Zasedání Akademického senátu PF UP

20. září 2021, 13:00 – 16:00

Online zasedání

V pondělí 20. 9. 2021 od 13.00 hodin se uskuteční zasedání Akademického senátu PF UP. Senátoři se sejdou online na platformě Zoom. Zároveň bude opět probíhat přenos jednání na fakultním YouTube kanále v zájmu zajištění veřejnosti zasedání. Odkaz na přenos bude všem členům akademické obce PF UP včas zaslán. 

Program zasedání:
1. Schválení programu
2. Volba místopředsedy AS PF UP
3. Vyhlášení voleb do AS PF UP
4. Rozpočet na rok 2021
5. Informace z oblasti resortu zahraničí
6. Informace z oblasti vědy a výzkumu

Pořádá

Akademický senát PF UP

Místo

online, platforma Zoom

Přílohy