září 09/08

4. září 2017 – 8. září 2017
Česko-francouzská letní škola práva
Mezinárodní letní škola
6. září 2017 – 10. září 2017
Seznamovák Univerzity Palackého
Zážitkový a edukativní pobyt pro prváky Univerzity Palackého (první turnus)
6. září 2017 – 8. září 2017
37th Annual Conference of European Association of Sinological Librarians
Setkání evropských sinologických knihovníků
7. září 2017 – 8. září 2017
XXIV. Olomoucké dny rusistů
Mezinárodní konference