Zasedání Akademického senátu UP

20. leden 2021, 13:00 – 16:00

Řádné zasedání

Zasedání bude streamované, bez možnosti videozáznamu a s pořízením audionahrávky.

Odkaz na živý přenos z jednání: avp.upol.cz/stream

V případě vyhlášených plošných opatření souvislosti s epidemiologickými opatřeními proti šíření onemocnění covid-19, která by znemožňovala konat standardní zasedání AS UP, bude jednání probíhat formou videokonference. V takovém případě obdrží všechny oprávněné osoby dle čl. 11 odst. 1 Jednacího řádu AS UP i ostatní zájemci o aktivní účast na jednání s dostatečným předstihem informace o způsobu připojení se k videokonferenčnímu jednání.

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

online, velká zasedací místnost Rektorátu UP, Křížkovského 8

Přílohy