Zasedání Akademického senátu UP

11. prosinec 2019, 13:00 – 16:00

Řádné zasedání Akademického senátu UP

Pořádá

Akademický senát UP

Místo

Rektorát UP, Křížkovského 8, velká zasedací místnost

Přílohy