září 2017

30. srpen 2017 – 1. září 2017
Těloolomouc 2017
Setkání tělovýchovných pracovníků
1. září 2017 – 3. září 2017
Veletrh nápadů učitelů fyziky 22
Tradiční konference pro učitele fyziky na všech stupních škol a ostatní zájemce
4. září 2017 – 6. září 2017
Právnický seznamovák
Čtvrtý ročník seznamovacího pobytu pro nově zapsané studenty právnické fakulty
4. září 2017 – 8. září 2017
Česko-francouzská letní škola práva
Mezinárodní letní škola
6. září 2017 – 7. září 2017
Antropologické dny 2017
Mezinárodní konference
6. září 2017 – 10. září 2017
Seznamovák Univerzity Palackého
Zážitkový a edukativní pobyt pro prváky Univerzity Palackého (první turnus)
6. září 2017 – 8. září 2017
37th Annual Conference of European Association of Sinological Librarians
Setkání evropských sinologických knihovníků
7. září 2017 – 8. září 2017
XXIV. Olomoucké dny rusistů
Mezinárodní konference
7. září 2017, 09:00–12:00
Patentová databáze Espacenet jako klíč k úspěšnému projektu vědy a výzkumu
Školení k patentové rešeršní databáze Espacenet pro vědecké pracovníky UP
7. září 2017, 10:00–12:00
XXIV. Olomoucké dny rusistů - slavnostní zahájení
Slavnostní zahájení mezinárodní konference
9. září 2017 – 10. září 2017
Dny evropského dědictví na UP
Otevření historických budov a zajímavých prostor Univerzity Palackého pro návštěvníky
9. září 2017, 07:35–18:00
Větrání - Tajný výlet
Pěší turistika s FTK a Radostí z pohybu
9. září 2017, 10:00–22:00
Zaparkuj půjčovna a letní kino na DED
Půjčovna deskovek, sportovní vyžití, filmová projekce i netradiční posezení pro všechny
10. září 2017 – 14. září 2017
Seznamovák Univerzity Palackého
Zážitkový a edukativní pobyt pro prváky Univerzity Palackého (druhý turnus)
10. září 2017 – 13. září 2017
Degradation and Revitalization of Soil and Landscape
Konference
11. září 2017, 09:30–17:00
(Ne)jistoty v internetovém poradenství
Konference
13. září 2017 – 15. září 2017
XI. sjezd českých historiků - profesní setkání historiček a historiků ČR
Vrcholné setkání historické obce ČR s mezinárodní účastí
13. září 2017 – 15. září 2017
11. sjezd českých historiků
Konference
13. září 2017 – 15. září 2017
Letní škola humanitární práce
Kurzy
14. září 2017 – 15. září 2017
Orientation Days
Přípravný program pro studenty prvních ročníků nastupujících na Univerzitu Palackého
14. září 2017, 10:00–17:00
Sportovní den pro seniory
Netradiční sporotvní den pro seniory v krásném prostředí Smetanových sadů
16. září 2017, 09:00–17:00
Den pro absolventy Pedagogické fakulty UP
Slavnostní setkání absolventů po 25 letech od ukončení studia
18. září 2017, 13:30–16:00
Setkání akademické obce FTK UP
Setkání studentů a zaměstnanců s vedením fakulty
18. září 2017, 17:00–20:00
Zasedání Akademického senátu PF UP
Zasedání
20. září 2017 – 21. září 2017
2. olomoucká religionistická konference
Odborná konference pořádaná pod záštitou České společnosti pro religionistiku
20. září 2017, 08:15–10:00
Imatrikulace studentů LF UP
Uvedení studentů nastupujících do prvních ročníků do akademické obce
20. září 2017, 16:00–20:00
Přednáškový večer Spolku lékařů v Olomouci
Odborné přednášky
20. září 2017, 17:00–18:00
Ze života VKH Olomouc
Vernisáž výstavy
20. září 2017, 19:00–20:30
Zahajovací studentská mše svatá
První studentská mše svatá v novém akademickém roce. Celebruje P. Mons. Josef Nuzík.
20. září 2017, 19:30–22:00
Aussie a Kiwi Film Fest uvádí: TANNA v Olomouci
Filmová projekce
21. září 2017, 18:00–20:00
No vidiš!: Studium Hrdina
Repríza divadelního představení
22. září 2017 – 23. září 2017
Echodny 2017
Konference
22. září 2017 – 24. září 2017
Olomoucké debaty mladých právníků
Mezinárodní vědecká konference
22. září 2017, 09:30–23:00
Oslavy 300 let budovy Cyrilometodějské teologické fakulty UP
Oslava jubilea
23. září 2017, 08:00–15:00
Běh s klokanem
Společensko-sportovní akce pro popularizaci matematiky
25. září 2017, 13:00–14:00
Synthesis of Advanced Nanomaterials: Catalytic and Sustainable Applications
Habilitační přednáška. Přednášející: Manoj B. Gawande
25. září 2017, 15:30–16:30
Fake news, dezinformace a regionální žurnalistika
Panelová diskuse
25. září 2017, 16:00–18:00
Zlaté kříže Dr. Janského II. třídy
Slavnostní předání 
26. září 2017
MEET UP
Představení univerzity a studentských spolků s bohatým doprovodným programem
26. září 2017, 14:00–16:00
Setkání akademické obce a prezentace kandidátů na děkana FTK UP
Setkání zaměstnanců a studentů
26. září 2017, 14:30–15:30
Czech-Israeli Special Relationship
Přednáška JE Daniela Merona, velvyslance Státu Izrael v ČR
26. září 2017, 16:45–18:00
Shromáždění akademické obce Právnické fakulty UP
Shromáždění
27. září 2017, 14:30–18:00
Sv. Bonaventura z Bagnoregia
Akademie u příležitosti 800. výročí narození sv. Bonaventury z Bagnoregia
27. září 2017, 19:30–22:00
Filmový klub: Černý Petr
Filmová projekce
27. září 2017, 20:00–22:00
Pocta Henrymu Davidovi Thoreauovi a Johnu Cageovi
Koncert skladatelů a hudebníků z USA
28. září 2017
Den sportu pro zaměstnance UP a jejich rodiny
Nabídka sportovních aktivit
28. září 2017, 10:15–18:00
Větrání - Hanácké Mont Blank IV
Pěší turistika s FTK a Radostí z pohybu
30. září 2017, 14:00–22:00
Oslava 10 let Oliv
Multižánrová kulturní akce