Vysokoškolské vzdělávání sociálních pracovníků v ČR – čas na změnu?

22. září 2020

Závěrečná konference projektu TAČR

Cílem konference je prezentovat a diskutovat výsledky a výstupy projektu, zejména: • popisy pracovních pozic sociálních pracovníků na trhu práce v ČR • návrh inovace Minimálního standardu vzdělávání v sociální práci pro vyšší odborné a bakalářské studium • návrh Minimálního vzdělávacího standardu pro navazující magisterské studium • návrh specializačního vzdělávání pro vybrané pracovní pozice • návrh inovace systému akreditací vzdělávacích kurzů pro MPSV.

Pořádá

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Místo

Cyrilometodějská teologická fakulta UP

Přílohy