Dostupnost zdravotní péče pro strukturálně zranitelné skupiny obyvatel

11. březen 2021, 09:30 – 11:30

Online konference

Konference bude zaměřena na specifika poskytování zdravotní péče pacientům, jejichž pozice ve společnosti je výrazně znevýhodněna kvůli různým sociálním faktorům, včetně těch spojených s etnicitou. Konference je součástí celoživotního vzdělávání pro lékaře, klinické psychology, zdravotní sestry a sociální pracovníky (akreditace ČLK, ČAS , AKP ČR a potvrzení o účasti na konferenci pro sociální pracovníky).

Místo

online

Přílohy