Volený osud

23. září 2020, 16:30 – 18:00

Přednáška Marka Orka Váchy, přednosty katedry etiky na 3. lékařské fakultě UK v Praze

Pořádá

Akademická fanost Olomouc, Vysokoškolské katolické hnutí Olomouc, Cyrilometodějská křesťanská akademie Olomouc

Místo

Filozofická fakulta UP, aula, Křížkovského 10

Přílohy