prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585632803
Pracoviště:
Centrum vědy a výzkumu
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Pracoviště:
Ústav ošetřovatelství
Org. jednotka:
Fakulta zdravotnických věd
Adresa:
Hněvotínská 3 (Teoretické ústavy)
Místnost:
Pracovní zařazení:
  • (Centrum vědy a výzkumu)
  • profesor - proděkan (Ústav ošetřovatelství)
ČLÁNEK
Fiedorová D., Krulová P., Ressner P., Jaremová V., Slonková J., Bar M., Školoudík D., Zákopčanová Srovnalová H. Addenbrooke’s cognitive examination in nondemented patients after stroke. Neuropsychiatry. 2018.
Dušek P., Školoudík D., Mašková J., Huelnhagen T., Brůha R., Záhoráková D., Niendorf T., Růžička E., Schneider SA., Wuerfel J. Brain iron accumulation in Wilson's disease: A longitudinal imaging case study during anticopper treatment using 7.0T MRI and transcranial sonography. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2018.
Kisvetrová H., Vévodová Š., Školoudík D. Comfort-Supporting Nursing Activities for End-of-Life Patients in an Institutionalized Environment. Journal of Nursing Scholarship. 2018.
Kisvetrová H., Školoudík D., Danielová L., Langová K., Váverková R., Bretšnajdrová M., Yamada Y. Czech version of the Patient Dignity Inventory: Translation and Validation in Incurable Patients. Journal of Pain and Symptom Management. 2018.
Kešnerová P., Viszlayová D., Školoudík D. Detekce nestabilního karotického plátu v prevenci ischemické cévní mozkové příhody. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018.
Ressner P., Krulová P., Beránková D., Nilius P., Bártová P., Zapletalová J., Srovnalová Zakopčanová H., Novobilský R., Martinková J., Školoudík D., Bar M. Effect of a combined approach to cognitive rehabilitation in post-stroke patients. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2018.
Fadrná T., Mikšová Z., Herzig R., Langová K., Ličman L., Školoudík D. Factors influencing quality of life in patients followed in the neurosonology laboratory for carotid stenosis. Health and Quality of Life Outcomes. 2018.
Amarenco P., Lavallée PC., Monteiro Tavares L., Labreuche J., Albers GW., Abboud H., Anticoli S., Audebert H., Bornstein NM., Caplan LR., Correia M., Donnan GA., Ferro JM., Gongora-Rivera F., Heide W., Hennerici MG., Kelly PJ., Král M., Lin H., Molina C., Park JM., Purroy F., Rothwell PM., Segura T., Školoudík D., Steg GP., Touboul P., Uchyiama S., Vicaut Ě., Wang Y., Wong LK., TIAregistry.org I. Five-Year Risk of Stroke after TIA or Minor Ischemic Stroke. New England Journal of Medicine. 2018.
Kisvetrová H., Školoudík D., Herzig R., Vališ M., Jurašková B., Krulová P., Langová K., Bermellová J., Yamada Y. Psychometric Validation of the Czech Version of the Quality of Life - Alzheimer's Disease Scale in Patients with Early-Stage Dementia. DEMENTIA AND GERIATRIC COGNITIVE DISORDERS. 2018.
Mikšová Z., Reiterová E., Buchtíková J., Konečná J., Školoudík D. Sebeřízení (self-management) u pacientů s diabetem mellitem. Profese on-line. 2018.
Viszlayová D., Brozman M., Langová K., Herzig R., Školoudík D., SONOREDUCE Trial G. Sonolysis in risk reduction of symptomatic and silent brain infarctions during coronary stenting (SONOREDUCE): Randomized, controlled trial. International Journal of Cardiology. 2018.
Viszlayová D., Školoudík D., Brozman M., Langová K., Herzig R., Pátrovič L., Királová S. Tichý akútny a subakútny mozgový infarkt u pacientov pred koronárnou intervenciou. CESKA A SLOVENSKA NEUROLOGIE A NEUROCHIRURGIE. 2018.
Dušek P., Školoudík D., Mašková J., Huelnhagen T., Brůha R., Záhoráková D., Niendorf T., Růžička E., Schneider SA., Wuerfel J. Brain iron accumulation in Wilson's disease: A longitudinal imaging case study during anticopper treatment using 7.0T MRI and transcranial sonography. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2017.
Školoudík D. Detekce mikroembolů pomocí transkraniální dopplerometrie. Neurologie pro praxi. 2017.
Kisvetrová H., Joanovič E., Vévoda J., Školoudík D. Dying Care Nursing Intervention in the Institutional Care of End-of-Life Patients. International journal of nursing knowledge. 2017.
Fadrná T., Školoudík D. Kvalita života u soběstačných pacientů po cévní mozkové příhodě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017.
Roubec M., Krajíčková D., Hommerová J., Kešnerová P., Klimošová S., Rapantová P., Herzig R., Školoudík D., CERBERUS Study Group .. Predictors of good clinical outcome in patients with acute stroke undergoing endovascular treatment – results from CERBERUS. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017.
Šilhán P., Hýža M., Hosák L., Perničková D., Vantuch J., Jelínková M., Školoudík D. Relationship between rapheal echogenicity and personality as possible markers of a disposition to develop depressive and anxiety disorders. Psychiatry Research. 2017.
Hrbáč T., Netuka D., Beneš V., Nosáľ V., Kešnerová .., Tomek A., Fadrná T., Beneš VJ., Fiedler J., Pribáň V., Brozman M., Langová K., Herzig RH., Školoudík D. SONOlysis in prevention of Brain InfaRctions During Internal carotid Endarterectomy (SONOBIRDIE) trial - study protocol for a randomized controlled trial. Trials. 2017.
Volný O., Bar M., Antonín K., Cimflová P., Kašičková L., Herzig R., Šaňák D., Škoda O., Tomek A., Školoudík D., Václavík D., Neumann J., Köcher M., Roček M., Pádr R., Cihlář F., Mikulík R. Systematická evaluace center provádějících mechanické trombektomie u akutního mozkového infarktu v České republice za rok 2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017.
Šilhán P., Hýža M., Valečková J., Hosák L., Schwarzová J., Jelínková M., Michalec J., Školoudík D. Transkraniální sonografické nálezy při hledání diagnostických markerů afektivních a neurotických poruch. Česká a slovenská psychiatrie. 2017.
Školoudík D. Transkraniální sonografie – možnosti zobrazení intrakraniálních struktur v B obraze. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2017.
Mašková J., Školoudík D., Burgetová A., Fiala O., Brůha R., Záhoráková D., Serranová T., Slovák M., Ulmanová O., Růžička E., Dušek P. Comparison of transcranial sonography-magnetic resonance fusion imaging in Wilson's and early-onset Parkinson's diseases. Parkinsonism & Related Disorders. 2016.
Kuliha M., Roubec M., Goldírová A., Hurtíková E., Krajča J., Procházka V., Kolek M., Herzig R., Školoudík D. Detekce pravolevých zkratů u mladých pacientů po ischemické cévní mozkové příhodě – pilotní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016.
Šaňák D., Neumann J., Tomek A., Školoudík D., Škoda O., Mikulík R., Herzig R., Václavík D., Bar M., Roček M., Krajina A., Köcher M., Charvát F., Pádr R., Cihlář F. Doporučení pro rekanalizační léčbu akutního mozkového infarktu – verze 2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016.
Kisvetrová H., Školoudík D., Joanovič E., Konečná J., Mikšová Z. Dying Care Interventions in the Intensive Care Unit. Journal of Nursing Scholarship. 2016.
Škoda O., Herzig R., Mikulík R., Neumann J., Václavík D., Bar M., Šaňák D., Tomek A., Školoudík D. Klinický standard pro diagnostiku a léčbu pacientů s ischemickou cévní mozkovou příhodou a s tranzitorní ischemickou atakou – verze 2016. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016.
Volný O., Krajina A., Bar M., Herzig R., Šaňák D., Tomek A., Školoudík D., Charvát F., Václavík D., Neumann J., Škoda O., Mikulík R. Konsenzus a návrh k algoritmu léčby – mechanická trombektomie u akutního mozkového infarktu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016.
Kuliha M., Roubec M., Goldírová A., Hurtíková E., Jonszta T., Procházka V., Gumulec J., Herzig R., Školoudík D. Laboratory-Based Markers as Predictors of Brain Infarction During Carotid Stenting: a Prospective Study. Journal of Athrosclerosis and Thrombosis (J Atheroscler Thromb). 2016.
Tomek A., Školoudík D., Škoda O., Neumann J., Šaňák D., Mikulík R., Václavík D., Herzig R., Bar M. Metodika stanovení smrti mozku pomocí transkraniální sonografie vypracovaná Neurosonologickou komisí a Cerebrovaskulární sekcí České neurologické společnosti ČLS JEP. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016.
Šilhán P., Školoudík D., Jelínková M., Hýža M., Valečková J., Perničková D., Hosák L. Možnosti transkraniální sonografie na neuropsychiatrickém pomezí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2016.
Amarenco P., Lavallée P., Labreche J., Albers G., Bornstein N., Canhão P., Caplan L., Donnan G., Ferro J., Hennerici M., Molina C., Rothwell P., Sissani L., Touboul P., Uchiyama S., Vicat É., Wong L., Školoudík D., Steg FG. One-Year Risk of Stroke after Transient Ischemic Attack or Minor Stroke. New England Journal of Medicine. 2016.
Kobayashi H., Brozman M., Kyselová K., Viszlayová D., Morimoto T., Roubec M., Školoudík D., Petrovičová A., Juskanič D., Strauss J., Halaj M., Kurray P., Hranai M., Harada KH., Inoue S., Yoshida Y., Habu T., Herzig R., Youssefian S., Koizumi A. RNF213 Rare Variants in Slovakian and Czech Moyamoya Disease Patients. PLoS One. 2016.
