Reflexivní leadership v akademickém prostředí

21. říjen 2021, 09:00 – 13:00

Kurz celoživotního vzdělávání zaměstnanců UP

S postupujícími změnami akademického prostředí se dynamicky proměňují i nároky a očekávání spojené s vedoucími pozicemi. Dochází k nárůstu manažerských a byrokratických povinností, které je stále složitější sladit s požadavky na vědecké a případné výukové zapojení. Vedení akademiků má navíc svá specifika: akademičtí pracovníci si velmi cení autonomie, preferují sebeřízení či spolupráci na partnerské úrovni. Jaké jsou tedy postupy efektivního leadershipu v akademickém prostředí?

Kurz vedou Mgr. Kateřina Machovcová, Ph.D. a Mgr. Kateřina Cidlinská, Ph.D.

Registrace

Pořádá

ODV IVV

Místo

online, platforma Zoom

Přílohy