English summer camp

18. srpen 2020 - 19. srpen 2020

Popularizačně naučný kemp pro děti a mládež ve věku 11–20 let

Popularizačně-naučný kemp zaměřený na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností žáků, kteří si prostřednictvím tematických bloků osvojí znalosti anglického jazyka z oblastí, jako jsou např. domov, rodina, média, koníčky, osobnostní vztahy aj.

Místo

Katedra antropologie a zdravovědy PdF UP

Přílohy