listopad 11/13

13. listopad 2017
Uspěli by evangelisté před soudem jako věrohodní svědkové?
Přednáška JUDr. Daniela Spratka
13. listopad 2017, 14:00–17:00
Kulatý stůl katedry matematiky
Beseda studentů s pozvanými hosty