Videokonference Akademického senátu FF UP

20. květen 2020, 13:00 – 16:00

Druhá videokonference Akademického senátu FF UP, která se bude zabývat především ekonomickou agendou

Místo

Zoom, online

Přílohy