Školoudík D., Kuliha M., Hrbáč T., Jonszta T., Herzig R., Langová K. Sonolysis in Prevention of Brain Infarction During Carotid Endarterectomy and Stenting (SONOBUSTER): a randomized, controlled trial. European Heart Journal. 2016.
Johnston CS., Amarenco P., Albers GW., Denison H., Easton JD DJ., Evans SR., Held P., Jonasson J., Minematsu K., Molina CA., Wang Y., Wong LK., Ameriso S., Donnan G., Lemmens R., Massaro A., Titianova E., Hill M., Lavados P., Školoudík D., Röther J., Szegedi N., Giancarlo A., Bornstein N., Tanahashi N., Góngora AA., Pretell E., San Jose MC., Czlonkowska A., Bajenaru O., Stakhovskaya L., Brozman M., Kim J., Wahlgren N., Michel P., Lee TH., Suwanwela NC., Kutluk K., Moskovko S., Kasner S., Laskowitz D., Clark W., Nguyen Ht. Ticagrelor versus Aspirin in Acute Stroke or Transient Ischemic Attack. New England Journal of Medicine. 2016.
Školoudík D., Bártová P., Mašková J., Dušek P., Blahuta J., Langová K., Walter U., Herzig R. Transcranial Sonography of the Insula: Digitized Image Analysis of Fusion Images with Magnetic Resonance. Ultraschall in der Medizin. 2016.
Šaňák D., Hutyra M., Král M., Bártková A., Zapletalová J., Fedorco M., Veverka T., Vindiš D., Dorňák T., Skála T., Školoudík D., Táborský M., Kaňovský P. Atrial fibrillation in young ischemic stroke patients: an underestimated cause? European Journal of Neurology. 2015.
Šaňák D., Hutyra M., Král M., Bártková A., Zapletalová J., Fedorco M., Veverka T., Vindiš D., Dorňák T., Skála T., Školoudík D., Táborský M., Kaňovský P. Paroxysmal atrial fibrillation in young cryptogenic ischemic stroke: A 3-week ECG Holter monitoring study. Biomedical Papers-Olomouc. 2015.
Šaňák D., Hutyra M., Král M., Veverka T., Bártková A., Kučarová A., Dorňák T., Franc D., Kaňovský P., Fedorco M., Galuzska J., Vindiš D., Skála T., Táborský M., Čecháková E., Tüdös Z., Černá M., Köcher M., Úlehlová J., Slavík L., Zapletalová J., Langová K., Herzig R., Školoudík D. Poruchy srdečního rytmu u mladých pacientů s kryptogenní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015.
Kuliha M., Roubec M., Procházka V., Jonszta T., Hrbáč T., Havelka J., Goldírová A., Langová K., Herzig R., Školoudík D. Randomized clinical trial comparing neurological outcomes after carotid endarterectomy or stenting. British Journal of Surgery. 2015.
Roubec M., Kuliha M., Školoudík D., Šaňák D., Langová K., Krajíčková D., Vítková .., Kusyn M., Eichlová Z., Havlíček R., Kešnerová P. Registr mechanických rekanalizací u akutního iktu – pilotní výsledky multicentrického registru. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015.
Hurtíková E., Roubec M., Kuliha M., Goldírová A., Havelka J., Brát R., Bortlíček M., Herzig R., Školoudík D. Snížení rizika vzniku mozkového infarktu v průběhu kardiochirurgické operace pomocí sonolýzy – pilotní výsledky. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2015.
Šilhán P., Jelínková M., Walter U., Praško Pavlov J., Herzig R., Langová K., Školoudík D. Transcranial sonography of brainstem structures in panic disorder. Psychiatry Research: Neuroimaging (Psychiatry Res). 2015.
Král M., Šaňák D., Veverka T., Hutyra M., Vindiš D., Bártková A., Kunčarová A., Dorňák T., Čecháková E., Herzig R., Langová K., Kaňovský P., Školoudík D. Troponin T: Correlation with location and volume of acute brain infarction. International Journal Cardiology (Int J Cardiol). 2015.
Walter U., Skowrońska M., Litwin T., Szpak GM., Jablonka-Salach K., Školoudík D., Bulska E., Czlonkowska A. Lenticular nucleus hyperechogenicity in Wilson's disease reflects local copper, but not iron accumulation. Journal of Neural Transmission. 2014.
Dorňák T., Herzig R., Šaňák D., Školoudík D. Management of acute basilar artery occlusion: Should any treatment strategy prevail? Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Dorňák T., Herzig R., Školoudík D., Šaňák D., Kuliha M., Roubec M., Köcher M., Procházka V., Král M., Veverka T., Hluštík P., Zapletalová J., Heřman M. Outcome predictors in acute basilar artery occlusion. Canadian Journal of Neurological Sciences. 2014.
Urfer R., Moebius H., Školoudík D., Santamarina E., Sato W., Mita S., Muir K. Phase II Trial of the Sigma-1 Receptor Agonist Cutamesine (SA4503) for Recovery Enhancement After Acute Ischemic Stroke. Stroke. 2014.
Školoudík D. REKANALIZAČNÍ LÉČBA MOZKOVÉ ISCHEMIE – JAK DÁL? Neurologie pro praxi. 2014.
Bardoň P., Kuliha M., Herzig R., Kaňovský P., Školoudík D. Safety and efficacy of sonothrombolysis using bilateral TCD monitoring. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Saqqur M., Tsivgoulis G., Nicoli F., Školoudík D., Sharma V., Larrue V., Eggers J., Perren F., Charalampidis P., Storie D., Shuaib A. The role of sonolysis and sonothrombolysis in acute ischemic stroke: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials and case-control studies. Journal of Neuroimaging. 2014.
Šaňák D., Köcher M., Veverka T., Král M., Černá M., Zapletalová J., Buřval S., Školoudík D., Bártková A., Čecháková E., Dorňák T., Herzig R., Kaňovský P. The safety and efficacy of bridging full-dose IV-IA thrombolysis in acute ischemic stroke patients with MCA occlusion: A comparison with IV thrombolysis alone. Biomedical Papers-Olomouc. 2014.
Školoudík D., Jelínková M., Blahuta J., Čermák P., Soukup T., Bártová P., Langová K., Herzig R. Transcranial Sonography of the Substantia Nigra: Digital Image Analysis. American Journal of Neuroradiology. 2014.
Král M., Herzig R., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Veverka T., Obereignerů R., Kováčik M., Zapletalová J. Underuse of Oral Anticoagulation in Primary Prevention of Cardioembolic Stroke - Results of a Descriptive Prevalence Study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2014.
Blahuta J., Soukup T., Jelínková M., Bártová P., Čermák P., Herzig R., Školoudík D. A new program for highly reproducible automatic evaluation of the substantia nigra from transcranial sonographic images. Biomedical Papers-Olomouc. 2013.
Šaňák D., Köcher M., Veverka T., Černá M., Král M., Buřval S., Školoudík D., Prášil V., Zapletalová J., Herzig R., Kaňovský P. Acute combined revascularization in acute ischemic stroke with intracranial arterial occlusion: self-expanding solitaire stent during intravenous thrombolysis. Journal of Vascular and Interventional Radiology. 2013.
Ringelstein EB., Thijs V., Norrving B., Chamorro A., Aichner F., Grond M., Saver J., Laage R., Schneider A., Rathgeb F., Školoudík D. Granulocyte colony-stimulating factor in patients with acute ischemic stroke: results of the AX200 for Ischemic Stroke trial. Stroke. 2013.
Mazighi M., Chaudhry S., Ribo M., Khatri P., Školoudík D., Mokin M., Labreuche J., Meseguer E., Yeatts S., Siddiqui A., Broderick J., Molina C., Qureshi A., Amarenco P. Impact of onset-to-reperfusion time on stroke mortality: a collaborative pooled analysis. Circulation. 2013.
ACST-2 CG., Halliday A., Bulbulia R., Gray W., Naughten A., den Hartog A., Delmestri A., Wallis C., le Conte S., Macdonald S., Školoudík D. Status update and interim results from the asymptomatic carotid surgery trial-2 (ACST-2). European Journal of Vascular and Endovascular Surgery. 2013.
Král M., Školoudík D., Šaňák D., Veverka T., Bártková A., Dorňák T., Hutyra M., Vindiš D., Úlehlová J., Slavík L., Švábová M., Kubíčková V., Herzig R., Kaňovský P. Assessment of relationship between acute ischemic stroke and heart disease--protocol of a prospective observational trial. Biomedical Papers-Olomouc. 2012.
Kuliha M., Roubec M., Fadrná T., Šaňák D., Herzig R., Jonszta T., Czerny D., Krajča J., Procházka V., Školoudík D. Endovascular sono-lysis using EKOS system in acute stroke patients with a main cerebral artery occlusion — A pilot study. Perspectives in Medicine. 2012.
Školoudík D., Kuliha M., Jonszta T., Herzig R. Endovaskulární léčba ischemické cévní mozkové příhody. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012.
Bardoň P., Kuliha M., Herzig R., Šaňák D., Langová K., Kaňovský P., Školoudík D. Changes in Middle Cerebral Artery Blood Flow Velocity During Sonolysisa Diagnostic Transcranial Probe With a 2-MHz Doppler Frequency in Healthy Volunteers. Journal of Ultrasound in Medicine. 2012.
Školoudík D., Kuliha M., Roubec M., Havelka J., Formagnana F., Forzoni L., Herzig R. Lze detekovat intrakraniální venózní reflux z transkondylárního přístupu? Výsledky studie s Fusion Imaging. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2012.
