Biologie prakticky a zábavně

17. srpen 2020 - 21. srpen 2020

Popularizačně naučný kemp pro děti a mládež ve věku 15–20 let

Prostřednictvím popularizačně-naučného kempu nahlédnou žáci do různých oblastí biologie, jejichž součástí budou praktické a terénní aktivity, které nejsou běžnou součástí výuky biologie na středních odborných školách a gymnáziích. Žáci budou využívat metody experimentální biologie, systematické biologie a mikrobiologie. Součástí kempu jsou i exkurze.

Místo

Katedra biologie PdF UP

Přílohy