Zasedání Akademického senátu UP

30. září 2020, 13:00 – 16:00

Řádné zasedání Akademického senátu UP proběhne výjimečně v prostorách velké auly Pedagogické fakulty UP.

Program:

  1. Vysokoškolský ústav CATRIN (předkládá předseda AS UP)

Zájemci mohou zasedání Akademického senátu UP sledovat on-line na adrese avp.upol.cz/stream.

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

Velká aula Pedagogické fakulty UP

Přílohy