Filip M., Linzer P., Šámal F., Tesař J., Herzig R., Školoudík D. Medical consultations and the sharing of medical images involving spinal injury over mobile phone networks. American |Journal of Emergency Medicine. 2012.
Šaňák D., Kuliha M., Herzig R., Roubec M., Školoudík D., Zapletalová J., Köcher M., Král M., Veverka T., Čecháková E., Bártková A., Prochazka V., Kaňovský P. Prior Use of Antiplatelet Therapy Can Be Associated with a Higher Chance for Early Recanalization of the Occluded Middle Cerebral Artery in Acute Stroke Patients Treated with Intravenous Thrombolysis. European Neurology. 2012.
Hrbáč T., Beneš V., Širůček P., Jonszta T., Herzig R., Procházka V., Školoudík D. Safety and Efficacy of Surgical Treatment of Carotid Stump Syndrome: Pilot Study. Annals of vascular surgery. 2012.
ROUBEC M., KULIHA M., Jonszta T., Procházka V., Fadrná T., Filip M., KAŇOVSKÝ P., LANGOVÁ K., HERZIG R., ŠKOLOUDÍK D. Detection of intracranial arterial stenosis using transcranial color-coded duplex sonography, computed tomographic angiography, and digital subtraction angiography. Journal of Ultrasound in Medicine. 2011.
ŠKOLOUDÍK D., HERZIG R., Fadrná T., Bar M., Hradílek P., ROUBEC M., JELÍNKOVÁ M., ŠAŇÁK D., KRÁL M., Chmelová J., Heřman M., LANGOVÁ K., KAŇOVSKÝ P. Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral haemorrhage. British Journal of Ophthalmology. 2011.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Roubec M., Škoda O., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Hrbáč T., Fučík M., Dvořáčková J., Zapletalová J., Hluštík P., Bar M., Kaňovský P. Ultrasonographic and perioperative macroscopic findings in acute carotid artery occlusion. Journal of Neuroimaging. 2011.
Bártová P., Školoudík D., Ressner P., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. Correlation between substantia nigra features detected by sonography and Parkinson disease symptoms. Journal of Ultrasound in Medicine. 2010.
Školoudík D., Bar M., Šaňák D., Bardoň P., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. D-dimers increase in acute ischemic stroke patients with the large artery occlusion, but do not depend on the time of artery recanalization. Journal of Thrombosis and Thrombolysis. 2010.
BARDOŇ P., ŠKOLOUDÍK D., LANGOVÁ K., HERZIG R., KAŇOVSKÝ P. Changes in blood flow velocity in the radial artery during 1-hour ultrasound monitoring with a 2-MHz transcranial probe--a pilot study. Journal of Clinical Ultrasound. 2010.
Školoudík D., Fadrná T., Roubec M., Bar M., Zapletal O., Blatný J., Langová K., Bardoň P., Šaňák D., Kaňovský P., Herzig R. Changes in blood flow velocity in the radial artery during 1-hour ultrasound monitoring with a 2-MHz transcranial probe--a pilot study. Ultrasound in Medicine and Biology. 2010.
ŠKOLOUDÍK D., Fadrná T., ROUBEC M., Bar M., Zapletal O., Blatný J., LANGOVÁ K., Bardoň P., ŠAŇÁK D., KAŇOVSKÝ P., HERZIG R. Changes in hemocoagulation in acute stroke patients after one-hour sono-thrombolysis using a diagnostic probe. Ultrasound in Medicine and Biology. 2010.
Šaňák D., Herzig R., Král M., Bártková A., Zapletalová J., Hutyra M., Školoudík D., Vlachová I., Veverka T., Kaňovský P. Is atrial fibrillation associated with poor outcome after thrombolysis? European Journal of Neurology. 2010.
Walter U., Školoudík D., Berg D. Nálezy transcraniální sonografie spojené s non-motorickými příznaky Parkinsonovy nemoci. Journal of the Neurological Sciences. 2010.
Bar M., Školoudík D., Roubec M., Hradílek P., Chmelová J., Czerný D., Procházka V., Langová K., Herzig R. Transcraniální duplexní sonografie a CT angiografie u pacientů s akutním iktem. Journal of Neuroimaging. 2010.
Školoudík D., Walter U. Transkraniální sonografie mozkového parenchymu. International review of neurobiology. 2010.
Nedelmann M., Stolz E., Gerriets T., Baumgartner R., Malferrari G., Seidel G., Kaps M., Školoudík D. Consensus recommendations for transcranial color-coded duplex sonography for the assessment of intracranial arteries in clinical trials on acute stroke. Stroke. 2009.
Šaňák D., Horák D., Král M., Herzig R., Zapletalová J., Školoudík D., Veverka T., Bártková A., Vlachová I., Buřval S., Heřman M., Kaňovský P. Is clinical-diffusion mismatch associated with good clinical outcome in acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Roubec M., Školoudík D., Herzig R., Bar M., Jonszta T., Procházka V., Chmelová J., Fadrná T., Langová K. Korelace transkraniální barevné duplexní monografie, CT angiografie digitální subtrakční angiografie u pacientů s aterosklerotickým postižením mozkových tepen v běžné klinické praxi. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Zapletalová O., Zapletal O., Blatný J., Langová K., Šaňák D., Král M., Herzig R., Kaňovský P. Ovlivnění fibrinolytického systému pomocí kontinuálního dopplerovského monitoringu u zdravých dobrovolníků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Zapletalová O., Zapletal O., Blatný J., Langová K., Šaňák D., KRÁL M., Herzig R., Kaňovský P. Ovlivnění fibrinolytického systému pomocí kontinuálního dopplerovského monitoringu u zdravých dobrovolníků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Školoudík D., Bártová P., Herzig R. Transcranial sonography in the Parkinson?s disease. Aging Health. 2009.
Herzig R., Hluštík P., Školoudík D., Šaňák D., Vlachová I., Heřman M., Kaňovský P. Assessment of the cerebral vasomotor reactivity in internal carotid artery occlusion using a transcranial Doppler sonography and functional MRI. Journal of Neuroimaging. 2008.
Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Zapletalová O., Zapletal O., Blatný J., Penka M., Langová K., Hluštík P., Herzig R., Kaňovský P. Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour trombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe. Ultrasound in Medicine and Biology. 2008.
Školoudík D., Bar M., Škoda O., Václavík D., Hradílek P., Allendoerfer J., Šaňák D., Hluštík P., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. Safety and efficacy of sono-thrombolysis and sono-thrombotripsy in patiens with acute occlusion of modele cerebrál Artury and healthy volunteers. Ultrasound in Medicine and Biology. 2008.
Bártová P., Školoudík D., Bar M., Ressner P., Hluštík P., Herzig R., Kaňovský P. TRANSCRANIAL SONOGRAPHY IN MOVEMENT DISORDERS. Biomedical Papers-Olomouc. 2008.
Školoudík D., Bar M., Zapletalová O., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. Hladina D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
RESSNER P., ŠKOLOUDÍK D., Hluštík P., Kaňovský P. Hyperechogenicity of the substantia nigra in Parkinson's disease. Journal of Neuroimaging. 2007.
Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Zapletalová O., Zapletal O., Langová K., Hluštík P., Herzig R., Kaňovský P. Changes in haemocoagulation in healthy volunteers after a 1-hour thrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz transcranial probe. Journal of Thrombosis and Haemostasis. 2007.
Hradílek P., Školoudík D. Možnosti ultrazvukové diagnostiky v oblasti orbity. Neurologie pro praxi. 2007.
Herzig R., Vlachová I., Mareš J., Gabryš M., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Buřval S., Schneiderka P., Hluštík P., Král M., Zapletalová J., Kaňovský P. Occurrence of diabetes mellitus in spontaneous intracerebral hemorrhage. Acta Diabetol. Acta Diabetologica. 2007.
Herzig R., Vlachová I., Křupka B., Šaňák D., Bártková A., Mareš J., Školoudík D., Král M., Zapletalová J., Kaňovský P. Přínos existence iktové jednotky ke zlepšení diagnostiky u pacientů s cévními mozkovými příhodami. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Školoudík D., Fadrná T., Bártová P., Langová K., Ressner P., Zapletalová O., Hluštík P., Herzig R., Kaňovský P. Reproducibility of sonographic measurement of the substantia nigra. Ultrasound in Medicine and Biology. 2007.
Bártová P., Šilhánová E., Plevová P., Školoudík D., Bar M. Tremor/ataxie v rámci syndromu fragilního X chromozomu (FXTAS). Neurológia. 2007.
Školoudík D., Bar M., Škoda O., Václavík D., Hradílek P., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. Účinnost sonotrombotripse a sonotrombolýzy v rekanalizaci střední mozkové tepny. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Bártová P., Školoudík D., Fadrná T., Ressner P., Bar M., Herzig R., Kaňovský P. Ultrazvukové hodnocení substantia nigra u pacientů s parkinsonskými syndromy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Školoudík D., Fadrná T., Sedláková M., Ressner P., Bar M., Zapletalová O., Šaňák D., Herzig R., Kaňovský P. Změny kognitivních funkcí u pacientů s akutní cévní mozkovou příhodou testovaných pomocí Mini-Mental State Examination a Clock Drawing Test. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Ressner P., Školoudík D., Kaňovský P. Echogenita substantia nigra u Parkinsonovy nemoci ? pilotní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Šaňák D., Nosál V., Horák D., Bártková A., Zeleňák K., Herzig R., Bučil J., Školoudík D., Buřval S., Cisariková V., Vlachová I., Kocher M., Zapletalová J., Kurča E. Impact of diffusion-weighted MRI-measured initial cerebral infarction volume on clinical outcome in acute stroke patients with middle cerebral artery occlusion treated by thrombolysis. Neuroradiology. 2006.
