Strategické vedení internacionalizace v České Republice

27. leden 2021 - 28. leden 2021

Mezinárodní online symposium

Mezinárodní symposium Strategické vedení internacionalizace v České Republice, které se uskuteční den 27. a 28. ledna pod záštitou rektora Univerzity Palakého, poskytne platformu k diskusi českým i zahraničním expertům a vedoucím pracovníkům českých vysokých škol v oblasti mezinárodní spolupráce a internacionalizace. Mezi českými a zahraničními hosty vystoupí: Dana Petrová (DZS), Jakub Tesař (DZS), Robert Coelen (Centre for Internationalization of Education), Jos Beelen (THUAS), Christopher Johnstone (University of Minnesota), Gayle Woodruff (University of Minnesota), Hanneke Teekens (Former Board of Directors, NUFFIC). Závěrečné slovo bude mít Sabine Pendl (Immediate Past President of the European Association of International Educators).  Pro více informací se můžete obrátit na  programové organizátory symposia: Evu Janebovou a Christophera Medalise, pokyny k registraci najdete na sls-symposium.upol.cz.

Symposium bude probíhat formou online prostřednictvím aplikace ZOOM. 

Pořádá

Univerzita Palackého v Olomouci

Místo

online

Přílohy