duben 04/03

3. duben 2018, 16:00–17:00
Právní rady nad zlato aneb ze studenta zaměstnancem!
Přednáška JUDr. Petra Podrazila
3. duben 2018, 16:45–18:15
Sókratovsko-platónská a křesťanská podoba péče o duši
Přednáška Martina Cajthamla z cyklu přednášek Societas cognitorum "O hodnotách Evropy."
3. duben 2018, 17:00–23:00
14. ročník filmového festivalu VŘED
Přehlídka té nejlepší audiovizuální tvorby studentů UP