říjen 10/05

2. říjen 2017 – 15. říjen 2017
MusicOlomouc
Mezinárodní festival soudobé hudby
5. říjen 2017 – 6. říjen 2017
Neuroimunologické sympozium
13. mezinárodní neuroimunologické sympozium
5. říjen 2017, 09:00–14:15
Přírodě blízká obnova – jak správně na to?
Seminář
5. říjen 2017, 13:00–16:00
Zasedání Akademického senátu UP
Řádné zasedání Akademického senátu UP
5. říjen 2017, 13:00–15:00
Představení kandidáta na děkana FF UP pro období 2018–2022
Prezentace prof. Zdeňka Pechala
5. říjen 2017, 17:00–19:00
Velkolepý vesmír: hrozba nebo útěcha
Přednáška P. Pavola Gábora, Ph.D. (Vatikánská observatoř)
5. říjen 2017, 18:00–22:00
4. cyklozávod za památkami Olomouce
Sportovně-kulturní akce