Zasedání Vědecké rady Právnické fakulty UP

24. listopad 2020, 14:00 – 16:00

Zasedání

V úterý 24. listopadu 2020 od 14:00 hod se uskuteční veřejné zasedání Vědecké rady Právnické fakulty UP v Olomouci. Toto zasedání bude z důvodů aktuálního stavu realizováno prostřednictvím aplikace ZOOM. 
Z důvodu zajištění řádného a nerušeného průběhu zasedání prosíme zájemce z řad akademické obce i veřejnosti, kteří by se chtěli jednání přes online platformu zúčastnit, aby tento svůj zájem projevili prostřednictvím emailu zaslaného příslušnému proděkanovi (email: michael.kohajda@upol.cz) nejpozději do 22. listopadu 2020 do 12:00 hod, v odpovědi na tento email jim pak bude zaslán přístupový link a přístupový kód, popř. podány další informace o technických podmínkách připojení se k zasedání.

Pořádá

Právnická fakulta UP

Místo

online (aplikace Zoom)

Přílohy