Mgr. Helena Pospíšilová, Ph.D.

Zástupný obrázek
Kontaktní údaje
Telefon:
585637169, 585633408
Pracoviště:
Děkanát PdF
Org. jednotka:
Pedagogická fakulta
Pracoviště:
Univerzita 3. věku
Org. jednotka:
Rektorát UP
Pracoviště:
Katedra křesťanské výchovy
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Pracoviště:
Děkanát CMTF
Org. jednotka:
CM teologická fakulta
Adresa:
Univerzitní 22
Místnost:
Pracovní zařazení:
  • (Děkanát PdF)
  • Vedoucí referent a metodik U3V (Univerzita 3. věku)
  • odborný asistent (Katedra křesťanské výchovy)
  • Odborný pracovník v pedagogice (Děkanát CMTF)
VYBRANÉ PUBLIKACE
Pospíšil J., Špatenková N., Pospíšilová H. Curriculum Adjustments For Increasing The Efficiency Of Ict Education Of The Elderly According To Their Ict Proficiency. ICERI2017 Proceedings. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšilová H., Pospíšil J., Špatenková N. The Influence Of Parents And Other People On Informal Learning And Non-Formal Education Of Children 11–15 Years Old. 10th annual International Conference of Education, Research and Innovation. 2017. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. GENERAL ATTITUDES TO THE FAITH, RELIGION, ETHICS AND SOLIDARITY AMONG THE CZECH ADULTS. In . (Eds.) rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings,. 2016. (PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU)
ČLÁNEK
Pospíšil J., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Sobková P. Perspectives of Online Education in the Czech Republic. Educational Alternatives. 2015.
Potměšilová P., Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M., Fojtíková Roubalová M., Sobková P. Vnímání hudby u dětí se sluchovým postižením – inkluzivní projekt. Paidagogos. 2013.
PŘÍSPĚVEK VE SBORNÍKU
Pospíšil J., Pospíšilová H., Špatenková N. Preferences of Themes of Online Courses Depending on Gender and Age. In . (Eds.) 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE OF EDUCATION, RESEARCH AND INNOVATION. 2016.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H. Osobnostní charakteristiky studentů Sociální pedagogiky na vybraných univerzitách v České republice. In Hájková L. (Eds.) Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství X., sborník z mezinárodní konference ve dnech 18. a 19. září 2014 v Pardubicích. 2015.
Pospíšilová H., POSPÍŠIL J., Potměšilová P. Profesní příprava sociálních pedagogů na CMTF UP v Olomouci: skutečnost a očekávání. In Bargel M. (Eds.) Socialání pedagogika v souvislostech globální krize. 2011.
SMÉKALOVÁ L., SMÉKALOVÁ L. Utváření hodnot v dětském věku prostřednictvím životních situací v rodině. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.
Jarošová M., Plachý R., Pospíšilová H., Budinská E., Holzerová M., Papajík T., Mihál V., Indrák K. Význam metody arrayCGH u hemato-onkologických nemocných - Přehled a vlastní výsledky. Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie. 2005.
KNIHA - CELEK
Pospíšil J., Pospíšilová H., Trochtová LS. Katalog volnočasových aktivit verze 4.0.0. In Knotová D., Lohrová K. (Eds.) 2018.
Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Potměšilová P., Trochtová L., Fojtíková Roubalová M. Sociální pedagogika a její metody. 2015.
Pospíšilová H., Komínková L. Svět školní družiny : etnografická studie. 2015.
Potměšilová P., Pospíšil J., Sobková P., Öbrink Hobzová M., Pospíšilová H., Fojtíková Roubalová M., Trochtová L., Straková V., Najzarová K. Sociální pedagogika v teorii a praxi. 2013.
KAPITOLA V KNIZE
Kosmályová M., Tavel P. Altruistické jednání u člověka. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Pospíšil J., Šímová E., Prokešová D. Hodnotový systém a trávení volného času současné dospívající generace. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Öbrink Hobzová M., Sobková P. Jazyk jako hodnota v procesu integrace cizinců. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Dřímal L., Orlovská M., Roubalová M. Náboženský rozměr výchovy k hodnotám. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Orlovská M., Roubalová M. Návrh propojení průřezového tématu s výukou náboženství. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Potměšil M., Hanáková A., Urbanovská E. Osoby s postižením v pojetí adolescentù. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Adamcová L., Ševrová L., Pospíšil J. Rodina a její vliv na prožívání volného času dětí: dvě případové studie. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Zetíková K., Tavel P. Vliv sourozeneckých konstelací na mezilidské vztahy. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Potměšilová P. Volný čas. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Potměšilová P. Volný čas žáků se sluchovým postižením na internátě. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Pospíšilová H. Výchova k hodnotám v neformálním vzdělávání. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Pospíšilová H. Výchova k hodnotám v neformálním vzdělávání. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Tavel P., Hrebačková G. Vývoj obrazu Boha v myšlení dětí. In Pospíšilová H. (Eds.) Mládež, hodnoty a volný čas. 2010.
Pospíšil J., Pospíšilová H. Management distanční formy vzdělávání. Didaktika distančního vzdělávání v prostředí vysoké školy. 2006.
PŘEDNÁŠKA NEBO POSTER
KONFERENCE, WORKSHOP - USPOŘÁDÁNÍ
Pospíšilová H., Öbrink Hobzová M. 9. konference o výchově a volném čase. 2013.
Pospíšil J., Pospíšilová H., Roubalová M., Smahel R., Hobzová M., Sobková P., Tavel P. Mládež a hodnoty 2008: Výchova k hodnotám v kontextu pluralitní a multikulturní společnosti. 2008.

Uživatel nepovolil zobrazení dat v Portále UP.

Jméno Fakulta Studijní program Rok ukončení
Seznam obsahuje absolventy úspěšně ukončeného doktorského studia.