Školoudík D., Herzig R., Mikulík R. Možnosti mechanické rekanalizace mozkové tepny. Neurologie pro praxi. 2006.
Školoudík D., Václavík D., Chudoba V., Bar M., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. Riziko vaskulární příhody u pacientů se stenózou intrakraniální tepny. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Školoudík D., Bar M., Mikulík R., Neuman J., Václavík D., Herzig R., Škoda O., Kalita Z., Šaňák D., Polívka J. Standard pro podání systémové trombolýzy pacientům a akutním mozkovým infarktem [standard]. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
DISERTAČNÍ PRÁCE
Bardoň P. Vliv ultrazvuku na aktivaci fibrinolytického systému. In Školoudík D. (Eds.) 2012.
Školoudík D. Role fibrinolytického systému v etiopatogenezi ischemické cévní mozkové příhody a možnosti jeho ovlivnění. Role fibrinolytického systému v etiopatogenezi ischemické cévní mozkové příhody a možnosti jeho ovlivnění. 2007.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Koutecký V., Mazalová L., Školoudík D., Zakopalová K. Únava po cévní mozkové příhodě – jazyková validizace hodnotícího nástroje. QUAERE: Recenzovaný sborník příspěvků vědecké interdisciplinární mezinárodní vědecké konference doktorandů a odborných asistentů. 2018.
Kisvetrová H., Danielová L., Joanovič E., Váverková R., Školoudík D. Důstojnost z perspektivy seniorské populace. In Tupý J., Lehotská M., Moraučíková E., Šichman M., Zachar L. (Eds.) Ružomberské zdravotnícke dni 2017 – XII. ročník - Zborník z medzinárodnej konferencie. 2017.
KNIHA - CELEK
Tomek A., Školoudík D., a. kol .. Neurointenzivní péče. 2018.
Školoudík D., Walter U., Linzer P., Filip M. Sonographic brain atlas. 2018.
Školoudík D., Walter U. Sonographic Brain Atlas. 2013.
Král M., Školoudík D., Bártová P., Bártková A., Šaňák D., Obereignerů R., Veverka T., Ressner P. Neurologie pro speciální pedagogy. 2012.
KAPITOLA V KNIZE
Volný O., Bar M., Mikulík R., Hrbáč T., Školoudík D., Roubec M. Další možnosti léčby ischemické cévní mozkové příhody. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. 2013.
Školoudík D., Roubec M. Disekce krčních a mozkových tepen. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. 2013.
Šaňák D., Zapletal O., Školoudík D., Král M., Tomek A., Kadaňka Z., Mikulík R., Brozman M., Petrovičová A., Dorňák T., Herzig R., Roubec M., Hutyra M. Farmakologické metody rekanalizace mozkové tepny. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. 2013.
Školoudík D., Jonszta T., Šaňák D., Škoda O., Krajina A. Léčba ischemické cévní mozkové příhody. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. 2013.
Roubec M., Jonszta T., Školoudík D., Kuliha M., Procházka V., Krajina A., Capulič I., Šaňák D. Mechanické metody rekanalizace mozkové tepny. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. 2013.
Herzig R., Školoudík D., Hrbáč T., Dorňák T., Šaňák D., Hluštík P. Okluze vnitřní karotidy. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. 2013.
Kuliha M., Školoudík D. Sonotrombolýza. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. 2013.
Neumann J., Roubec M., Školoudík D., Šaňák D. Trombóza mozkových žil a splavů. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. 2013.
Školoudík D., Kerekeš R., Volný O., Neumann J. Úvod. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. 2013.
Hon P., Školoudík D., Šaňák D. Základy neurointenzivní péče u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Rekanalizační terapie akutní ischemické cévní mozkové příhody. 2013.
HERZIG R., ŠKOLOUDÍK D., ŠAŇÁK D. Cerebral Arteriovenous Malformations: clinical manifestation, familial occurance and genetics. Advances in Medicine and Biology. 2012.
ABSTRAKT
Hrbáč T., Školoudík D., Netuka D., Beneš V., Beneš Vj., Havelka J., Belšan T., Fiedler J., Přibáň V., Herzig R. Effect of heparine during carotid endarterectomy on risk of new ischemic lesion detected using magnetic resosnance. International Journal of Stroke. 2018.
Václavík D., Školoudík D., Solná G., Fadrná T. Changes in cognitive functions after carotid endarterectomy – one year follow up. International Journal of Stroke. 2018.
Školoudík D. Management of patients with unstable atherosclerotic plaque. Almanach k 10. výročí založení Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci. 2018.
Netuka D., Beneš V., Školoudík D., Hrbáč T., Kešnerová P., Tomek A., Herzig R., Beneš VI., Kovář M., Viszlayová D., Nosáľ V., Fiedler J., Přibáň V., Voško M. SONOLYSIS in prevention of brain infarctions during internal carotid endarterectomy (SONOBIRDIE) trial – an ongoing randomized controlled trial. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. 2018.
Kisvetrová H., Bermellová J., Danielová L., Školoudík D. Dignity of Older Adults in the Final Stage of Life. EAPC 2017 - Abstract book. 2017.
Mikšová Z., Konečná J., Buchtíková J., Školoudík D., Reiterová E. Hodnocení self managementu u pacientů s chronickým onemocněním za použití PIH škály. Sborník příspěvků z X. mezinárodního sympozia ošetřovatelství. 2016.
Mikšová Z., Konečná J., Školoudík D., Buchtíková J. Lingvistická validizace PIH škály – dotazník self managementu. Zdravotnické listy. 2016.
Joanovič E., Kisvetrová H., Školoudík D. The role of nursing experience in providing end of-life care to older adults in the ICU. STTI 3rd European Regional Conference. 2016.
Mikšová Z., Školoudík D., Jalůvková K., Mazalová L., Konečná J. ADAPTAČNÍ PROCES VŠEOBECNÝCH SESTER V ČR. Nové trendy v ošetrovateľstve II, vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. 2015.
Kisvetrová H., Školoudík D., Mikšová Z., Konečná J. Dying Care and Spiritual Support Interventions in End-of-Life Care in Intensive Care Units Patients. 14th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC): Abstracts. 2015.
Kisvetrová H., Školoudík D., Danielová L., Langová K. Dying Patients Nursing Activities in the Institutional Care in the Czech Republic. 14th World Congress of the European Association for Palliative Care (EAPC): Abstracts. 2015.
Mikšová Z., Školoudík D., Škorpíková A., Machálková L., Váverková R. PSYCHICKÁ ZÁTĚŽ VÝKONU POVOLÁNÍ VŠEOBECNÉ SESTRY. Profesionalita v ošetřovatelství II. 2015.
Konečná J., Mikšová Z., Školoudík D. Validation of NIC and NOC for the NANDA „Caregiver Role Strain (00061)“-preresearch. Exploring new horizons in Nursing Science. 2015.
Dorňák T., Herzig R., Školoudík D., Šaňák D., Kuliha M., Roubec M., Heřman M., Procházka V., Král M., Veverka T., Bártková A., Hluštík P., Köcher M., Kaňovský P., Zapletalová J. Acute basilar artery occlusion: safety and efficacy of different treatment strategies and predictors of good outcome. Journal of Neurology. 2012.
Král M., Šaňák D., Hutyra M., Veverka T., Bártková A., Herzig R., Školoudík D., Dorňák T., Táborský M., Kaňovský P. The benefit of early Holter-ECG monitoring for the detection of paroxysmal atrial fibrillation in patients with acute ischemic stroke: a pilot study. European Journal of Neurology. 2012.
Herzig R., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Šaňák D., Krahulík D., Machač J., Král M., Veverka T., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Kaňovský P. Assessment of the cerebral vasomotor reactivity restitution using the TCD sonography after extra-intracranial bypass in patients with ischemic stroke due to chronic internal carotid artery occlusion. Cerebrovascular Diseases. 2011.
Herzig R., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Šaňák D., Krahulík D., Král M., Veverka T., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Kaňovský P. Assessment of the restitution of cerebral vasomotor reactivity using the transcranial Doppler sonography after extra-intracranial bypass in patients with ischemic stroke due to chronic occlusion of the internal carotid artery. Neurology. 2011.
ŠKOLOUDÍK D., ROUBEC M., KULIHA M., ŠAŇÁK D., HERZIG R., Procházka V., Jonszta T. Bezpečnost a účinnost cerebrální perkutánní transluminální angioplastiky se stentingem u pacientů s akutní okluzí mozkové tepny. Neurológia. 2011.
Školoudík D., Kuliha M., Roubec M., Fadrná T., Šaňák D., Herzig R., Král M., Veverka T., Procházka V., Jonszta T., Czerny D., Krajča J. Cerebral percutaneous transluminal angioplasty with stenting in patients with acute MCA occlusion - case-control study. Cerebrovascular Diseases. 2011.
HERZIG R., ŠKOLOUDÍK D., KRÁL M. Moya-Moya. Neurológia. 2011.
