Hravý dějepis aneb poznej českou historii

16. srpen 2020 - 19. srpen 2020

Popularizačně naučný kemp pro děti a mládež ve věku 11–20 let

Hlavním tématem popularizačně-naučného kempu jsou české a československé dějiny po roce 1945. Nadaní žáci se budou také věnovat otázkám regionálních dějin, jejich vymezení, přínosu a provázaností s širšími obecnými dějinami. Nedílnou součástí kempu bude i historická exkurze.

Pořádá

Centrum celoživotního vzdělávání a Katedra společenských věd PdF UP

Místo

Katedra společenských věd PdF UP

Přílohy