listopad 11/04

3. listopad 2017 – 4. listopad 2017
Zirmův olomoucký diskuzní den
Setkání odborníků nad tématy oční medicíny
4. listopad 2017, 07:15–18:00
Větrání - Putování na Malou Hanou
Pěší turistika s FTK a Radostí z pohybu
4. listopad 2017, 09:00–14:30
Stříbrná promoce absolventů PřF UP
Slavnostní setkání absolventů PřF UP, kteří promovali v roce 1992