Mega hackathon – intenzivní praktický workshop

29. leden 2020 - 30. leden 2020, 14:00 – 14:00

Workshop pro studenty doktorského studijního programu a vědecké pracovníky

V rámci Mega hackathonu si tým či jednotlivec připraví přihlášku a prezentaci svého Proof of Concept (PoC) projektu. Tu pak následně představí a obhájí před komisí. Nejúspěšnější týmy budou podpořeny finanční částkou dle reálných nákladů na projekt, a to až do výše 1 000 000 Kč.

Hackathon je intenzivní, časově omezená, (týmová) práce na vlastním projektu. Během 24 hodin týmy zpracují vlastní projekt za pomoci přítomných mentorů a odprezentují jej odborné porotě. Cílem je vytvoření konkrétního projektu do funkčního prototypu, betaverze apod. Obvykle se hodnotí technické provedení, míra invence, použitelnost, vtip a celkový přínos projektu. Registraci na Mega hackathon a další informace naleznete ZDE.

Místo

Vědeckotechnický park UP, Šlechtitelů 813/21, Holice

Přílohy