HERZIG R., KRAHULÍK D., ŠKOLOUDÍK D., ŠAŇÁK D., MACHÁČ J., VAVERKA M., KRÁL M., VEVERKA T., BÁRTKOVÁ A., Kunčarová A., MAREŠ J., HLUŠTÍK P., KAŇOVSKÝ P. Využití transkraniální dopplerovské sonografie k posouzení obnovení cerebrální vazomotorické reaktivity po extra-intraktaniálním bypasu u pacientů s ischemickým iktem na podkladě chronické okluze vnitřní krkavice. Neurológia. 2011.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Roubec M., Škoda O., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Hrbáč T., Fučík M., Zapletalová J., Veverka T., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Kaňovský P. Acute ischemic stroke caused by an acute internal carotid artery occlusion: Factors predicting better clinical outcome in patients undergoing emergent carotid endarterectomy. Neurology. 2010.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Roubec M., Škoda O., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Hrbáč M., Fučík M., Zapletalová J., Veverka T., Bar M., Kaňovský P. Acute ischemic stroke caused by an acute internal carotid artery occlusion: Factors predicting better clinical outcome in patients undergoing emergent carotid endarterectomy. Cerebrovascular Diseases. 2010.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Roubec M., Škoda O., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Zapletalová J., Veverka T., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Vlachová I., Bar M., Kaňovský P. Acute ischemic stroke caused by an acute internal carotid artery occlusion: Factors predicting better clinical outcome in patients undergoing emergent carotid endarterectomy. European Journal of Neurology. 2010.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Roubec M., Škoda O., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Hrbáč T., Fučík M., Zapletalová J., Veverka T., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Vlachová I., Bar M., Kaňovský P. Akutní ischemický iktus na podkladě akutní okluze vnitřní krkavice - faktory podmiňující lepší výsledný klinický stav u pacientů podstupujících akutní karotickou dezobliteraci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Herzig R., Školoudík D., Šaňák D. Akutní rekanalizace intrakraniálních a magistrálních mozkových tepen: kde jsme a kam směřujeme. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Šaňák D., Herzig R., Král M., Veverka T., Zapletalová J., Školoudík D., Bártková A., Vlachová I., Kaňovský P. Can we identify factors predicting successful recanalization of the occluded middle cerebral artery in acute stroke patients treated with intravenous thrombolysis? Cerebrovascular Diseases. 2010.
Bar M., Mikulík R., Školoudík D. Dekompromisní hemikraniektonomie u maligní mozkové ischemie - srovnávací celonárodní studie v letech 2006-2009. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Bardoň P., Školoudík D., Herzig R., Kaňovský P. Diferenciální diagnostika a terapie paroxysmálně se opakující monoparézy pravé horní končetiny. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Školoudík D., Herzig R., Fadrná T., Roubec M., Šaňák D., Král M., Langová K. Distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracerebral hemorrhage. Cerebrovascular Diseases. 2010.
Šaňák D., Herzig R., Školoudík D., Král M., Veverka T., Zapletalová J., Bártková A., Čecháková E., Kocher M., Kaňovský P. Does the prior use of antiplatelets help intravenous thrombolysis to early recanalization of the occluded middle cerebral artery? International Journal of Stroke. 2010.
Bar M., Školoudík D., Procházka V. Endovascular approaches to acute ischemic stroke. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Herzig R., Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Hradílek P., Roubec M., Jelínková M., Šaňák D., Král M., Chmelová J., Heřman M., Langová K., Kaňovský P. Enlargement of a distal part of the optic nerve sheath in hyperacute stage of intracerebral hemorrhage. Neurology. 2010.
Šaňák D., Herzig R., Král M., Veverka T., Zapletalová J., Školoudík D., Bártková A., Vlachová I., Kaňovský P. Extension of the therapeutic time window for intravenous thrombolysis should not lead to the prolongation of the door-to-needle time. Cerebrovascular Diseases. 2010.
Bardoň P., Školoudík D., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. Changes in blood flow velocities in radial artery after 1-hour continual Doppler monitoring. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Školoudík D., Herzig R., Fadrná T., Šaňák D. Is detectable a distal enlargement of the optic nerve sheath in the hyperacute stage of intracranial hemorrhage? International Journal of Stroke. 2010.
Šaňák D., Herzig R., Král M., Vlachová I., Zapletalová J., Hutyra M., Školoudík D., Veverka T., Bártková A., Horák D., Kaňovský P. Je fibrilace síní sdružena se špatným klinickým výsledkem po intravenózní trombolýze? Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Školoudík D. Neurosonologické vyšetření u pacientů s nitrolební hypertenzí. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Král M., Herzig R., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Veverka T., Vlachová I., Zapletalová J., Kaňovský P. Prevence kardioemboligenních ischemických cévních mozkových příhod v olomouckém regionu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Král M., Herzig R., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Veverka T., Zapletalová J., Kaňovský P. Prevention of cardioemboligenic stroke in the Olomouc region of the Czech Republic. Cerebrovascular Diseases. 2010.
Šaňák D., Herzig R., Král M., Veverka T., Zapletalová J., Školoudík D., Bártková A., Vlachová I., Kaňovský P. Rozšíření terapeutického časového okna pro intravenózní tombolýzu by nemělo vést k prodloužení "door-to-needle" intervalu. Neurológia pre prax. 2010.
Šaňák D., Herzig R., Král M., Veverka T., Zapletalová J., Školoudík D., Bártková A., Vlachová I., Kaňovský P. Rozšíření terapeutického časového okna pro intravenózní trombolýzu by nemělo vést k prodloužení ?door-to-needle? intervalu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Školoudík D., Roubec M., Herzig R. Safety and efficacy of intravascular sonothrombolysis using ekos system – a pilot study. Intenational journal of stroke. 2010.
Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Zapletal O., Blatný J., Langová K., Kaňovský P., Král M. Sono-thrombolytic activation of the fibrinolytic system in acute stroke patients using a diagnostic 1-4 MHz transcranial probe. Journal of the Neurological Sciences. 2010.
Školoudík D. Sonotrombolýza ? historie, současnost a budoucnost. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Bardoň P., Školoudík D., Herzig R., Kaňovský P. Sono-trombotripse ? modifikace metody s použitím dvou sond. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Fadrná T., Školoudík D. TCS u neurodegenerativních onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Roubec M., Škoda O., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Hrbáč T., Fučík M., Zapletalová J., Veverka T., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Vlachová I., Bar M., Kaňovský P. Which patients with an acute ischemic stroke caused by an acute ICA occlusion would mostly benefit from emergent cea? International Journal of Stroke. 2010.
Kunčarová A., Školoudík D., Herzig R. Zánětlivé postižení karotických tepen ? kazuistika. Neurológia pre prax. 2010.
Axmanová K., Roubec M., Václavík D., Školoudík D., Kubošová M., Kučera D., Válka M., Čížek V., Krátký J., Procházka V., Zapletalová J., Kaňovský P., Herzig R. Acute ischemic stroke due to MCA occlusion: effectiveness of intracranial percutaneous transluminal angioplasty in patients without improvement of neurological deficit after intravenous thrombolysis. Journal of the Neurological Sciences. 2009.
Roubec M., Školoudík D., Herzig R., Bar M., Fadrná T., Zapletal O., Blatný J., Langová K., Kaňovský P. Biological effect of 1-hour continuous Doppler monitoring using a diagnostic transcranial probe. European Journal of Neurology. 2009.
Roubec M., Školoudík D., Herzig R., Bar M., Zapletal O., Langová K., Kaňovský P., Fadrná T. Biological effect of 1-hour continuous Doppler monitoring using a diagnostic transcranial probe. Journal of Neurology. 2009.
Roubec M., Školoudík D., Herzig R., Bar M., Jonszta T., Fadrná T., Langová K. Correlation between trancranial colour-coded sonography, CT angiography and digital subtraction angiography in stroke patiens. Journal of Neurology. 2009.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Macháč J., Krahulík D., Buřval S., Vlachová I., Šaňák D., Král M., Školoudík D., Bártková A., Veverka T., Mareš J., Kaňovský P. Functional MRI the Assessment of cerebral vasomotor reactivity after extracranial-intracranial bypass for internal carotid artery occlusion. Cerebrovascular Diseases. 2009.
Školoudík D., Herzig R., Fadrná T., Bar M., Zapletal O., Blatný J., Langová K., Kaňovský P. Changes in fibrinolytic system in acute stroke patients and healthy volunteers after a 1-hour continuous doppler monitoring using a diagnostic 1-4 MHz duplex transcranial probe. Cerebrovascular Diseases. 2009.
Herzig R., Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Zapletal O., Blatný J., Langová K., Kaňovský P. Changes in Hemocoagulation in Stroke Patients and Healthy Volunteers after a One-Hour Continuous Ultrasound Monitoring Using a Diagnostic 2-4 MHz Transcranial Probe. Neurology. 2009.
Šaňák D., Král M., Herzig R., Zapletalová J., Hutyra M., Bártková A., Vlachová I., Veverka T., Školoudík D., Kaňovský P. Is atrial fibrillation associated with poor outcome after thrombolysis? Journal of the Neurological Sciences. 2009.
Roubec M., Školoudík D., Herzig R., Bar M., Jonszta T., Procházka V., Chmelová J., Fadrná T., Langová K. Korelace transkraniální barevné duplexní sonografie, CT angiografie a digitální subtrakční angiografie u pacientů s aterosklerotickým postižením mozkových tepen v běžné klinické praxi. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Bar M., Procházka V., Jonszta T., Školoudík D. Mechanická rekanalizace u pacientů s akutním mozkovým infarktem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Herzig R., Vlachová I., Kamarádová D., Mareš J., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Buřval S., Hluštík P., Král M., Zapletalová J., Schneiderka P., Kaňovský P. Occurance of chronic alcohol intake in patients with acute ischemic stroke: a carbohydrate-deficient transferrin study. Cerebrovascular Diseases. 2009.
Herzig R., Vlachová I., Kamarádová D., Mareš J., Novotný D., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Buřval S., Hluštík P., Král M., Veverka T., Zapletalová J., Schneiderka P., Kaňovský P. Occurrence of chronic alcohol intake in patients with acute ischemic stroke: a carbohydrate-deficient study. European Journal of Neurology. 2009.
