Komercializace

20. říjen 2021, 14:00 – 16:00

Kurz celoživotního vzdělávání pro zaměstnance UP

Obsahem školení je Kurz znalostního minima, který zahrnuje především seznámení s legislativou a existujícími předpisy na UP v oblasti komercializace.

Základy procesů komercializace (např. proof-of-concept, lean canvas, SWOT). Základní informace o možnostech ochrany a komerčního využití výsledků vědy a výzkumu. Informace na možná rizika a finanční důsledky při nedodržování zákonů, předpisů a norem. Informace o oprávněném zájmu Zaměstnavatele ve vztahu k průmyslovému vlastnictví. Povinnost vyplývajících z pracovněprávního nebo jiného právního vztahu k UP a ohledně porušování práv k průmyslovému vlastnictví třetích osob. Povinnosti při zveřejňování výsledků svého výzkumu nebo vývoje a postupy, aby neohrozili potenciální zájem Zaměstnavatele na právní ochranu předmětu průmyslového vlastnictví.

Registrace

Pořádá

Vědeckotechnický park UP

Místo

online, VTP UP, velká zasedací místnost

Přílohy