Dáša Čiripová: Experiment Debris company

15. říjen 2021, 15:00 – 16:30

Přednáška slovenské teatroložky Dáši Čiripové z cyklu "Současné tendence v divadle"

Přednáška Dáši Čiripové představí slovenský soubor fyzického divadla Debris company. Ten působí na slovenské divadelní a taneční scéně s několikerým přerušením už 30 let. Přímo navazuje na činnost experimentálního uskupení Hubris company, které se po pěti letech rozpadlo a přejmenovalo na Debris company - pýcha se změnila na nejistotu trosek, ze kterých může vzniknout dlouhodobý projekt. Tento experiment proměny se stal zásadním pro slovenské umělecké prostředí, a to nejen svou jedinečností, ale i pro návaznost na tvorbu osobností jako Robert Wilson, Pina Bausch, nebo skupina DV8.

Událost na facebooku

Pořádá

Katedra divadelních a filmových studií FF UP

Místo

Katedra divadelních a filmových studií, Filmový sál, 3. patro, Umělecké centrum UP, Univerzitní 3

Přílohy