Herzig R., Vlachová I., Kamarádová D., Mareš J., Novotný D., Rusek J., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Buřval S., Hluštík P., Král M., Veverka T., Zapletalová J., Schneiderka P., Kaňovský P. Occurrence of chronic alcohol intake in patients with acute ischemic stroke: a carbohydrate-deficient transferrin study. Journal of the Neurological Sciences. 2009.
Bártová P., Školoudík D., Fadrná T., Herzig R., Kaňovský P. Parkinson?s disease detected by transcranial sonography. Journal of the Neurological Sciences. 2009.
Král M., Herzig R., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Veverka T., Vlachová I., Zapletalová J., Kaňovský P. Prevence kardioemboligenních ischemických cévních mozkových příhod v olomouckém regionu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Král M., Herzig R., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Veverka T., Zapletalová J., Kaňovský P. Prevention of cardioemboligenic stroke in the Olomouc region of the Czech Republic. Journal of the Neurological Sciences. 2009.
Školoudík D., Herzig R., Fadrná T., Bar M., Hradílek P., Roubec M., Jelínková M., Šaňák D., Král M., Chmelová J., Heřman M., Langová K., Kaňovský P. Rozšíření distální části pochvy optického nervu v akutním stadiu intracerebrálního krvácení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Školoudík D., Herzig R., Fadrná T., Bar M., Zapletal O., Blatný J., Langová K., Kaňovský P., Král M. Sono-thrombolytic activation of the fibrinolytic system in acute stroke patients using a diagnostic 1-4 MHz transcranial probe. Journal of the Neurological Sciences. 2009.
Herzig R., Vlachová I., Kamarádová D., Mareš J., Novotný D., Rusek J., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Buřval S., Hluštík P., Král M., Veverka T., Zapletalová J., Schneiderka P., Kaňovský P. Význam chronické konzumace alkoholu u pacientů s akutním ischemickým iktem - studie s karbohydrát-deficientním transferinem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Bardoň P., Školoudík D., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. Změny rychlosti krevního průtoku v radiální arterii behem jednohodinového ultrazvukového monitoringu s použitím diagnostické 1-5MHz transkraniální sondy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Roubec M., Zapletal O., Blatný J., Langová K., Šaňák D., Herzig R., Kaňovský P. Změny v hemokoagulaci u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou po hodinové sono-trombolýze diagnostickou transkraniální sondou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2009.
Fadrná T., Školoudík D., Bar M., Herzig R. Akcelerace rekanalizace mozkové tepny pomocí ultrazvuku. Neurológia pre prax. 2008.
Školoudík D., Šaňák D., Bar M., Zapletal O., Blatný J., Herzig R., Kaňovský P. Biological effect od a 1-hour lasting sonotrombotripsy using a diagnostic 2-4 MHz Transcranial probe. International Journal of Stroke. 2008.
Školoudík D., Bar M., Fadrná T., Zapletal O., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. Biologické efekty kontinuálního transkraniálního monitoringu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Buřval S., Chmelová J., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Bar M., Kaňovský P. Correlation between the ultrasonographic and perioperative macroscopic finding in the differentiation of acute internal carotid artery occlusion. European Journal of Neurology. 2008.
Bártová P., Školoudík D., Fadrná T., Ressner P., Kaňovský P., Herzig R. Correlation of substantia nigra echogenicity and clinical symptoms in patients with movement disorders. European Journal of Neurology. 2008.
Král M., Šaňák D., Herzig R., Bártková A., Školoudík D., Vlachová I., Kaňovský P. Efektivita antiagregační terapie u symptomatických hemodynamicky významných stenóz ACI - pilotní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Roubec M., Školoudík D. Idiopatická zánětlivá myopatie v pozdním věku - kazuistika. Neurológia pre prax. 2008.
Herzig R., Král M., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Michel P., Kaňovský P. Ischemický iktus podmíněný akutní okluzí ACI: roční outcome pacientů léčených akutní CEA a IVT. Neurológia pre prax. 2008.
Král M., Školoudík D., Opavský R., Šaňák D., Vlachová I., Herzig R., Kaňovský P. Kombinovaná trombolytická terapie ischemické cévní mozkové příhody vzniklé v rámci migrenozní ataky ? kazuistika. Neurológia pre prax. 2008.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Roubec M., Škoda O., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Hrbáč T., Fučík M., Buřval S., Chmelová J., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Bar M., Kaňovský P. Korelace ultrazvukového a peroperačního makroskopického nálezu při určení akutní okluze vnitřní krkavice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Buřval S., Chmelová J., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Bar M., Kaňovský P. Korelace ultrazvukového a peroperačního makroskopického nálezu při určení akutní okluze vnitřní krkavice. Neurológia pre prax. 2008.
Herzig R., Školoudík D., Král M., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Havránek P., Buřval S., Chmelová J., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Hluštík P., Heřman M., Bar M., Kaňovský P. Korelace ultrazvukového a peroperačního makroskopického nálezu při určení akutní okluze vnitřní krkavice. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Školoudík D., Procházka V., Chmelová J., Bar M. Mechanical recanalization of intracranial arteries in acute ischemic stroke - care report. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Školoudík D., Bar M., Herzig R. Možnosti neurosonologie v diagnostice akutní cévní mozkové příhody. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Bar M., Mikulík R., Czerny D., Školoudík D., Lipina R., Klečka L., Juran V., Mraček J., Vondráčková D., Chrastina J., Hrabálek L., Brzezny R. Nezávislé predikátory mortality dekompresivní hemikraniektomie u pacientů s akutním mozkovým ischemickým infarktem v povodí střední mozkové tepnz - celonárodní retrospektivní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Školoudík D., Bártová P., Fadrná T., Bar M., Ressner P., Herzig R., Kaňovský P. Přínos ultrazvukové diagnostiky v diagnostice extrapyramidových onemocnění . Neurológia pre prax. 2008.
Herzig R., Král M., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P., Michel P. Safety and efficacy of emergent carotid disobliteration and intravenous thrombolysis in ischemic stroke due to acute internal carotid artery occlusion. Neurology. 2008.
Bártová P., Školoudík D., Fadrná T., Herzig R., Kaňovský P. Sonografické vyšetření substantia nigra u parkinsonských syndromů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Král M., Školoudík D., Opavský R., Šaňák D., Vlachová I., Herzig R., Kaňovský P. Systemic thrombolysis and sonothrombolysis in management of ischemic stroke occurred during an attack of migraine: a case report. European Journal of Neurology. 2008.
Šaňák D., Herzig R., Bártková A., Školoudík D., Buřval S., Köcher M., Vlachová I., Král M., Heřman M., Kaňovský P. The safety and efficacy of continual transcranial Doppler monitoring of middle cerebral artery occlusion in acute stroke patients. Cerebrovascular Diseases. 2008.
Šaňák D., Herzig R., Bártková A., Školoudík D., Buřval S., Köcher M., Zapletalová J., Vlachová I., Král M., Heřman M., Kaňovský P. The safety and the efficacy of continual transcranial Doppler monitoring of middle cerebral artery occlusion in acute stroke patients. European Journal of Neurology. 2008.
Šaňák D., Herzig R., Bártková A., Školoudík D., Buřval S., Köcher M., Zapletalová J., Vlachová I., Král M., Heřman M., Kaňovský P. The Safety and the Efficacy of Continuous Transcranial Doppler Monitoring of Middle Cerebral Artery Occlusion in Acute Stroke Patients. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Školoudík D., Bártová P., Fadrná T., Herzig R., Kaňovský P. Využití transkraniální sonografie v diagnostice Parkinsonovy nemoci. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Školoudík D., Herzig R., Bar M. Změna hladiny D-dimerů u pacientů s akutním mozkových infarktem. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Školoudík D., Herzig R., Bar M., Zapletal O., Blatný J. Změny hemokoagulace po sono-trombotripsi u dobrovolníků. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Macháč J., Šaňák D., Vlachová I., Král M., Bártková A., Mareš J., Zapletalová J., Heřman M., Kaňovský P. Assessment of the Cerebral Vasomotor Reactivity Ising a Transcranial Doppler Sonography and Functional MRI. Neurology. 2007.
Fadrná T., Školoudík D., Bar M., Procházka V., Hladík M. Atypická ischemická mozková příhoda u 5-letého dítěte - kazuistika. Neurológia. 2007.
Král M., Šaňák D., Herzig R., Bártková A., Dufincová M., Školoudík D., Zapletalová J., Vlachová I., Kaňovský P. Efektivita antiagregační terapie u asymptomatických stenóz ACI-pilotní studie. Neurologie pro praxi. 2007.
Herzig R., Král M., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Vlachová I., Michel P. Emergent carotid disobliteration versus intravenous thrombolysis in ischemic stroke due to acute internal carotid artery occlusion: comparison of 1 year clinical outcome. Cerebrovascular Diseases. 2007.
Bártová P., Školoudík D., Fadrná T., Ressner P., Herzig R., Kaňovský P. Evaluation of substantia nigra in atypical parkinsonian syndromes and Parkinson's disease. Journal of Neurology. 2007.
Školoudík D., Bartová P., Fadrná T., Ressner P., Herzig R., Kaňovský P. Evalution of substantia nigra in atypical parinsonian syndromes and parkinsons disease. Cerebrovascular Diseases. 2007.
