Zasedání Akademického senátu PF UP

26. květen 2020, 13:00 – 15:00

Řádné zasedání AS PF UP, videokonferenční jednání

Z důvodu přetrvávajících mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR v souvislosti s epidemiologickými opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 bude jednání probíhat formou videokonference.

Program:

  1. Změna Vnitřního předpisu PF UP č. PF-A-19/02
  2. Podmínky přijímacího řízení pro rok 2021/2022 a časový rámec přijímacího řízení pro rok 2020/2021
  3. Výroční zpráva a hospodaření a výroční zpráva o činnosti za rok 2019
  4. Rozpočet PF UP na rok 2020

Odkaz na živý přenos z jednání bude všem členům akademické obce PF UP zaslán e-mailem a zveřejněn bude také na elektronické nástěnce.

Pořádá

Akademický senát PF UP

Místo

Právnická fakulta UP, online

Přílohy