Komunikační síť biskupa Karla z Liechtensteinu-Castelcorna (1624-1695)

30. září 2020, 18:00 – 19:00

Křest knihy

Kniha Zuzany Orálkové, Soni Topičové a Kryštofa Kouřila je výsledkem výzkumné spolupráce Katedry historie a Katedry dějin umění FF UP.

Autorský kolektiv několik let zpracovával rozsáhlou a unikátně dochovanou korespondenci biskupa Karla z Lichtensteinu-Castelcorna a připravil publikaci (v tištěné i elektronické verzi) katalogizovaného soupisu biskupovy korespondence s rejstříky. Kniha zásadním způsobem osnadní další výzkum moravských dějin raného novověku. Korespondence poskytuje pramenný materiál pro řadu interdisciplinárních témat při výzkumu minulosti, jak je přehledně vyloženo v metodologicko-historiograficky pojatém úvodu.

Podrobnější informace

Pořádá

Katedra historie a Katedra dějin umění FF UP

Místo

Katedra historie FF UP, Na Hradě 5, přízemí

Přílohy