Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií

27. duben 2021

Workshop pro mladé vědce

Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law při Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (JMCE) ve spolupráci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a Českou asociací pro Evropská studia, zve studenty a mladé vědce k účasti na workshopu „Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií“, který se uskuteční on-line dne 27. dubna 2021.

Jedná se o mezinárodní workshop, určený zejména pro studenty, doktorandy i čerstvé absolventy z partnerských univerzit, jehož jednacím jazykem bude angličtina, čeština a slovenština.
Tento workshop je organizován v rámci projektu Jean Monnet Network „European Union and the Challenges of Modern Society (Legal Issues of Digitalization,

Robotization, Cyber Security and Prevention of Hybrid Threats)“, sdružujícím vedle Univerzity Palackého v Olomouci jako hlavního koordinátora i slovenskou Univerzitu Komenského v Bratislavě, estonskou Talinskou Technologickou Univerzitu, německou Univerzitu v Heidelbergu a ukrajinskou Národní univerzitu Tarase Ševčenka v Kyjevě.

Důležitá data
31. 3. 2021 zaslání abstraktu příspěvku
20. 4. 2021 zaslání příspěvku
26. 4. 2021 ukončení registrace na workshop
27. 4. 2021 konání workshopu

Kontakt
Své návrhy na vystoupení a jakékoliv dotazy prosím směřujte na michal.petr@upol.cz.

Pořádá

Jean Monnet Centre of Excellence in EU Law při Právnické fakultě UP

Místo

online

Přílohy