Hackni Envelopu

9. říjen 2020 - 11. říjen 2020

Vybuduj jedinečný univerzitní kampus v Olomouci

Akce s názvem Hackni Envelopu je 48hodinový hackathon zaměřený na inovace a budování identity olomouckého kampusu Envelopa v bezprostředním okolí Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, Pevnosti poznání, Bezručových sadů a Rozária. Účastníci se nejprve seznámí s pravidly, tematickými oblastmi a výzvami. Následuje představení nápadů a formování týmů. Během 48 hodin vytvoří týmy vlastní projekt, který odprezentují odborné porotě sestavené z expertů každé z představených výzev. Výsledkem by měl být ideálně funkční prototyp, betaverze, podnikatelský plán apod., a to s důrazem na business potenciál, realizovatelnost, technické provedení, míru invence, vtip a celkový přínos kampusu Envelopa.

hackathon.upol.cz

Pořádá

Katedra informatiky PřF UP

Místo

Katedra geoinformatiky PřF UP, tř. 17. listopadu 50

Přílohy