Herzig R., Král M., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Michel P., Kaňovský P. HS1 Cévní onemocnění mozku I. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Školoudík D., Zapletalová O., Langová K., Herzig R., Kaňovský P. HS1-4 Dynamika změny hladiny D-dimerů u pacientů s akutní ischemickou cévní mozkovou příhodou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Herzig R., Vlachová I., Šaňák D., Školoudík D., Bártková A., Mareš J., Král M., Zapletalová J., Kaňovský P. Iktová jednotka versus standardní neurologické oddělení: porovnání dlouhodobé mortality. Neurológia. 2007.
Herzig R., Král M., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Ischaemic stroke due to acute internal carotid artery occlusion: comparasion of 1-year clinical outcome in patientzs treated by an emergent carotid disobliteration versus intravenous thrombolysis. European Journal of Neurology. 2007.
Král M., Herzig R., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Vlachová I., Bártková A., Opavský R., Hluštík P., Kaňovský P., Michel P. Ischaemic stroke due to acute internal carotid artery occlusion: comparison of 1-year clinical outcome in patients treated by emergent carotid disobliteration versus intravenous trombolysis. Journal of Neurology. 2007.
Herzig R., Král M., Olivier P., Šaňák D., Bachleda P., Utíkal P., Buřval S., Školoudík D., Vlachová I., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P., Michel P. Ischemický iktus podmíněný akutní okluzí ACI: porovnání ročního klinického outcome pacientů léčených akutní CEA a IVT. Neurológia. 2007.
Král M., Školoudík D., Opavský R., Šaňák D., Vlachová I., Herzig R., Kaňovský P. Kombinovaná trombolytická terapie mozkového infarktu v průběhu migrenozního záchvatu: kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Školoudík D. Léčba akutní ischemické cévní mozkové příhody. Neurológia pre prax. 2007.
Školoudík D., Bar M., Procházka V. Mechanická rekanalizace mozkové tepny-první zkušenost. Neurológia. 2007.
Kunčarová A., Školoudík D., Šaňák D., Kaňovský P. Oboustranná spontánní disekce vnitřní karotidy - kazuistika. Neurológia. 2007.
Herzig R., Schneiderka P., Buřval S., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Protein S-100 jako prediktor časné rekamalizace akutní okluze arteria cerebri media. Neurológia. 2007.
Herzig R., Schneiderka P., Buřval S., Šaňák D., Horák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Protein S-100B jako prediktor objemu infarktu arteria cerebri media. Neurologie pro praxi. 2007.
Herzig R., Schneiderka P., Buřval S., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Protein S-100B jako prediktor rekanalizace akutní okluze cerebri media. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Školoudík D., Bartová P., Fadrná T., Herzig R., Kaňovský P. Reproducibility of sonographic measurement of substantia nigra. Cerebrovascular Diseases. 2007.
Bártová P., Školoudík D., Fadrná T., Ressner P., Kaňovský P., Herzig R. Sonografhic evaluation of substantia nigra in parkinsonian syndromes. Parkinsonism & Related Disorders. 2007.
Bártová P., Školoudík D., Fadrná T., Ressner P., Herzig R., Kaňovský P. Sonografické vyšetření substantia nigra u Parkinsonovy choroby a Parkinson plus syndromů. Neurologie pro praxi. 2007.
Školoudík D., Král M., Opavský R., Herzig R., Kaňovský P. Sono-thrombolysis of ischemic stroke occurred during the migrainous attack - a case report. Cerebrovascular Diseases. 2007.
Školoudík D., Král M., Opavský R., Šaňák D., Vlachová I., Herzig R., Kaňovský P. Sonotrombolýza ischemického migrenózního infarktu - kazuistika. Neurológia. 2007.
Bártová P., Školoudík D., Fadrná T., Ressner P., Kaňovský P., Herzig R. Substantia nigra evaluation in atypical parkinsonian syndromes and Parkinson´s disease. Movement Disorders. 2007.
Kuba P., Václavík D., Guzaninová M., Školoudík D., Krátký J. Symptomatické intrakraniální krvácení jako komplikace systémové trombolýzy - retrospektivní studie. Neurologie pro praxi. 2007.
Herzig R., Schneiderka P., Buřval S., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Zapletalová J., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. S-100B Protein as predictor the early recanalization of the acute middle cerebral artery occlusion. European Journal of Neurology. 2007.
Herzig R., Schneiderka P., Buřval S., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Zapletalová J., Heřman M., Kaňovský P. S-100B protein predicts the early recanalization of the acute middle cerebral artery occlusion. Cerebrovascular Diseases. 2007.
Schneiderka P., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Bártková A., Mareš J., Buřval S., Zapletalová J., Heřman M., Kaňovský P., Herzig R. S-1100B Protein Predicts the Early Recanalization of the Acute Middle Cerebral Artery Occlusion. Neurology. 2007.
Bártová P., Školoudík D., Fadrná T., Kaňovský P., Herzig R. Transkraniální sonografie substantia nigra u Parkinsonovy choroby a parkinsonských syndromů. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Bar M., Školoudík D., Lipina R., Czerny D., Klečka L., Síla J. Vliv velikosti maligní ischemie na výsledný klinický stav u pacientů s dekompresní hemikraniektonií. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Kunčarová A., Dudíková L., Herzig R., Šaňák D., Školoudík D. Význam použití kontrastní látky při ultrazvukovém vyšetření mozkových tepen. Neurologie pro praxi. 2007.
Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Havelka J., Kaňovský P. Změny v hemokoagulaci a na MRI mozku u zdravých dobrovolníků po hodinovém ultrazvukovém monitoringu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2007.
Škutová M., Bártová P., Vlček F., Zapletalová O., Školoudík D., Pelclová D. Axonální polyneuropatie při intoxikaci Thaliem - kazuistika. Neurológia pre prax. 2006.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Machač J., Šaňák D., Vlachová I., Křupka B., Král M., Bártková A., Mareš J., Zapletalová J., Heřman M., Kaňovský P. Cerebral vasomotor reactivity assessment. A transcranial doppler sonography and functional MRI study. International Journal of Stroke. 2006.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Macháč J., Vlachová I., Šaňák D., Křupka B., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Comparison of transcranial Doppler sonography and functional MRI in the assessment of cerebral vasomotor reactivity before EC/IC bypass surgery: A pilot study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Machač J., Vlachová I., Šaňák D., Křupka B., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Comparison of Transcranial Doppler Sonography and Functional MRI in the Assessment of Cerebral Vasomotor Reactivity Before EC/IC Bypass Surgery: A Pilot Study. European Journal of Neurology. 2006.
Školoudík D., Allendorfer J., Bar M., Herzig R., Kaňovský P. Early measurement of the ressitence index of the unaffect contralateral middle cerebral artery may predict outcome of acute stroke patients. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Král M., Šaňák D., Herzig R., Bártková A., Dufincová M., Školoudík D., Zapletalová J., Vlachová I., Kaňovský P. Efektivita antiagregační terapie u asymptomatických hemodynamicky významných stenóz ACI. Pilotní studie. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Školoudík D., Fadrná T., Bar M., Zapletalová O., Herzig R., Kaňovský P. Effect of continual transcranial doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers. International Journal of Stroke. 2006.
Školoudík D., Bar M., Zapletalová O., Herzig R., Kaňovský P. Effect of continual transcranial Doppler monitoring on haemocoagulation in healthy volunteers - a pilot study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Školoudík D., Bar M., Zapletalová O., Herzig R., Kaňovský P. Effect of Continual Transcranial Doppler Monitoring on Haemocoagulation in Healthy Volunteers - Pilot Study. European Journal of Neurology. 2006.
Školoudík D., Bar M., Škoda O., Václavík D., Hradílek P., Herzig R., Kaňovský P. Efficacy of Sonothrombotripsy versus Sonothrombolysis in Recanalization of Intracranial Arteries. European Journal of Neurology. 2006.
Herzig R., Bar M., Vlachová I., Školoudík D., Bachleda P., Havránek P., Šaňák D., Utíkal P., Macháč J., Buřval S., Křupka B., Král M., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Is time windoe crucial in stroke patients with acute internal carotid artery occluson, who undergo an urgent carotid desobliteration. Neurológia pre prax. 2006.
Školoudík D., Procházka V., Bar M., Fadrná T., Kaňovský P. Mechanical recanalization of intracranial arteries in acute ischemic stroke. Report on 4 cases. International Journal of Stroke. 2006.
Školoudík D., Herzig R., Mikulík R. Metody mechanické rekanalizace mozkové tepny. Neurológia pre prax. 2006.
Fadrná T., Školoudík D., Bar M., Hradílek P., Zapletalová O. Neurologická ultrazvuková studie - výsledky fáze II. Neurológia pre prax. 2006.
Školoudík D., Fadrná T., Procházka V., Hrbáč T., Chmelová J. Neurosonologický nález u pacientky s aplazií pravého karotického řečiště (PHACE syndrome)-kazuistika. Neurológia pre prax. 2006.
Fadrná T., Školoudík D., Bar M. Pohyb aterosklerotického plátu - kazuistiky. Neurológia pre prax. 2006.
Fadrná T., Školoudík D., Bar M. Pohyb aterosklerotického plátu - kazuistiky. Neurológia pre prax. 2006.
Herzig R., Schneiderka P., Horák D., Šaňák D., Vlachová I., Školoudík D., Král M., Bártková A., Mareš J., Křupka B., Buřval S., Heřman M., Kaňovský P. Protein S-100B jako prediktor objemu infarktu artera cerebri media. Neurológia pre prax. 2006.
Školoudík D., Bar M., Škoda O., Václavík D., Hradílek P., Herzig R., Kaňovský P. Přídatný efekt rtPA k ultrazvukové akceleraci rekanalizace mozkové tepny u pacientů s akutní okluzí a. cerebri media. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Školoudík D., Bártová P., Fadrná T., Herzig R., Kaňovský P. Reproducibility of sonografic measurement of substantia nigra. Journal of Neurology. 2006.
