XXIV. Slovensko-české sympozium o analytické filozofii

8. září 2020 - 11. září 2020

24. ročník Slovensko-českého sympozia o analytické filozofii, které se poprvé koná v Olomouci

Slovensko-české sympozium o analytické filozofii je konference, kterou každoročně spolupořádají Filozofický ústav Akademie věd ČR, Filozofický ústav Slovenské akademie věd a Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě. Letošní 24. ročník se bude poprvé konat ve spolupráci s Katedrou filozofie FF UP v Olomouci, a to v místnosti 3.05 v zadním traktu budovy KA na Křížkovského 10. Příspěvky se budou týkat logiky, filozofie jazyka, teorie argumentace, filozofie mysli, epistemologie, filozofie vědy, analyticky zaměřené etiky a estetiky.

Místo

Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, zadní trakt, místnost 3.05

Přílohy