Zasedání Akademického senátu UP

20. květen 2020, 13:00 – 16:00

Řádné zasedání Akademického senátu UP, videokonferenční jednání

Z důvodu přetrvávajících mimořádných opatření vyhlášených Vládou ČR v souvislosti s epidemiologickými opatřeními proti šíření onemocnění COVID-19 bude jednání probíhat formou videokonference. Osobně by se měli zasedání účastnit pouze ti senátoři a hosté, kteří se nemohou ze závažných důvodů k jednání připojit pomocí dálkového přístupu. Jednání AS UP bude veřejnosti přístupné prostřednictvím živého přenosu videokonference.
Aktivní přístup do videokonferenčního jednání AS UP bude z důvodu prevence proti nově se objevujícím kybernetickým útokům automaticky zajištěn oprávněným osobám dle čl. 11 odst. 1 Jednacího řádu AS UP. Hosté, kteří mají zájem aktivně se zúčastnit jednání AS UP prostřednictvím videokonference, se musí zaregistrovat do 19. 5. 2020 12:00 na adrese david.skoupil@upol.cz.

Odkaz na videokonferenci (pro oprávněné a zaregistrované osoby): https://cesnet.zoom.us/j/91059853571

Odkaz na živý přenos z jednání:
Stream celého zasedání poběží na adrese http://upstream.upol.cz.

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

Rektorát UP, velká zasedací místnost

Přílohy