Křest knihy Václav Vejdovský

27. únor 2020, 15:00 – 17:00

Křest biografie o legendě očního lékařství a prvním děkanovi LF UP

Jedním z kmotrů publikace je i děkan LF UP prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc.

Pořádá

Lékařská fakulta UP a NPV

Místo

Teoretické ústavy LF UP, Hněvotínská 3, malá levá posluchárna

Přílohy