Společenské uplatnění výsledků VaV na UP

24. únor 2021, 13:30 – 15:00

Online kurz o programech dalšího vzdělávání pracovníků UP

Chtěli byste lépe definovat, co je Vaším produktem a jak ho analyzovat a vylepšit, aby měl co nevyšší společenský dopad? Ať už je tímto produktem přednáška, metoda, znalost nebo technické řešení, dozvíte se, jak jej vyvíjet, aby byl pro odběratele lepší a zajímavější a také jak pomoci světu, Univerzitě Palackého v Olomouci a sobě být úspěšnějšími. Provedeme vás také zákony a vnitřními normami, které se vašich produktů dotýkají. Nabídneme vám pomocnou ruku při společenském uplatnění vašich výsledků.

Účastník se dozví:

  • vysvětlení základních pojmů (LEANCanvas, autorské dílo, vynález, patent, ochranná známka, průmyslová vzor, užitný vzor, původce, atd.);
  • jaké jsou role v procesu, jaká jsou práva a povinnosti zaměstnance, jaká je role univerzity, jak postupovat aby nebyl porušen zákon a výsledek VaV nebyl zneužit třetí stranou;
  • kam se může obrátit o pomoc.

Vzdělávací cíle programu/kurzu CŽV:
Analýza společenské uplatnitelnosti výsledků. Znalost o právech a povinnostech zaměstnance UP v procesu oznámení o vytvoření průmyslového vlastnictví.
Znalost jednotného postupu při zajišťování ochrany práv k předmětům průmyslového vlastnictví vzniklých na UP.

Garant programu/kurzu CŽV: Ing. Filip Auinger

Program je určený pro zaměstnance UP. Absolvent bude znát svá práva a povinnosti v případě, kdy dojde k vytvoření autorského díla, know-how či průmyslového vlastnictví. Bude schopný se orientovat v procesu jeho ochrany.

Kurz bude probíhat online na platformě MS TEAMS. Odkaz bude zaslán účastníkům na e-mail.

Podrobné informace najdete na www.czv.upol.cz 

Pořádá

Vědeckotechnický park UP

Místo

online

Přílohy