Inaugurace děkanů PF UP a FZV UP

20. únor 2020, 11:00 – 12:00

Slavnostní akt

Inaugurace děkana Právnické fakulty UP doc. JUDr. Václava Stehlíka, LL.M., Ph.D. a děkana Fakulty zdravotnických věd prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D. se uskuteční v rámci Akademického týdne UP.

Pořádá

Konferenční servis UP

Místo

Arcibiskupský palác, Wurmova 9

Přílohy