Zdravotní postižení v kontextu sociální práce

20. říjen 2020, 09:30 – 17:00

V. odborná konference

Tematicky je letos odborná konference zaměřena na otázku „Co by měly, mohly a chtěly pomáhající profese dělat lépe a jinak“. Reflektuje na aktuální otázky, týkající se osob s postižením (inkluzivní život, dostupnost dávek a služeb, posuzování funkčního stavu, zaměstnávání, transformace sociálních služeb, respekt vůči spirituálním potřebám klientů, dopady Covid-19, poradenství, bezpečnost aj.).

Na konferenci jsou srdečně zváni zástupci pomáhajících profesí, studenti a zainteresovaná veřejnost. Těšíme se na váš zájem, zkušenosti, náměty a příklady dobré praxe.
Nad odbornou konferencí převzal záštitu prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D., děkan CMTF UP. Odborným garantem je PhDr. et Mgr. Libor Novosád, Ph.D.

Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronického formuláře. Pro přihlášené účastníky je konference zdarma.
Informace/dotazy na odborného garanta konference: libor.novosad@seznam.cz.

Pořádá

Katedra křesťanské sociální práce CMTF UP | Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR | InternetPoradna.cz v Ol.

Místo

Aula CMTF UP, Univerzitní 22

Přílohy