Michael Londesborough Masterclass

15. říjen 2021, 10:00 – 13:00

roč a jak mluvit o vědě?... Michaelem Londesboroughem

Můžete se těšit na praktické ukázky popularizace vědy, interaktivní science show a reflexe s Michaelem Londesboroughem.

Registrujte se na: www.bit.ly/FSA_Michael_II

Pásmo je součástí programu Fort Science Academy realizovaného v rámci projektu Rozvoj kapacit pro VaV na Univerzitě Palackého v Olomouci
CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014614

Událost na facebooku

Pořádá

Pevnost poznání a Nadační fond UP

Místo

Pevnost poznání

Přílohy