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Nástup Bruna ze Schauenburka na biskupský stolec v Olomouci. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Míča L., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Několik poznámek k osudu rukopisu č. 230 olomoucké kapitulní knihovny. Ke sporu o původní text Břetislavových dekretů na pozadí otázky filiace prokopských legend. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Barus M., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Počátky zhořeleckého městského dějepisectví. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Michalčáková J., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Relikvie svatého Anastáze Perského. Kult svaté hlavy a jeho pojetí v křesťanské tradici.. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Polách V., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Smrt svatého Olafa ve světle skandinávských pramenů. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Svobodová E., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Učenec a mnich mezi olomouckými biskupy. Jedinec a evropská společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Stejskal J., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Úvaha o přátelství ve středověku. Jedinec a společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Stejskal J., Kalous A., Stejskal J., Šrámek J. Úvaha o přátelství ve středověku. Jedinec a společnost od středověku do 19. století. 2014.
  Stejskal J. Dva Jeronýmové na Litvě. Two Jeromes in Lithuania. Svět tajemných Baltů. The World of the Mysterious Balts. 2013.
  Stejskal J. In the Footsteps of the Missionaries: Czech and Polish Exiles in Fifteenth-Century Tuscany. Renaissance Studies in Honor of Joseph Connors, Volume II. History. 2013.
  STEJSKAL J. Memory and Heresy: The Perception of the Hussite Reformation in Fifteenth-Century Tuscany. Citation, Intertextuality and Memory in the Middle Ages and Renaissance: Volume 1: Text, Music and Image from Machaut to Ariosto. 2011.
  STEJSKAL J. Memory and Heresy: The Perception of the Hussite Reformation in Fifteenth-Century Tuscany. Citation, Intertextuality and Memory in the Middle Ages and Renaissance: Volume 1: Text, Music and Image from Machaut to Ariosto. 2011.
  Stejskal J., Schulz J. Dějiny Olomouce 1.. Dějiny Olomouce. 1. svazek. 2009.
  Kalous A., Stejskal J. Několik poznámek k nové edici o svatém Prokopovi. Svatý Prokop, Čechy a střední Evropa. 2006.
  Stejskal J., Kalous A. Einige Bemerkungen zur neuen Edition der Legenden über den heiligen Prokop. Der heilige Prokop, Böhmen und Mitteleuropa. Internationales Symposium Benešov - Sázava 24.-26. September 2003. 2005.
  Stejskal J. Podivuhodný život Jana Jeronýma z Prahy. Podivuhodný život Jana Jeronýma z Prahy. 2004.
  PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
  Stejskal J. Crusades - the Past and Present. James E. Smith World Affairs Conference. 2007.
  Stejskal J., Opavský J., Gwozdziewiczová S., Novotný J., Bula J., Salinger J. New diagnostics system, type VarCor PF5, for non-invasive assessment of the function of the autonomic nervous system. IV. odborný seminář s mezinárodní účastí Variabilita srdeční frekvence a její hodnocení v biomedicínských odborech.od teorie ke klinické praxi. 2003.
  VÝSTAVA
  Říhová V., Čadková K., Stráníková J., Hanulík V., Čevelová Z., Stejskal J. Historici a restaurátoři v praxi. 2012.
  RECENZE
  Stejskal J. Guillebert de Lannoy. Cesty a poselstva. Studia Mediaevalia Bohemica. 2009.
  Stejskal J. Z Burgund (nejen) do Čech. Aluze. 2009.
  ZPRÁVA
  Frömel K., Sigmund E., Neuls F., Novosad J., Zháněl J., Lehnert M., Stejskal J., Klimtová H., Langer F., Tomik R., Viktorjeník D. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělávání. Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy v systému výchovy a vzdělávání. 2001.
  Aktuálně vyučované předměty
  název předmětu katedra/zkratka semestr typ hodin
  Central Europe in Context: KHI/NSA LS 15
  Central Europe in Context: KHI/NSA LS Se 15
  Dějiny středověku KHI/XAADS LS 2
  Dějiny středověku KHI/XDS LS 2
  Dějiny středověku KHI/DSKA LS 2
  Dějiny středověku KHI/1DSAA LS 2
  Dějiny středověku KHI/AADS LS 2
  Diplomový seminář k BP 2 KHI/XBS2 ZS Se 2
  Diplomový seminář k BP 3 KHI/XBS3 LS Se 0
  Kulturální historie: Evropa KZU/KHEKM LS 2
  Methodology seminar KHI/EMS LS Se 1
  Methodology seminar KHI/EMS LS 1
  Nauka o pramenech I KHI/QNP1 ZS 1
  Nauka o pramenech I KHI/QNP1 ZS Se 1
  Prezentace tématu diplomové práce KHI/XPTDP LS 0
  Seminární práce k dějinám středověku KHI/1SPS LS 0
  Seminární práce k dějinám středověku KHI/2SPS LS 0
  Seminář k děj. středověku B KHI/XDSB LS Se 2
  Seminář k dějinám středověku B KHI/1DSB LS Se 2
  Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 LS 0
  Souborná zkouška z trendů a nauky 1 KHI/XSZ1 ZS 0
  Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 LS 0
  Souborná zkouška z trendů a nauky 2 KHI/XSZ2 ZS 0
  Středověká historiografie KHI/XSTH ZS 1
  Středověká historiografie KHI/XSTH ZS Se 1
  Trendy současného dějepisectví I KHI/QTD1 ZS Se 1
  Trendy současného dějepisectví I KHI/QTD1 ZS 1
  Úvod do hist.práce a hist.proseminář KHI/XUH ZS 1
  Woman in the Middle Ages KHI/QWMA ZS Se 1
  Woman in the Middle Ages KHI/QWMA ZS 1
  Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
  Jarmila KAŠPÁRKOVÁ FIF Historické vědy 2015
  Josef ŠRÁMEK FIF Historické vědy 2015
  Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.