Bártová P., Školoudík D., Fadrná T., Ressner P. Sonografické vyšetření u extrapyramidových syndromů. Neurológia pre prax. 2006.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Macháč J., Školoudík D., Vlachová I., Křupka B., Šaňák D., Mareš J., Kaňovský P. Srovnání TCCS a fMRI při hodnocení reaktivity před EC/IC bypassem. Pilotní studie. Neurológia pre prax. 2006.
Herzig R., Hluštík P., Vaverka M., Buřval S., Školoudík D., Macháč J., Šaňák D., Vlachová I., Křupka B., Král M., Bártková A., Mareš J., Heřman M., Kaňovský P. Srovnání transkeaniálního dopplerovského vyšetření a funkční MR při hodnocení cerebrální vazomotorické reaktivity před EC/IC bypassem. Pilotní studie. Neurológia pre prax. 2006.
Herzig R., Vlachová I., Křupka B., Šaňák D., Bártková A., Mareš J., Školoudík D., Král M., Hluštík P., Zapletalová J., Kaňovský P. Stroke unit versus conventional neurogical ward:comparison of long - term mortality. International Journal of Stroke. 2006.
Václavík D., Guzaninová M., Školoudík D., Krátký J. Symptomatické intrakraniální krvácení jako komplikace systémové trombolýzy. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Herzig R., Schneiderka P., Horák D., Šaňák D., Školoudík D., Král M., Bártková A., Mareš J., Křupka B., Buřval S., Zapletalová J., Heřman M., Kaňovský P. S-100 protein as a predictor of the early racanalization in acute middle cerebral artery occlusion. International Journal of Stroke. 2006.
Ressner P., Školoudík D., Kaňovský P. Ultrasonografické vyšetření substancia nigra u Parkinsonovy nemoci. Neurológia pre prax. 2006.
Ressner P., Školoudík D., Kaňovský P. Ultrasonografie substantia nigra u Parkinsonovy nemoci. Neurológia pre prax. 2006.
Ressner P., Školoudík D., Kaňovský P. Ultrasonography of substantia nigra in Parkinson´s disease. Movement Disorders. 2006.
Ressner P., Školoudík D., Kaňovský P. Ultrasonography of substantia nigra (SN) in Parkinson´s disease. European Journal of Neurology. 2006.
Školoudík D., Herzig R. Ultrazvuková trombotripse a další metody mechanické rekanalizace mozkových tepen. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Školoudík D., Bar M., Václavík D., Škoda O., Hradílek P., Herzig R., Kaňovský P. Vliv vybraných faktorů na progresi aterosklerotického plátu v karotické bifurkaci. Neurológia pre prax. 2006.
Václavík D., Školoudík D. Vliv vybraných rizikových faktorů na postižení karotických tepen. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Bar M., Školoudík D., Chmelová J., Václavík D. Význam akutního cévního vyšetření u pacientů léčených systémovou trombolýzou. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Školoudík D., Bar M., Zapletalová O. Dynamika změny hladiny D-dimerů u pacientů s cévní mozkovou příhodou. Neurológia pre prax. 2005.
Ressner P., Školoudík D. Hyperechogenicity of the substantia nigra in Parkinson´s disease: Pilot study. Parkinsonism & Related Disorders. 2005.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
Hrbáč T., Školoudík D., Netuka D., Beneš V., Beneš Vj., Havelka J., Belšan T., Fiedler J., Přibáň V., Herzig R. Effect of heparine during carotid endarterectomy on risk of new ischemic lesion detected using magnetic resonance. International Journal of Stroke. 2018.
Václavík D., Školoudík D., Solná G., Fadrná T. Changes in cognitive functions after carotid endarterectomy – one year follow up. International Journal of Stroke. 2018.
Školoudík D., Král M., Jonszta T., Hrbáč T., Herzig R. Peak systolic velocity ratio as a new parameter for carotid artery stenosis grading. International Journal of Stroke. 2018.
Netuka D., Beneš V., Školoudík D., Hrbáč T., Kešnerová P., Tomek A., Herzig R., Beneš VI., Kovář M., Viszlayová D., Nosáľ V., Fiedler J., Přibáň V., Voško M. SONOLYSIS in prevention of brain infarctions during internal carotid endarterectomy (SONOBIRDIE) trial – an ongoing randomized controlled trial. EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY. 2018.
Kisvetrová H., Bermellová J., Danielová L., Školoudík D. Dignity of Older Adults in the Final Stage of Life. 2017.
Kisvetrová H., Danielová L., Joanovič E., Váverková R., Školoudík D. Důstojnost z perspektivy seniorské populace. 2017.
Kisvetrová H., Bermellová J., Školoudík D., Herzig R., Vališ M., Jurašková B., Ressner P., Krulová P., Langová K., Yamada Y. The quality of life by the elderly with dementia. 2017.
Kisvetrová H., Školoudík D., Herzig R., Vališ M., Jurašková B., Bretšnajdrová M., Danielová L., Ressner P., Krulová P., Langová K. Vliv vybraných faktorů na kvalitu života seniorů v počáteční fázi demence. 2017.
Mikšová ZM., Konečná J., Buchtíková J., Školoudík D., Reiterová ER. Hodnocení self managementu u pacientů s chronickým onemocněním za použití PIH škály. 2016.
Mikšová Z., Konečná J., Školoudík D., Buchtíková J. Lingvistická validizace PIH škály – dotazník self managementu. 2016.
Mikšová Z., Školoudík D., Jalůvková K., Mazalová L., Konečná J. ADAPTAČNÍ PROCES VŠEOBECNÝCH SESTER. 2015.
Kisvetrová H., Školoudík D., Danielová L., Langová K. Dying Patients Nursing Activities in the Institutional Care in the Czech Republic. 2015.
Slavík L., Král M., Školoudík D., Úlehlová J., Krčová V. The correlation of lupus antikoagulant level with the clinical severity of expression ischemic stroke. 2013.
Slavík L., Král M., Školoudík D., Úlehlová J., Krčová V., Procházková J., Hluší A. The thrombophilic risk factors at ischemic stroke. 2013.
Slavík L., Král M., Školoudík D., Krčová V., Úlehlová J. Trombofile jako možná příčina ischemických cévních mozkových příhod. 2013.
Školoudík D. Akcelerace rekanalizace mozkové tepny pomocí ultrazvuku. Škola pre STROKE. 2007.
Školoudík D. Management akutního stádia ischemického iktu - role časné rekanalizace. Multioborová spolupráce při léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou. 2007.
Školoudík D. Sekundární prevence ischemické cévní mozkové příhody. Multioborová spolupráce při léčbě pacientů s cévní mozkovou příhodou. 2007.
Bártová P., Školoudík D., Fadrná T., Ressner P., Kaňovský P., Herzig R. Sonographic evaluation of substantia nigra in parkinsonian syndromes. XVII WFN World Congress on Parkinson´s Disease. 2007.
Fadrná T., Školoudík D., Bar M., Hradílek P. Neurologická ultrazvuková studie - výsledky fáze II. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
Kunčarová A., Dudíková L., Herzig R., Šaňák D., Školoudík D., Vlachová I., Křupka B., Bártková A., Kaňovský P. Význam použití kontrastní látky při ultrazvukovém vyšetření mozkových tepen. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2006.
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Mikšová Z., Školoudík D., Mazalová L., Machálková L., Kisvetrová H., Váverková R., Růžková D., Danosová M., Vašková M., Konečná J., Galuszka J. PROFESIONALITA V OŠETŘOVATELSTVÍ II. 2015.
PROJEKT
Školoudík D., Janout V., Vomáčka J., Janoutová J. Hemodynamický fantom jako nástroj výzkumu a vývoje v diagnostice nestabilního ateromu. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. 2018.
Janoutová J., Školoudík D., Konečný P., Ressner P., Hurtíková E., Olšák P., Krulová P., Šáteková L., Svobodová P., Školoudíková I. Standardizace provádění elektroakupunktury and kognitivní rehabilitace ve studii EFECTA. MŠMT. 2018.
Roubec M., Ambrož P., Machaczka O., Zatloukalová A., Krulová P., Školoudík D., Janout V., Janoutová J., Kisvetrová H., Vomáčka J., Konečný P. The influence of atherosclerosis on the development of dementia and the possibility of its non-pharmacological influence. FZV UP. 2018.
Janout V., Janoutová J., Ambroz P., Machaczka O., Zatloukalová A., Komárek L., Školoudík D., Mrázková E., Bardoň J. Vliv aterosklerózy na rozvoj demence. AZV MZČR. 2018.
Kisvetrová H., Školoudík D., Joanovič E., Váverková R., Šnyrychová V., Fišerová L., Koníčková V., Mlčochová K., Kubištová J. Důstojnost z perspektivy seniorské populace. Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd. 2017.
Mikšová Z., Školoudík D., Konečná J., Buchtíková J. Kvalita života v kontextu hodnocení self-managementu u osob s chronickým onemocněním. Univerzita Palackého v Olomouci. 2016.
Kisvetrová H., Yamada Y., Žiaková K., Langová K., Joanovič E., Bermellová J., Školoudík D., Herzig R. Trajektorie kvality života seniorů v počáteční fázi demence. Ministerstvo zdravotnictví České republiky. 2016.
Mikšová Z., Školoudík D., Konečná J., Buchtíková J. KVALITA ŽIVOTA V KONTEXTU HODNOCENÍ SELF-MANAGEMENTU U OSOB S CHRONICKÝM ONEMOCNĚNÍM. UP v Olomouci. 2015.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Petr BARDOŇ LEF Neurologie 2012
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.