Jak mluvit o vědě? Improvizace v komunikaci vědy

30. listopad 2021, 09:00 – 15:30

Kurz pro akademické, vědecké pracovníky a studenty UP

Na kurzu Jak mluvit o vědě? Improvizace v komunikaci vědy 30. 11. 2021 v Pevnost poznání Olomouc na vlastní kůži zjistíte, jak vám osvědčené techniky z oblasti improvizačního divadla mohou pomoci stát se efektivnějšími a všestrannějšími komunikátory vědy.
Divado a věda?
 Ať už spolupracujete s kolegy na vědeckých projektech, prezentujete výsledky svého výzkumu, nebo diskutujete se svým nadřízeným, efektivní komunikace a prezentační dovednosti jsou kromě odborných znalostí pro vaši práci vědeckého či akademického pracovníka klíčové. Jako každá jiná dovednost, efektivní komunikace vědy vyžaduje čas a praxi. A jak lépe vypilovat své dovednosti než pomocí improvizace?
 V zahraničí je účinnost tohoto spojení "testována na lidech - špičkových veděckých pracovnících" a oveřena. Vykročte s námi i Vy ze své komfortní zóny, protože jedině tam se děje skutečný pokrok!
Zatímco improvizační obsah, který na kurzu vytvoříte, je na jedno použití, komunikace, spolupráce a dovednosti aktivního naslouchání, ve kterých se zlepšíte, rozhodně využijete při své práci vědeckého a akademického pracovníka dlouhodobě.
Kurz je primárně určen pro akademické a vědecké pracovníky Univerzity Palackého v Olomouci. Přihlásit se můžete přes odkaz https://bit.ly/Improvizace_v_komunikaci_vědy. Pokud na kurzu budou volná místa, rádi přivítáme i mladší kolegy - studenty Univerzita Palackého v Olomouci.
Pásmo je součástí programu Fort Science Academy realizovaného v rámci projektu Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzitě Palackého v Olomouci CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014614. Kurz je díky tomuto financování zdarma.

Událost na Facebooku

Pořádá

Pevnost poznání a Nadační fond UP

Místo

Pevnost poznání

Přílohy